بررسی سوالات گسسته کنکور

 

سوالات گسسته کنکور سخت است زیرا تعریف ریاضیات سخت است. ریاضیات چیست؟ مطالعه اعداد؟ در بخشی ، اما شما نیز توابع و خطوط و مثلثها و موازی پیپ ها و بردارها را مطالعه کنید و یا شاید شما می خواهید بگویید که ریاضیات مجموعه ای است ابزاری که به شما امکان می دهد مشکلات را حل کنید. چه نوع از مشکلات؟ باشه، آنهایی که شامل اعداد ، توابع ، خطوط ، مثلثها ، هرچه باشد تصور کنید که ریاضیات چیست ، سعی کنید از مفهوم سوالات گسسته کنکور استفاده کنید همانطور که در بالا تعریف شده است برخی از ریاضیات اساساً با چیزهایی که هستند سر و کار دارند جداگانه و مجزا. در یک کلاس جبر یا حساب ، ممکن است مجموعه خاصی پیدا کرده باشید از اعداد (شاید مجموعه اعداد در محدوده یک تابع). شما این مجموعه را به عنوان یک بازه نشان می دهد: [۰ ، ∞) دامنه f (x) x2 است از آنجا که مجموعه خروجی های این تابع همه اعداد واقعی ۰ و بیشتر هستند. این مجموعه اعداد گسسته نیست.

در سوالات گسسته کنکور اعداد موجود در مجموعه نیستند به هیچ وجه جدا نیست در واقع ، هر دو عدد را در مجموعه و بین آنها بینهایت بی نهایت نیز وجود دارد که در این مجموعه قرار دارند. ریاضی گسسته هنوز هم می تواند در مورد دامنه یک تابع بپرسید ، اما مجموعه فاصله ای نخواهد بود. تابعی را که شماره می دهد در نظر بگیرید از کودکان هر فردی که این را می خواند دامنه چیست؟ من حدس می زنم چیزی مثل {۰ ، ۱ ، ۲ ، ۳ است. شاید ۴ هم در آنجا باشد. اما مطمئنا وجود دارد هیچ کس این چیزی را نمی خواند که ۱٫۳۲۴۱۹ کودک دارد. این مجموعه خروجی گسسته است زیرا عناصر جدا هستند. ورودی های مربوط به تابع نیز a را تشکیل می دهند مجموعه گسسته زیرا هر ورودی شخصی است. از طریق مجازی برای به دست آوردن احساس نسبت به موضوع ، در نظر گرفتن انواع مشکلات است شما در ریاضیات گسسته حل کنید.

در اینجا چند مثال ساده برای سوالات گسسته کنکور آورده شده است: یکی از دلایلی که تعریف ریاضی گسسته دشوار است ، این است که این یک نوع بسیار زیاد است توضیحات گسترده ای که تعداد زیادی موضوع را در خود محصور می کند. در این دوره چهار موضوع اصلی را مورد بررسی قرار خواهیم داد: ترکیبیات (نظریه) روشها به طور خاص ، نحوه شمارش این روش ها) ، دنباله ها ، منطق نمادین و نظریه نمودار. با این حال ، مباحث دیگری وجود دارد که متعلق به زیر چتر گسسته ، از جمله علوم کامپیوتر ، چکیده جبر ، نظریه اعداد ، تئوری بازی ، احتمال و هندسه (برخی از این موارد ، به ویژه دو مورد آخر ، هم گسسته و هم گسسته نیستند انواع) در نهایت بهترین روش برای یادگیری ریاضیات گسسته انجام است آی تی. بیا شروع کنیم! قبل از اینکه می توانیم جواب پیچیده تری شروع کنیم (و سرگرم کننده) مشکلات ، ما باید پایه و اساس بگذاریم. ما شروع می کنیم بررسی جملات ریاضی ، مجموعه ها و تابعها در چارچوب ریاضیات گسسته.