جامعه آماری این پژوهش اطفال و نوجوانانی هستند که مرتکب بزه شده اند و در رسیدگی های قضایی جرم آنها احراز شده است و از طرفی محل ارتکاب جرم آنها در محدوده جغرافیایی شهرستان رفسنجان بوده است و این افراد در زمان پژوهش و گردآوری داده ها اقدامات تامینی وتربیتی را گزرانده بودند و آزاد شده بودند یا منتظر صدور حکم خود بوده اند.
در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. تعداد کل بزهکاران این بررسی۱۰۰ نفر است که بعلت بزهکاری در کانون اصلاح و تربیت بوده اند و یا در انتظار آن بودند.
برای این منظور ابتدا جداول فراوانی و نمودار درصد فراوانی را برای هر یک از سوالات به صورت جداگانه رسم میکنیم و سپس بوسیله آزمونهای آماری این فرضیه را بررسی و به نتیجه گیری میرسیم.
گفتار اول – بررسی عوامل شخصی و خانوادگی
در این قسمت سوالات شخصی و خانوادگی از نمونه های تصادفی سنجش میدانی را مورد تحلیل قرار می دهیم و در پی تحلیل تاثیر عوامل شخصی و خانوادگی در بزهکاری اطفال نوجوانان در شهرستان رفسنجان هستیم.
گفتار اول – هویت و مشخصات شخص پاسخگو
۱ – جنسیت: ۱- دختر ۲-پسر
 
همانطور که جدول نشان می دهد ۳۳ نفر از پاسخ دهندگان دختر و ۶۷ نفر پسر بوده اند.
بزهکاری دختران و به تبع آن تکرار بزهکاری آنان که می تواند نقشی بسزا در افزایش نرخ بزهکاری داشته و بنابراین عامل مهمی در سیاستگذاری های جنایی تلقی می گردد،
نرخ توقیف دختران به خاطر بزهکاری علیه اموال به ویژه سرقت با میزان و دست یابی دختران به اشتغال در ارتباط است. از طرفی دخترانی که دچار محدودیت های اقتصادی و برخوردار از حمایت اجتماعی اندکی بوده و مجبور به سرپرستی خانواده هستند مرتکب سرقت می شوند. به این معنی که وخامت اوضاع اقتصادی که به وسیله گروهی ازدختران مورد تجربه قرار گرفته است، ممکن است آنان را تحت فشار قرار دهد تا مرتکب جرایم علیه اموال شوند در این شرایط خصوصاً ارتکاب جرایمی از قبیل دزدی از مغازه ها، جیب زنی و سرقت بیشتر انتظار می رود.
حال فرض کنید دخترمعتاد و بزهکار شده است و هیچ درآمدی هم ندارد، لذا برای تهیه مواد خود به سرقت دست می زند. همان گونه که از سوال ما نیز مشخص شد یک سوم از جامعه آماری ما را نیز دختران تشکیل می دهند که مرتکب جرم سرقت شده اند و در ادامه سؤالات می رسیم که اکثریت جامعه آماری (۸۹%) معتاد نیز بوده اند. از سویی نه تنها در فرهنگ رفسنجانی بلکه در اکثر فرهنگ های ایران و دنیا، به دختران معتاد عمدتاً به چشم افراد بی بند و بار و بی عفت نگریسته می شود و اگر چنین دختری خانواده نیز داشته باشد، خانواده وی نیز از این انگها و برچسب ها مصون نخواهد بود. وقتی دختر در یک خانواده دچار اعتیاد میشود ارکان خانواده نیز مستعد برای از هم پاشی می شود.و این دخترها به دلایلی همچون فرزند طلاق بودن ،پدر و مادر معتاد داشتن وهمچنین دوست نا باب داشتن دچار این بیماری که علت بزهکار شدن آنها شده است را فراهم نموده اند.
و امروز در شهرستان در حوزه های مختلف همچون پیشگیری، درمان، آموزش، پژوهش، بهداشت، رفاه اجتماعی و…به بحث تفاوت های جنسیتی در برنامه ریزیها توجه خاص می شود. در مورد اعتیاد نیز باید به این مسأله توجه نمود چرا که از نظر اقدامات پیشگیرانه و درمانی دختران به دلیل ویژگی های خاص جنسیتی نیازمند مداخلات اختصاصی می باشند و رویکرد جدید ستاد مبارزه با موادمخدر نوید بخش تدارک اقداماتی جهت توجه به اعتیاد زنان و دختران می باشد که از آن جمله می توان به احداث کمپهای ترک اعتیاد ویژه بانوان اشاره کرد.
۲ – سن:
کد۱- ۸ تا ۱۰
کد۲- ۱۰تا ۱۲
کد۳- ۱۳ تا ۱۴
کد۴- ۱۴ تا ۱۶
کد۵- ۱۶-۱۸
سن این افراد همانطور که در بالا نشان داده ایم از ۸ تا ۱۸ سال میباشد که در بین این سنین بیشترین بزهکاری مربوط به سنین ۱۶ تا ۱۸ سال می باشد و هر سن ابن کودکان بالا تر میرود تعدد بزه ارتکابی آنها بالاتر میرود.
Q2
۱۷
۱۷٫۰
۱۷٫۰
۱۷٫۰
۵۰
۵۰٫۰
۵۰٫۰
۶۷٫۰
۱۸
۱۸٫۰
۱۸٫۰
۸۵٫۰
۱۲
۱۲٫۰
۱۲٫۰
۹۷٫۰

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.