دانلود پایان نامه تأثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر بهزیستی روان شناختی، امید به زندگی و رضامندی زناشویی مادران دارای فرزند کم توان ذهنی

روانشناسی

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان مطلب                                                                                                                 صفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق ۱

۱-۱  مقدمه. ۲

۱-۲  بیان مسئله. ۳

۱-۳  ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۵

۱-۴  اهداف پژوهش…. ۵

۱-۵  فرضیه ­های پژوهش…. ۵

۱-۶  تعریف واژه ­ها و مفاهیم.. ۵

 

فصل دوم:  ادبیات و پیشینه­ی تحقیق.. ۱

۲-۱  عقب ماندگی ذهنی.. ۹

۲-۲  عقب­مانده­ی ذهنی آموزش­پذیر (EMR) 9

۲-۳  ویژگی­های کودک استثنایی.. ۹

۲-۴  نیازهای والدین کودکان استثنایی.. ۱۰

۲-۵  احساسات والدین کودکان استثنایی.. ۱۰

۲-۶  تعریف روان­شناسی مثبت­گرا ۱۱

۲-۷  اهداف اولیه­ی روان­شناسی مثبت­گرا ۱۲

۲-۸  اصول و مفروضه­های روان­شناسی مثبت­گرا ۱۲

۲-۹  ابعاد روان­شناسی مثبت­گرا ۱۲

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان مطلب                                                                                                                         صفحه

 

۲-۱۰   زندگی کامل.. ۱۳

۲-۱۰-۱- زندگی لذت بخش….. ۱۴

۲-۱۰-۱-۱- وجوه سه گانه زندگی لذت بخش…… ۱۴

۲-۱۰-۲- زندگی با اشتیاق (زندگی درگیرانه). ۱۴

۲-۱۰-۲-۱- توانمندی­ها و فضیلت­ها ۱۵

۲-۱۰-۳- زندگی با معنی… ۱۶

۲-۱۱   بهزیستی روان­شناختی.. ۱۶

۲-۱۲   ابعاد بهزیستی روان­شناختی.. ۱۹

۲-۱۳   نظریه­ های بهزیستی روانی.. ۲۰

۲-۱۳-۱- نظریه­ی فرانکل… ۲۰

۲-۱۳-۲- الگوی ویسینگ و واندان.. ۲۰

۲-۱۳-۳- نظریه­ی ریف… ۲۰

۲-۱۴   عوامل مؤثر بر بهزیستی.. ۲۱

۲-۱۵   امید به زندگی.. ۲۱

۲-۱۶   رضایت زناشویی.. ۲۳

۲-۱۶-۱- تعریف رضایت زناشویی… ۲۳

۲-۱۶-۲- عوامل تعیین کننده­ موفقیّت ازدواج و رضایت زناشویی… ۲۳

۲-۱۷   پژوهش­های انجام شده در ارتباط با موضوع. ۳۳

۲-۱۷-۱-  پژوهش­های انجام شده در کشور. ۳۳

۲-۱۷-۲- پژوهش­های خارجی… ۳۷

 

فصل سوم:  روش تحقیق.. ۱

۳-۱  مقدمه. ۴۰

۳-۲  نوع طرح پژوهش…. ۴۰

۳-۳  جامعه­ آماری.. ۴۰

۳-۴  نمونه، روش نمونه گیری و حجم نمونه. ۴۰

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان مطلب                                                                                                                        صفحه  

۳-۴-۱- گروه نمونه.. ۴۰

۳-۴-۲- روش نمونه گیری … ۴۰

۳-۵  ابزار اندازه ­گیری.. ۴۰

۳-۶  اجرا و  روش جمع­آوری داده ­ها ۴۵

۳-۷  روش­های آماری.. ۴۶

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ­ها ۱

۴-۱  مقدمه. ۴۸

۴-۲  تجزیه و تحلیل و توصیف داده ­های گردآوری شده ۴۸

۴-۲-۱- توصیف نمونه­ آماری… ۴۸

۴-۲-۲- توصیف متغیرهای تحقیق در گروه آزمایش….. ۴۹

۴-۲-۳- توصیف متغیرهای تحقیق در گروه کنترل.. ۵۱

۴-۳  آمار استنباطی.. ۵۴

۴-۴  آزمون فرضیه ­های تحقیق.. ۵۴

۴-۴-۱- آزمون فرضیه­ اول.. ۵۴

۴-۴-۲- آزمون فرضیه­ دوم. ۵۶

۴-۴-۳- آزمون فرضیه­ سوم. ۵۸

 

فصل پنجم:  نتیجه ­گیری، بحث و پیشنهادات.. ۱

۵-۱  مقدمه. ۶۳

۲-۵  خلاصه نتایج آزمون فرضیه ­های تحقیق.. ۶۳

۵-۲-۱- بحث و نتیجه ­گیری از فرضیه­ اول.. ۶۳

۵-۲-۲- بحث و نتیجه ­گیری از فرضیه­ دوم. ۶۴

۵-۲-۳- بحث و نتیجه ­گیری از فرضیه­ سوم. ۶۵

۵-۳  محدودیت­های تحقیق.. ۶۶

۵-۴  پیشنهادات… ۶۷

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان مطلب ………………………………………………………………………………………………..               صفحه

۵-۴-۱- پیشنهادات کاربردی… ۶۷

۵-۴-۲- پیشنهادات پژوهشی… ۶۷

 

پیوست­ها  ۱

پرسشنامه­یی زوجی اینریچ.. ۷۰

پرسشنامه­ امید به زندگی حلاجیان.. ۷۲

پرسشنامه­ بهزیستی روان­شناختی – فرم کوتاه ریف… ۷۴

 

منابع و مآخذ  ۷۵

 

Abstract.. 85

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *