تحقیق درمورد ، U/ML)، زیر،، DNAase1

0 Comments

تر از ۱۰۰۰ نانو گرم در یک میکرولیتر رسانده می شود و سپس به ۱۰ میکرولیتر از RNA رقیق شده مواد زیر، اضافه می گردد.
DNAase1 2 µl
۱۰X Reaction Buffer 2 µl
Ribolouck (20 U/ML)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *