تعیین ماموریت و تهیه بیانیه ماموریت سازمان

0 Comments

تعیین ماموریت و تهیه بیانیه ماموریت سازمان

 • ماموریت[1] یک سازمان نشان دهنده علت یا فلسفه وجودی و رسالت سازمان بوده و به عبارتی دیگر بیانگرهویت سازمان است. هر سازمان چه مکتوب باشد چه نباشد دارای یک فلسفه یا ماموریت است.
 • بیانیه ماموریت در واقع همان ماموریت سازمان است که به صورت مکتوب به اطلاع کلیه ذی نفعان سازمان می رسد.
 • هر سازمان در پاسخ به یک سری نیاز ایجاد می شود و هدف آن رفع آن نیاز می باشد بنابراین قبل از هر اقدام باید مشخص شود که چه نیازهایی منجر به تشکیل سازمان گردیده است.
 • بیانیه ماموریت سندی است که یک سازمان را از سایر سازمان های مشابه متمایز می نماید.
 • ماموریت سازمان نشان دهنده طیف فعالیت از نظر محصول و بازار می شود.
 • ماموریت سازمان به پرسش اساسی (سازمان به چه کاری مشغول است) پاسخ می دهد.(تقی زاده،1391).
 • مشخصات ماموریت عبارت است از:
 1. دارای قید زمانی و مکانی خاصی نیست.
 2. ممکن است در عرض چند روز تغییر کند و یا برای مدتی طولانی بدون تغییر باقی بماند. تغییر و یا عدم تغییر ماموریت سازمان به گردانندگان سازمان و عوامل داخلی و خارجی اثرگذار بر آن بستگی دارد.
 3. ماموریت سازمانها از نظر حجم , محتوا , شکل و پرداختن به جزئیات با هم متفاوت هستند.
 • محصول( کالا یا خدمت) : مهمترین قسمت یک بیانیه ماموریت و هدف از تهیه آن اینست که برای همگان مشخص شود که شرکت چرا به وجود آمده است و به چه کاری مشغول است بنابراین در بیانیه ماموریت باید قید شود که محصولات عمده شرکت چیست ؟
 • مشتری : در بیانیه ماموریت باید مشخص شود که مشتریان شرکت چه کسانی هستند؟و ما به چه کاری مشغول هستیم ؟ ( چه کالایی را تولید و یا چه خدمتی را ارایه می کنیم )و این کالاها برای په کسانی هستند؟
 • بازار : در بیانیه ماموریت باید مشخص شود که بازار هدف شرکت چیست ؟ در چه نوع بازارهایی فعالیت می کند و یا به چه بازارهایی می خواهد وارد شود و محدوده و گستردگی جغرافیایی آن چقدر است.بنابراین باید در بیانیه ماموریت سازمان نوع و گستردگی بازارها مشخص شده و معلوم شود که شرکت د رکجا رقابت می کند.
 • فن آوری : شرکت باید با در نظر گرفتن وضعیت محیط , بازار , رقبا , مشتریان و سایر عوامل تکنولوژی مناسب برای تولید و ارایه خدماتی قابل رقابت در بازرا را انتخاب کند.هم چنین شرکت باید نوع تکنولوژی مورد استفاده خود را در بیانیه ماموریت عنوان کند.
 • توجه به بقا رشد و سودآوری: هر شرکت در مرحله اول باید توان تداوم حیات داشته باشد.پس باید همواره به فکر رشد و توسعه و پیشی گرفتن از رقبا باشد و در نهایت هر فعالیتی که انجام می دهد باید به سودآوری بینجامد تا بقا و رشد شرکت را عملی کند.
 • فلسفه : فلسفه شرکت باورهای بنیادی , ارزش ها , آرمانها و آرزوها ,اولویت های فلسفی و اخلاقی اصلی شرکت را بیان می کند.با توجه به اهمیت فلسفه درهدایت شرکتها باید دربیانیه ماموریت گنجانده شود.
 • شایستگی متمایز :شرکت ها در راستای کامیابی معمولا تلاش می کنند تا نسبت به رقبای خود از مزیت رقابتی برخوردار باشند و برای این کار باید به قابلیتی ویژه دست یابند.بنابراین باید در بیانیه ماموریت مشخص شود که شرکت دارای چه مزیت رقابتی یا شایستگی متمایز می باشد.(اعرابی ،1391).
 • توجه به تصور مردم : تصویر عمومی از شرکت ها برای آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا تصویر مثبت در اثر عملکردی شایسته می تواند موفقیت شرکت را به ارمغان آورد و و تصویر منفی به هر دلیلی باعث ناکامی شرکت می شود. بنابراین شرکتها همواره در صدد ایجاد تصویر ذهنی مثبت در عموم هستند. (اعرابی ،1391).
 • توجه به کارکنان : کارکنان به خاطر ارزشی که با فکر و عمل برای شرکت ایجاد می کنند از جمله مهمترین منابع شرکت ها به شمار می روند به طوری که موفقیت شرکت ها در گرو برخورداری از نیروی انسانی توانمند است. که این نیرو ها برای بروز قابلیت های خود نیازمند توجه ویژه سازمان می باشند.(اعرابی،1391).
 • تهیه ماموریت

با در نظر گرفتن ویژگیهای ماموریت , این موارد را به صورت منسجم با جملاتی روان و مرتبط به هم در کنار هم قرار می دهیم.تا بیانیه ماموریت به گونه ای قابل فهم برای همه تهیه شود. در تهیه ماموریت باید حتی الامکان تعداد بیش تری از مدیران مشارکت کنند. برای هیچ شرکتی چیزی به نام بهترین ماموریت وجود نخواهد داشت. بنابراین برای ارزیابی ماموریت سازمانها باید از نعمت قضاوت خوب برخوردار بود و ماموریت را با توجه به نه شاخصی که در بخش اجرای ماموریت بیان شدند ارزیابی کرد. (اعرابی،1391).

 • سوالات اساسی در تدوین ماموریت
 • کسب کار شرکت چیست و تلاش شرکت در جهت فراهم نمودن چه چیزی برای مشتریانش است.(توجه به جهت گیری،پشتیبان بیانیه،اهداف بیانیه،قلمرو فعالیت).
 • فلسفه وجودی شرکت
 • واژه ای که کسب و کار شرکت بر آن متمرکز می باشد .(مختص همان شرکت).
 • دو یا سه کلمه ای که فلسفه وجودی شرکت را مشخص نماید.
 • به بیانی ساده ، صریح و روشن موضوع فعالیت شرکت بیان شود.(تقی زاده ،1391).

[1] . Mission