تفاوت های افراد در کمال گرایی

رضایت از زندگی زناشویی مفهومیه که از سالیان بسیار دور روش زوم شده و جوامع همیشه به دنبال پیدا کردن راهکارهایی واسه افزایش رضایت زندگی زناشویی و حل کردن مسائل مربوط به زن و شوهر و زندگی زناشویی بودن. از طرف دیگه درزمان سالیان خیلی زیاد تحقیقات فراوون در مورد زندگی زناشویی و سلامت روانی که خود جزو عوامل تعیین کننده در اندازه رضایت از زندگیه، صورت گرفته که  نشون داد که بین این دو، رابطه هست و فشارهای زندگی مشترک با آسیب های روانی، مخصوصاً افسردگی، مشکلات اضطرابی و مریضی های جسمی ربط داره. تاریخ دقیق شروع تحقیق در مورد رضایت زندگی زناشویی مشخص نشده، اما همیشه بشر در جستجوی راهکارهایی واسه ارتقا زندگی خود و خصوصا زندگی زناشویی و افزایش رضایت بوده (آریندل،هسینک و سرجی،۱۹۹۹).

زناشویی

۲-۲-۲ تعاریف رضایت زناشویی

طبق تعریف، رضایت زناشویی حالتیه که طی اون زن و شوهر از ازدواج با همدیگه و با هم بودن احساس شادمانی و رضایت دارن(سرمدی، ۱۳۸۵).

ازدواج

در تعریف دیگه سلیمانیان (۱۳۹۰) فکر می کنند که رضایت زناشویی برابری بین وضعیّت موجود و وضعیت مورد انتظاره. طبق این تعریف رضایت زناشویی وقتی محقق می شه که وضعیت موجود در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار فرد منطبق باشه.

در تعریف دیگری رضایت زناشویی احساسات عینی از خوشحالی، رضایت و لذت تجربه شده به وسیله زن یا شوهره، وقتی که همه جنبه های ازدواج شون رو در نظر می گیرن( صالحی فدری، ۱۳۹۲).

هاکینز(۲۰۰۲؛ به نقل از عطاری، امان الهی و مهرابی زاده، ۱۳۸۵) رضایت زناشویی رو اینجور تعریف می کنه: احساس خوشحالی، رضایت و لذت به وسیله زن یا شوهر وقتی که همه جنبه های ازدواج خود رو در نظر می گیرن. رضایت یه متغیر نگرشیه. پس یه ویژگی فردی زن و شوهر حساب می شه. طبق تعریف نامبرده رضایت زناشویی در واقع نگاه مثبت و لذتبخشیه که زن و شوهر از جنبه های جور واجور روابط زناشویی خود دارن.

در تعریف دیگه از رضایت زناشویی گفته شده که خونواده از عمل دوطرفه یه مرد و زن ناشی می شه که بعضی شرایط قانونی رو تحقق بخشیده ان و واسه زناشویی خود مراسمی برگزار کردن و کلا عمل اونا از دید قانونی قبول شده و به اون ازدواج گفته شده. یکی از مهمترین عواملی که کارکرد مؤثر خونواده رو تحت اثر قرار میده، رضایت اعضای خونواده مخصوصا زن و شوهر از یکدیگره. رضایت زناشویی یعنی برابری بین انتظاراتی که فرد از زندگی زناشویی داره و چیزی که در زندگی خود تجربه می کنه (هنری[۳]، ۲۰۰۸).

در تعریفی رضایت زناشویی به عنوان کارکرد و رفتار مناسب زن و شوهر براساس وظایف سنتی و شرعی و قانونی تعیین شده واسه هر کدوم از اونا به شکل قانون خونواده و خرده فرهنگه ( جانسون،[۴] ۲۰۱۲).

در تعاریف دیگه، رضایت زناشویی رو حالتی می دونن که طی اون زن و شوهر از ازدواج با همدیگه و با هم بودن احساس شادمانی و خوشحالی و راضی بودن می کنن. بعضی روانشناسان فکر می کنند رضایت زناشویی برابری میان وضعیت موجود و وضعیت مورد انتظاره. طبق این تعریف رضایت زناشویی وقتی محقق می شه که وضعیت موجود در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار فرد منطبق باشه. برابر با نظر هادسن، درک زن و شوهر از اندازه، شدت و دامنه مشکلات موجود در رابطه نشون دهنده سطح رضایت زناشویی اوناس. خوب بودن روابط میان همسران از راه علاقه دوطرفه، اندازه مراقبت از همدیگه و پذیرش و تفاهم با همدیگه سنجیده می شه (مایرز[۵]، ۲۰۰۹).

مشکلات

اولسون[۶] (۲۰۱۰) رضایت مندی زناشویی رو نتیجه توافق زناشویی که به صورت داخلی احساس می شه هم می دونن. اصطلاح توافق زناشویی بر رابطه مناسب زن و شوهر به شکلی رفتار، تصور و ادارک می کنن که انگار نیازها و انتظارهایشان برآورده شده و چیزی وجود نداره، که در روابط شون خلل بسازه. در ازدواج بدون توافق زناشویی، مشکلات موجود میان همسران به حدی زیاده که اونا احساس می کنن، نیازها و انتظاراتشان برآورده نمی شه. بیشتر زن و شوهرا در جایی میون این دو قطب قرار دارن و در مواردی بین اونا توافق برقراره و در مواردی نه. اسچون[۷] (۲۰۱۳) عقیده داره که رضایتمندی زناشویی مفهومی کلیه که در وضعیت مطلوب روابط زناشویی احساس می شه. از طرفی، رضایتمندی وقتی اتفاق میفته که روابط زن و شوهر در همه بخش ها بهنجار باشه.
توافق

۲-۲-۳ ابعاد و نظریه های رضایت زناشویی

۲-۲-۳-۱ ابعاد رضایت زناشویی

السون و فاورز (۱۹۸۹؛ به نقل از بردی، ۲۰۱۰) زن و شوهر رو شامل چند نوع می دونه:

۱- موزون: رضایت بالا دارن و توانایی بالایی در حل مشکلات دارن و مسایل اخلاقی رو مهم می دونه.

۲- موافق: رضایت خوب و متوسطی دارن و قدرت حل مسائل رو دارنن، ممکنه در مورد فرزندان اتفاق نظر نداشته باشن

۳- سنتی: از عادات همسراشون ناراضی هستن و واسه بیان احساسات احساس راحتی نمی کنن و در بخش های ارتباطی رضایت کمی دارن.

۴- اختلاف: ناراضی از رفتار همسر و داشتن شکل ارتباطی، سندروم خود اساسی در گفتگو و بحثای رایجه.

به نظر گارسیا[۸] (۲۰۰۱؛ به نقل از ونهوون[۹]، ۲۰۱۳) رضایتمندی زناشویی در سه سطح مطرح می شه:

الف: رضایت زن و شوهر از ازدواج

ب:رضایت از زندگی خانوادگی

ج)رضایت کلی از زندگی

[۱] Marital Satisfaction

[۲] Arrindell, W. A,Heesink,J.Seij.J.A

[۳] Henry

[۴] Johnson

[۵] Myers

[۶] Olson

[۷] Schoen

[۸] Garsia

 

[۹] Veenhoven