دانلود تحقیق در مورد تکنیک آموزش توجه

شنامه بیانگر تغییری در دیدگاه متخصصین بهداشت روانی نسبت به افسردگی، از یک رویکرد روان تحلیل‌گری به رویکردی جهت داده شده توسط افکار یا تحریف‌های شناختی بود(بک،2006). فرم اولیه‌ی پرسشنامه افسردگی بک توسط بک و همکاران(وارد ، مندلسون ، ماک و ارباخ ) براساس مشاهدات بالینی و توصیفات بیماران افسرده در مقابل بیماران غیرافسرده تهیه شد. این توصیف‌ها و مشاهدات در قالب 21 نشانه و نگرش گردآوری و در یک مقیاس چهاردرجه‌ای از 0 تا 3 براساس شدت درجه‌بندی شد. 21 نشانه و نگرش مورد نظر درآزمون عبارتند از 1- خلق2- بدبینی 3- احساس شکست 4- عدم رضایت از خود 5- گناه 6- تنبیه 7- دوست نداشتن خود 8- اتهام به خود 9- افکار خودکشی 10- گریستن 11- تحریک پذیری 12- کناره‌گیری از اجتماع13- بی‌تصمیمی 14- تغییرتصویربدنی 15- مشکلات کاری16- بی‌خوابی 17- خستگی‌پذیری 18- از دست دادن اشتها19- از دست دادن وزن 20- اشتغالات ذهنی در مورد مسائل جسمانی و 21- کاهش میل جنسی (بک و استیر ،1993).
در سال 1971 بک و همکاران شروع به تجدید نظر در فرم اولیه BDI کردند. عبارات متناوب را حذف کردند و از منفی‌های دوگانه اجتناب کردند. تعداد سؤال‌ها در هر سؤال کاهش یافت و بعضی عبارات نیز تغییرکرد. نسخه نهایی در سال 1978 تهیه و درسال 1979 به چاپ رسید. فرم تجدید نظر شده BDI به منظور تعیین شدت افسردگی بیماران با تشخیص روان‌پزشکی طراحی شد. گرچه BDI به عنوان یک ابزار غربالگری برای تعیین سندرم‌های افسردگی در بین نوجوانان و بزرگسالان تهیه نشده است ولی برای سال‌های متمادی به این منظور مورد استفاده قرارگرفته است. گرچه اجرای آزمون آسان و سریع است، ولی تفسیرآن باید ضرورتاً توسط متخصص صورت گیرد.
نقاط برش که از طریق پاسخ بیماران افسرده به دست آمده، شامل چهارطبقه می‌باشد:
نمرات 9-0 در دامنه‌ی حداقل می‌باشد.
نمرات 16-10 دال برافسردگی خفیف
نمرات 29-17 دال برافسردگی متوسط و
نمرات 63-30 دال برافسردگی شدید است.
دستورالعمل اجرای BDI از این جهت که آیا صفت افسردگی را می‌سنجد یا حالت آن را مورد نقد برده است. ساکو (1981؛ به نقل از بک و استیر، 1993) می‌گوید که BDI بیانگر حالت خلق فرد در همان روز اجرای پرسشنامه است. در فرم نخستین از آزمودنی‌ها خواسته می‌شود که با توجه به« همین حالا» به سؤالات پاسخ دهند درحالی که در فرم تجدید نظرشده « هفته‌ی گذشته و امروز» مورد نظراست. به این ترتیب در فرم اصلی حالت و در فرم تجدید نظرشده صفت مورد نظراست.
موران و لامبرت در سال 1983، وردنبرگ ، کرامز و فلت در سال 1985 در بررسی اعتبار محتوای BDI در مقایسه با ملاک‌های اختلال عاطفی DSM3 نتیجه گرفتند که BDI شش ملاک از نه ملاک DSM3 را منعکس کرده است و علایم افزایش وزن، پرخوابی و بی‌قراری را مدنظرقرار نداده است. در حالی که به نظرمی‌رسد فقدان علایم مذکور عمدی بوده است، بک در یک بررسی دریافت که 72٪ بیماران افسرده خیلی شدید از دست دادن وزن و 87٪ اختلال خواب را گزارش کردند. اما افزایش اشتها و خواب اغلب در بزرگسالان بهنجار اتفاق می‌افتد. به این ترتیب وی و همکاران به این نتیجه رسیدند که در نظرگرفتن این علایم منجر به خطای مثبت می‌شود و بدین وسیله افرادی مبتلا به افسردگی تشخیص داده می‌شوند که واقعاً افسرده نیستند. بی‌قراری نیز به عنوان یک علامت برای یک ابزار خودگزارشی مناسب تشخیص داده نشد(بک و استیر،1993).
با چاپ سومین نسخه‌ی تجدید نظرشده‌ی تشخیصی و آماری انجمن روانپزشکی آمریکا(DSM3-R) و سپس چهارمین نسخه (DSM-IV)، ویرایش دوم آزمون (BDI-II) تهیه شد. BDI-II پس از 35 سال تجربه و پژوهش برروی BDI-I و به منظور تجدید چاپ و به روز رساندن پرسشنامه‌ی افسردگی توسعه یافت(دابسون و محمدخانی،1386). بک در این نسخه علایمی را که در ملاک‌هایDSM-IV برای اختلال افسردگی عمده به آن اشاره شده بود را به پرسشنامه افزود. علایمی نظیر بی‌قراری ، تمرکز ، دشواری و بی‌ارزشی. علایم BDI در خصوص از دست دادن وزن، تغییر تصوربدنی و اشتغالات بدنی، به این دلیل که تحلیل‌های روان‌سنجی نشان داد که این علایم در سال 1996 نسبت به سال 1961 کمتر بیانگر شدت کلی افسردگی است از BDI-II حذف شدند(بک، استیرو بروان ، 1996). همچنین در گویه‌های مربوط به کم‌خوابی و کم‌اشتهایی تجدید نظرشد، به این ترتیب که هم افزایش و هم کاهش در خواب و اشتها در نظرگرفته شد. به این ترتیب همه‌ی عبارات به استثنای سه گویه تغییر کرد. تنها گویه‌های مربوط به احساس تنبیه شدن، افکار در مورد خودکشی و تمایلات جنسی بدون تغییرباقی ماند. سرانجام از شرکت‌کننده‌ها خواسته شد که با توجه به احساس‌شان درطی دو هفته اخیر، گزینه‌های موردنظرشان را انتخاب کنند؛ برخلاف BDI که یک هفته‌ی اخیردرآن مدنظربود.
به طور خلاصه BDI-II برای سنجش شدت افسردگی بزرگسالان و نوجوانان بالاتر از 13 سالی است که تشخیص افسردگی را دریافت داشته‌اند. در واقع BDI-II هم وجود و هم نشانگان افسردگی را ارزشیابی می‌کند و بنابراین فقط برای تشخیص افسردگی به کار نمی‌رود (دابسون و ابراهیم‌خانی، 1386).

شبیه BDI-II, BDI نیز شامل 21 سؤال با مقیاس ارزشی 0 تا 3 می‌باشد. نقطه برش در این فرم با دو فرم دیگر متفاوت است.
13-0 حداقل افسردگی
16-14 افسردگی خفیف
28-20 افسردگی متوسط

63-20 افسردگی شدید

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

رویکرد دو عاملی در مورد افسردگی، افسردگی را شامل دو مؤلفه‌ی شناختی و عاطفی می‌داند. در این خصوص اینگونه مطرح می‌شود که BDI-II منعکس کننده‌ی این دو مؤلفه است. به این ترتیب BDI-II شامل دو زیر مقیاس است. زیرمقیاس عاطفی که دارای هشت‌گویه است. گویه‌های بدبینی، شکست‌های گذشته، احساس گناه، احساس تنبیه، تنفرازخود، انتقاد ازخود، فکر یا میل به خودکشی و احساس بی‌ارزشی، در زیرمقیاس عاطفی قراردارد و در زیرمقیاس شناختی، با سیزده گویه، غمگینی، فقدان لذت، گریستن، بی‌قراری، فقدان علاقه، بی‌تصمیمی، فقدان انرژی، تغییر درالگوی خواب، تحریک پذیری، تغییردراشتها، مشکلات تمرکز، خستگی و یا فرسودگی و ازدست دادن تمایلات جنسی قرارمی‌گیرد. دو زیرمقیاس همبستگی متوسطی در حد 57/0 داشته‌اند(استرچ ، روبرتی و روث ، 2004؛ استیر، بال ، رانییری و بک،1999).
این آزمون پایایی بالایی را با روش آزمون – بازآزمون، با میزان 93/0= r پس از یک هفته ارزیابی مجدد نشان داده است. این نتیجه دال براین است که آزمون به تغییرات روزانه خلق خیلی حساس نیست. همچنین همسانی درونی آزمون با ضریب آلفای کرونباخ 91/0 می‌باشد(بک، استیر، بال و رانییری،1996). محاسبه اعتبار سازه از طریق اعتبار همگرا و اجرای همزمان آن با مقیاس ناامیدی بک، مقیاس افکارخودکشی، پرسشنامه اضطراب بک، مقیاس افسردگی هامیلتون و مقیاس اضطراب‌ هامیلتون، بیشترین همبستگی با مقیاس تجدید نظرشده درجه‌بندی روانپزشکی هامیلتون برای افسردگی(71/0) گزارش شده است(بک و استیر،1996).
در ایران در پژوهش دابسون و محمدخانی (1386) برروی 354 آزمودنی مبتلا به افسردگی اساسی، ضریب اعتبار کل BDI-II برای 21 گویه برابر با 913/0 به دست آمد. به طور کلی نتایج مؤید اعتبار و پایایی مناسب این آزمون بود. نتایج نشان داد که BDI-II هم تشخیص و هم شدت نشانه‌های افسردگی را به خوبی میسرمی‌سازد. همچنین ویژگی‌های روان‌سنجی BDI-II روی یک نمونه 94 نفری از جمعیت ایرانی ضریب آلفای 91/0، ضریب همبستگی میان دو نیمه 89/0 و ضریب بازآزمایی با فاصله دو هفته 94/0 و ضریب همبستگی با ویرایش اول BDI، 93/0 گزارش شده است. مجتبایی و قاسم‌زاده با اجرای BDI-II برروی 125 دانشجوی ایرانی، ضریب‌ آلفای کرونباخ 78/0 و ضریب بازآزمایی را با فاصله دو هفته 73/0 گزارش کردند(فتی، 1382 و نظیری و همکاران، 1384؛ به نقل از ابراهیمی، 1387).
3-5 روش اجرا
به منظور بررسی و مقایسه‌ی میزان اثربخشی روش‌های مداخله‌ای ضمن مراجعه به مراکز ارائه خدمات روان شناسی، مشاوره و روان پزشکی در سطح شهراصفهان از میان مراجعینی که توسط روان‌پزشک و یا روان‌شناس بالینی تشخیص اختلال وسواس فکری و عملی دریافت کرده بودند، تعدادی به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و درگروههای درمانی مورد نظرقرارگرفتند. گروه تحت درمان دارویی شامل درمانجویان مراجعه کننده به یکی از مراکز روانپزشکی شهرستان کاشان بودند، که تشخیص اختلال وسواس فکری و عملی را ازطرف روانپزشک دریافت می‌کردند. بررسی ملاک‌های موردنظر جهت ورود در گروه و انجام آزمون‌ها توسط روان‌شناس بالینی انجام می‌شد. در گروه اول یعنی درمان رفتاری (مواجهه و جلوگیری ازپاسخ) روش درمان، قراردادن تدریجی افراد در بالاترین سطح ممکن رویارویی و حذف هر نوع تشریفات و خنثی‌سازی طبق سلسله مراتب تشکیل شده بود. انتظار می‌رفت که پس از این رویارویی‌ها و بازداری‌ از پاسخ، خوگیری(کاهش اضطراب) حاصل شود. در گروه دوم از آنجایی که بنابرمدل شناختی بیماران OCD، هدف درمانی به چالش کشیدن این باورها از طریق بازسازی شناختی بود. در این گروه نیز مواجهه و بازداری از پاسخ با منطق درمان شناختی یعنی به چالش کشیدن باورهای وسواسی به صورت محدودتر مورد استفاده قرارگرفت. در گروه سوم(رفتاری – فراشناختی)، هدف توانمندکردن افراد درجهت ارتباط با افکار خود به گونه‌ای متفاوت بود. از آنجایی که مطابق منطق فراشناختی، دراین بیماران به دلیل باوراصلی مهم، قدرتمند و معنی‌دار دانستن افکار و باورهای ائتلافی، مرز بین افکار و اعمال از بین می‌رود. با استفاده از راهبردهای درمانی، در درجه‌ی نخست سعی می‌شد مدت و فراوانی این افکار(نشخوارفکری) کاهش یابد. دراینجا نیز هدف به چالش کشیدن باورها(اما باورهای فراشناخت) بود، و مواجهه و بازداری از پاسخ نیز به صورت محدود به منظور آزمودن پیش‌بینی‌های مبتنی برباورهای ناسازگارانه‌ی فراشناختی مورد استفاده قرارگرفت. درجلسات اول، پس از اجرای آزمون‌ها اصول و قراردادهای درمانی و منطق کلی درمان مطابق رویکرد مورد نظرمطرح و سپس به تدریج روش‌های مورد نظر، در راستای منطق درمانی مطرح شده ارائه می‌شد. درمجموع هرگروه در 10 جلسه‌ی درمانی شرکت می‌کرد و درجلسات پایانی به منظور فراهم سازی زمینه‌ی قطع جلسات درمانی و پیشگیری از برگشت مشکل فاصله‌ی تشکیل جلسات افزایش می‌یافت. در پایان آخرین جلسه شرکت کنندگان مجدداً با استفاده از ابزارهای پژوهش مورد ارزیابی و سنجش قرارمی‌گرفتند. گروهها پس از یک ماه قطع جلسات درمانی، درجلسه‌ی پیگیری شرکت کرده و ضمن پاسخدهی به آزمون‌های مورد نظرگزارشی از روند پیشرفت درمانی خود و مشکلات پیش‌ روی را مطرح کرده و توصیه‌های لازم را دریافت می‌کردند. درگروهی که درمان دارویی را دریافت می‌کردند، انتخاب نوع دارو و دوز دارو بسته به صلاحدید روانپزشک و با استفاده از پروتکل درمان دارویی استاندارد برای بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری و عملی بود. درپایان در قالب چهارجدول نوع داروهای تجویز شده توسط روانپزشک و خلاصه محتوای جلسات درمان رفتاری، رفتاری – شناختی و رفتاری – فراشناختی خواهد آمد.
جدول (3-4) نوع و فراوانی داروهای تجویز شده برای گروه دارویی(11= n)
نام دارو فراوانی درصد
1- فلوکستین 7 63/63
2- سرترالین 2 18/18
3- سیتالوپرام 2 18/18
4- کلرودیازپوکساید 2 18/18
5- کلونازپام 2 18/18
6- کلومی‌پرامین 2 18/18
7- آلپرازولام 1 09/9
8- لیتیوم 1 09/9
9- دیازپام 1 09/9
10- لورازپام 1 09/9
11- پروپرانولول 1 09/9
12- کاربامازپین 1 09/9

جدول (3-5) محتوای جلسات درمان رفتاری – فراشناخت برای بیماران مبتلا به اختلال وسواس
فکری و عملی
جلسه‌ی اول ارزیابی درمانجویان درشروع درمان با استفاده از پرسشنامه‌ی وسواس فکری و عملی مادزلی (MOCI)، پرسشنامه‌ی فراشناخت-30 (MCQ-30)و پرسشنامه افسردگی بک (BDI-II)، بیان اصول و قراردادهای درمانی و روند برگزاری جلسات درمانی، آشنایی با علایم اختلال وسواس فکری و عملی، آشنایی کلی با منطق درمان رفتاری – فراشناخت از طریق بیان کلی نقش باورهای اصلی، فرض‌ها، اصول و تفسیر و سایر عوامل مرتبط در قالب رسم یک نمودار.
جلسه دوم توضیح در مورد نقش باوراصلی در OCD در خصوص « مهم و قدرتمند بودن افکار» و سه مفروضه مرتبط با آن تحت عنوان باورهای ائتلافی TOF, TEF , TAF و توضیح روش « فاصله گرفتن از غنی‌سازی ذهن» به عنوان روشی برای مقابله و شکستن باورهای ائتلافی، انجام مواجهه تجسمی در جلسه‌ی درمانی به منظور تضعیف باورها.
جلسه‌ی سوم بیان اصل «کنترل فکر» در OCD و روش درمان آن از طریق عدم سرکوبی و رهاکردن افکار، توضیح در مورد نقش « تفسیرافکار مزاحم» در فرایند OCD و روش تغییرآن، به عنوان راهی برای تغییرباورها و کاهش رفتارهای وسواسی، آموزش مرحله‌ی اول « تکنیک آموزش توجه» با هدف جهت‌دهی توجه، انجام مواجهه عملی از طریق مشاهده یک فیلم در جلسه درمانی با هدف تضعیف باورهای فراشناخت.
جلسه‌ی چهارم توضیح درمورد اصل(یا باور) «خودآگاهی شناختی» و نقش آن در تداوم وسواس، آموزش مرحله‌ی دوم تکنیک آموزش توجه و انجام مواجهه عملی با هدف تضعیف باورهای فراشناخت.
جلسه‌ی پنجم توضیح اصل سوم در مورد « باور منفی درباره تشریفات و نگرانی» و روش مقابله با آنها از طریق تکنیک‌های رفتاری، آموزش مرحله سوم تکنیک آموزش توجه و توضیح درخصوص نقش آن در کاهش خودآگاهی شناختی و جهت‌دهی توجه و تداوم انجام مواجهه عملی با هدف تضعیف باورهای فراشناخت.

ادامه جدول (3-5) محتوای جلسات درمان رفتاری – فراشناخت برای بیماران مبتلا به اختلال وسواس
فکری و عملی
جلسه‌ی ششم توضیح اصل چهارم شامل «باور مثبت نسبت به تشریفات و نگرانی» و ارتباط آنها با تداوم وسواس، توضیح در مورد انجام مواجهه و قطع تشریفات و روش« تحلیل سود و زیان» به منظور مقابله با باورهای مثبت ناسازگارانه و توضیح در خصوص استفاده از روش مواجهه « بی‌آبی» با هدف تضعیف باورهای فراشناخت.
جلسه‌ی هفتم توضیح اصل (باور) « عدم اطمینان شناختی» و اثرات مترتب برآن شامل شک و تردید و چک کردن و قطع این رفتارها با هدف تضعیف باورفوق، انجام روش « کم آبی» با هدف تضعیف باورهای فراشناخت.
جلسه‌ی هشتم توضیح در مورد اصل ششم تحت عنوان «ملاک احساسی درافراد وسواسی» و استفاده از آن تا رسیدن به احساس تمامیت و روش‌های مقابله با آن، ازجمله استفاده از روش «حداقل زمان» در انجام رفتارهای مربوط، انجام روش مواجهه از طریق مواجهه با خون با هدف تضعیف باورهای فراشناخت.
جلسه‌ی نهم جمع‌بندی آموزش‌های ارائه شده از طریق تأکید برارتباط باورها، مفروضه‌ها، اصول و تفسیر در پدیدآیی و تداوم OCD، توضیح انواع رفتارهای وسواسی شامل اجتناب‌ها،آیین‌های وسواسی و اطمینان‌جویی و اثرپذیری آنها از باورهای مطرح شده، توضیح در مورد