دانلود تحقیق در مورد رفتارهای پرخطر

اثرخلق بروسواس و ارائه راهبردهای چهارگانه درخصوص تغذیه، خواب، پیاده‌روی و ارتباطات اجتماعی برای کنترل خلق، تأکید برتداوم روش‌های مواجهه به منظور آزمایش رفتاری باورها.
جلسه‌ی دهم توضیح روش مدیریت درمان پس از قطع جلسات درمانی و توضیح و تبیین روش تشکیل جلسات خوددرمانی، بحث درخصوص روند بهبودی در درمان وسواس و آشنایی با نوسان‌ها در روند بهبودی و احتمال عود مشکل و ضرورت شرکت درجلسات تقویتی به منظور پیشگیری از عود، ارزیابی مجدد درمانجویان با استفاده از پرسشنامه وسواس فکری و عملی مادزلی (MOCI)، پرسشنامه فراشناخت 30 (MCQ-30) و پرسشنامه افسردگی بک (BDI-II)

جدول (3-6) محتوای جلسات درمان رفتاری –شناختی برای بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری و عملی

جلسه‌ی اول ارزیابی درمانجویان درشروع درمان با استفاده از پرسشنامه‌ی وسواس فکری و عملی مادزلی (MOCI)، پرسشنامه‌ی فراشناخت-30 (MCQ-30) و پرسشنامه افسردگی بک (BDI-II)، بیان اصول و قراردادهای درمانی و روند برگزاری جلسات درمانی، توضیح کلی در مورد علایم اختلال وسواس فکری و عملی، بیان منطق درمان رفتاری – شناختی در درمان OCD و معرفی اجمالی باورهای اصلی، باورهای بینابینی، تفسیرافکار مزاحم، استرس و خلق در فرایند اختلال وسواس فکری و عملی از طریق رسم نمودار، اشاره به نقش عوامل جسمی و شرایط محیطی در شروع و تداوم وسواس.
جلسه‌ی دوم بیان دو باوربینابینی شامل « اهمیت دادن به افکار» و « کنترل افکار» و روش‌های ضعیف کردن دو باور از طریق رهاکردن و عدم سرکوبی آنها، انجام مواجهه تدریجی از طریق مواجهه‌ی تجسمی با هدف تضعیف باورهای غلط.
جلسه‌ی سوم توضیح در مورد باورهای بینابینی « کمال‌گرایی» و « ترس از اضطراب» و روش‌های درمان آنها از طریق « تحلیل سود و زیان» و قطع کمال‌گرایی و مشاهده نتایج آن و روش« فاجعه‌سازی از افکار وسواسی» به منظور تجربه افزایش اضطراب و به چالش کشیدن باور مربوط به آن. انجام مواجهه عملی از طریق مشاهده یک فیلم با هدف تضعیف باورهای غلط.
جلسه‌ی چهارم توضیح درمورد باورهای بینابینی « تحمل نکردن عدم قطعیت» و « بالا بردن احتمال خطر» و روش‌های قطع اطمینان جویی و مواجهه با موقعیت اجتنابی و قطع تشریفات و تحمل اضطراب حاصل به منظور تضعیف این باورها، انجام مواجهه عملی با هدف تضعیف باورهای غلط.
جلسه‌ی پنجم توضیح درمورد باور « احساس مسئولیت افراطی» و روش‌های کاهش آن، انجام مواجهه عملی درجلسه درمانی.
جلسه‌ی ششم توضیح در مورد «باور ترس از نتایج مثبت» و درمان آن از طریق آزمایش‌های رفتاری و آشنایی با تکلیف مواجهه از طریق اجرای روش « بی‌آبی» و روش‌های هم سو با آن به منظور تضعیف باورهای غلط و تحریفات شناختی.

ادامه جدول (3-6) محتوای جلسات درمان رفتاری –شناختی برای بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری و عملی
جلسه‌ی هفتم بیان نقش تفسیر درپدیدآیی و تداوم وسواس و روش تغییر تفسیر، توضیح در مورد رابطه خلق و وسواس و پیشنهاد چهار راهبرد در رابطه با تغذیه، خواب، پیاده‌روی و ارتباطات اجتماعی به منظور افزایش خلق، انجام روش« کم‌آبی» و روش‌های هم‌سو با هدف تضعیف باورهای غلط.
جلسه‌ی هشتم توضیح باورهای هسته‌ای در وسواس و ارتباط آن با باورهای بینابینی، توصیح در خصوص رابطه بین ضعیف‌شدن باورهای بینابینی و اصلاح باورهای هسته‌ای، انجام روش مواجهه از طریق مواجهه با خون با هدف تضعیف باورهای غلط.
جلسه‌ی نهم جمع‌بندی مطالب مطرح شده و تأکید برارتباط‌های موجود بین باور هسته‌ای، باورهای بینابینی، تفسیرافکار مزاحم و رفتارهای وسواسی، توضیح بیشتر در مورد رفتارهای وسواسی شامل رفتارهای اجتنابی و تشریفات رفتاری و تأکید برایجاد فرصت‌های بیشتر برای تمرین تکالیف و تداوم روش‌های مواجهه به منظور آزمایش رفتاری باورها.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جلسه‌ی دهم بحث درخصوص احتمال عود مشکل و راهکارهای پیشگیری از برگشت مشکل و روش تشکیل جلسات خوددرمانی به منظور به عهده گرفتن مدیریت درمان توسط درمانجو، ضرورت شرکت در جلسات تقویتی و ارزیابی مجدد درمانجویان با استفاده از پرسشنامه وسواس فکری و عملی مادزلی (MOCI)، پرسشنامه فراشناخت-30 (MCQ-30) و پرسشنامه افسردگی بک (BDI-II).

جدول (3-7) محتوای جلسات درمان رفتاری برای بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری وعملی
جلسه‌ی اول ارزیابی درمانجویان در آغاز درمان با استفاده از پرسشنامه‌ی وسواس فکری و عملی مادزلی (MOCI)، پرسشنامه‌ی فراشناخت30 (MCQ-30) و پرسشنامه افسردگی بک (BDI-II)، بیان اصول و قراردادهای درمانی و توضیح درمورد روند برگزاری جلسات درمانی، بیان علایم اختلال وسواس فکری و عملی، بیان تأثیر خلق و افسردگی بروسواس و راهبردهای کنترل خلق.
جلسه‌ی دوم بحث درمورد علل بروز وسواس شامل آمادگی از طریق وراثت و یادگیری از طریق یادگیری ساده، یادگیری تداعی، یادگیری از طریق تقویت و یادگیری مشاهده‌ای و بیان روش‌های کاهش آمادگی و کاهش یادگیری از طریق تجربه‌ی افزایش اضطراب.
جلسه‌ی سوم توضیح در مورد یادگیری وسواس از طریق حساس شدن به بعضی شرایط و موقعیت‌های درونی و بیرونی و درمان از طریق خوگیری و ایجاد خوگیری از طریق مواجهه و تجربه افزایش اضطراب، کنترل پیشرفت درمانی از طریق کنترل کاهش رفتارها، کاهش اجتناب‌ها وافزایش اضطراب حاصل از تجارب درمانی با توجه به سلسله مراتب رفتارهای وسواسی.
جلسه‌ی چهارم توضیح آمادگی برای وسواس به عنوان عاملی برای آسیب‌پذیری افراد برای رفتارهای وسواسی و آمادگی آنها برای مضطرب شدن و زود پاسخدهی در برابرمحرک‌های مختلف، بیان روش مقابله با آمادگی برای وسواس از طریق مواجهه با موقعیت‌های اضطراب‌زا، بیان تعدادی از عادات سالم، توضیح در مورد روش « بی‌آبی» به منظور مواجهه با آلودگی و روش اجرای آن به منظور ایجاد خوگیری.
جلسه‌ی پنجم توضیح روش یادگیری از طریق تقویت و نقش آن در بروز و تداوم علایم وسواس فکری و عملی (تقویت‌های بیرونی و درونی و هرکدام شامل حسی – کلامی و مادی – غیرمادی)، توضیح در مورد نحوه‌ی استفاده از تقویت برای افزایش عادات سالم و یادگیری القاء مثبت به خود و تقویت درونی، توضیح درمورد روش « کم‌آبی» و روش اجرای آن، مواجهه با رفتارهای وسواسی مطابق سلسله مراتب تهیه شده به منظور ایجاد خوگیری و بیان تعدادی دیگر از عادات سالم.
ادامه جدول (3-7) محتوای جلسات درمان رفتاری برای بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری وعملی
جلسه‌ی ششم توضیح در مورد نقش فرایند محرک – پاسخ در یادگیری وسواس و تبیین افکار وسواسی به عنوان محرک و اجبارها به عنوان پاسخ‌های داده شده به این محرک‌ها، ضرورت قطع اجبارها و تشریفات رفتاری به منظور قطع رابطه‌ی بین محرک – پاسخ به منظور درمان وسواس، انجام مواجهه‌ی عملی از طریق مواجهه با خون با هدف ایجادخوگیری، بیان تعدادی دیگر از عادات سالم.
جلسه‌ی هفتم بحث درخصوص روش یادگیری مشاهده‌ای و ارتباط آن با بروز و تداوم وسواس، شیوه‌ی استفاده از روش مشاهده برای درمان وسواس، مشاهده یک فیلم جهت آشنایی و روان‌سازی فرایند مشاهده برای درمان وسواس، بیان تعدادی دیگر از عادات سالم.
جلسه‌ی هشتم ضرورت عدم پاسخدهی به محرک‌ها در فرایند درمان و ثبات درپاسخدهی، توضیح در مورد سه محرک شامل محرک‌های بیرونی، ا فکار و اضطراب به عنوان محرک‌هایی که نیاز به توجه درمانی دارند. روش برخورد با این سه محرک به صورت کم نکردن فکرها، عدم تلاش برای کاهش اضطراب و عدم اجتناب از رویارویی با محرک‌های بیرونی به عنوان برخورد درمانی در برابر آنها، بیان تعدادی دیگر از عادات سالم.

جلسه‌ی نهم تبیین بعضی از رفتارهای وسواسی با استفاده از انتقال یادگیری، توضیح در مورد خرده تشریفات وسواسی و ضرورت توجه آنها، توضیح در مورد بعضی از ویژگی‌های افراد وسواسی تحت عنوان حساسیت بیشتر آنها نسبت به محرک‌ها و عوامل اضطراب‌زا و قدرت خطر‌پذیری کمتر آنها وسعی در رویارویی با محرک‌های اضطراب‌زا و افزایش میزان اضطراب و انجام رفتارهای پرخطر به منظور بالابردن قدرت خطر‌پذیری.
جلسه‌ی دهم بحث درخصوص به دست گرفتن مدیریت درمان توسط درمان‌جو در پایان جلسات درمانی و رعایت نکات لازم به منظور پیشگیری از برگشت مشکل، بیان تعدادی دیگر از عادات سالم و تأکید بر تکمیل لیست بعد از اتمام دوره‌ی درمانی توسط درمان‌جویان، توضیح درمورد طول مدت درمان و روند بهبودی در وسواس و جلسات تقویتی و ضرورت شرکت درآنها به منظور تداوم نتایج درمانی، ضرورت فراهم نمودن فرصت‌های بیشتر برای مواجهه با موقعیت‌ها جهت انجام بیشتر تمرین‌های مربوط به درمان وسواس، ارزیابی مجدد درمانجویان با استفاده از پرسشنامه وسواس فکری و عملی مادزلی (MOCI)، پرسشنامه فراشناخت 30 (MCQ-30) و پرسشنامه افسردگی بک (BDI-II).

3-6 روش‌های آماری تحلیل داده‌ها
فرضیه‌های اصلی و فرعی با روش تحلیل کوواریانس (ANCOVA) و با استفاده از برنامه کامپیوتری SPSS تحلیل شد. و برای نتایج جانبی از روش t وابسته و اندازه‌ی اثرکوهن (d) و برای گزارش توصیفی داده‌ها از روش‌های توصیفی استفاده شد.

فصل چهارم
نتایج پژوهش

در این فصل فرضیه‌های پژوهش و نتایج مربوط به هرکدام ارائه می گردد. در ترتیب ارائه نتایج ابتدا یافته‌های توصیفی، سپس یافته‌های مربوط به فرضیه‌های اصلی و سرانجام یافته‌های مربوط به فرضیه‌های جانبی ارائه می‌گردد.
4-1 توصیف داده ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *