دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   نیازسنجی و تعین نیازهای فرهنگی ، ورزشی و تفریحی محلات منطقه 1 تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

۸- کلان شهر (متروپل)؛ ۵/۲-۱ میلیون نفر جمعیت. ( عملکرد: کلان منطقه ای)

۹- کلان شهر (متروپل ملی)؛ ۵/۲ میلیون نفر جمعیت و بیشتر.( عملکرد: ملی)

2-1-2- شهر و فضاهای فرهنگی

تفریحی،آموزشی،مسیرها و میدان می باشد و کاربرد این ثضاها متعدد بوده و  عبارتند از تردد،تفریح،بازی ملاقات و بطور کلی فضایی می باشد برای زندگی و تماشا(پیرموره،1985،14).

ساختمانهای شهر غالباً برای منظوری معین و هدف خاص ساخته می شوند و این امر که معلول تحولات صنعتی جدید می باشد در جوامع غربی و شهرهای صنعتی بیشتر به چشم می خورد.در شهر فضای تفریح و کار از هم جداست و مردم از فعالیتهای تفریحی و ورزشی متنوع برخوردار میباشند(مجدفر،179:1383).

مانند مزایای اقامت در یک اجتماع شهری ،مواردی همچون فرصت  خلاقیت،فرصتهای آموزشی عالی،برخورداری از فعالیتهای تفریحی مناسب و برخورداری از فرصتهای پژوهشی می باشد. برای دست یافتن به چنین اهدافی به فضاهای کالبدی نیاز می باشد تا فرد بتواند به این نیازها و فعالیتها دست یابد(کوئن،233:1382).

از طرفی سازه های فرهنگی بخشی از عناصر فرهنگ مادی جامعه محسوب می شوند که مردم به مرور زمان از آن بهره می برند و به آن تعلق خاطر پیدا می کنند.رشد کمی این سازه ها بر گستره کاربری آنها نیز تاثیر دارد.چندان که علاوه بر حفظ عناصر فرهنگی و میراث گذشتگان پی ریز شناخت و آموزش عناصر اجتماعی و علمی به همگان نیز هست(برآبادی،43:1385).

و بالاخره فضاهای فرهنگی مکانهایی هستند که با معماری خاص خود کاربری متفاوتی ندارند و بنابراین وسائل و

 نیازسنجی و تعین نیازهای فرهنگی ، ورزشی و تفریحی محلات منطقه 1 تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد: نیازسنجی و تعین نیازهای فرهنگی و ورزشی و تفریحی محلات منطقه 1 تهران