دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

تکه ای از متن پایان نامه :

۴

هایی که پیشرفتهای آموزشی کمتر از حد مطلوب بوده می باشد کدام هستند و چه اقداماتی برای بهبود آنها بایدبه مرحله اجرا گذاشت .

4 – شناسایی ضعفها

در برخی موارد علی رغم تلاشهای گسترده ، بسیاری از اقدامات ، عقیم می ماند و نظام یا سازمان در تحقق رسالت حقیقی خود با شکست مواجه می گردد. براساس نتایج حاصل از نیازسنجی ، مدیران و برنامه ریزان می توانند حوزه ها و قلمروهای بحرانی را شناسایی کرده و تصمیمات مقتضی را درخصوص نحوه رفع یا برخورد با آنها را اخذ کنند.

۵- توسعه سازمان

امروزه توسعه سازمانی و رشد و پرورش مستمر کارکنان یکی از مسائل اساسی فرایند مدیریت آموزشی می باشد . دستیابی به این مهم همواره بستگی به شناسایی ایده آل های نوین ، موانع موجود در دستیابی به ایده آل ها و یافتن بهترین روش توسعه سازمان و کارکنان می باشد . تحقق چنین امری تنها ازطریق طراحی و به کارگیری نظام مستمرنیازسنجی در ابعاد آموزشی امکان پذیر می باشد .

6 – بهره گیری بهینه ازمنابع

درتمامی نظامهای آموزشی ، در مقابل خواسته ها و نیازهای متعدد و متنوع ، امکانات و منابع انسانی ، مالی و مادی محدودی هست و گذشته از این ، زمان لازم برای تحقق تمامی نیازها وجود ندارد. یکی از اهداف اساسی اکثر فعالیتهای نیازسنجی مشخص کردن اهداف و نیازها و درجه اهمیت آنها برای تهیه برنامه های اقدام می باشد .

به این اعتبار نیازسنجی به مدیران و برنامه ریزان کمک می کند تا دربین تمامی خواسته ها و نیازها، آن دسته ای را موردتوجه قرار دهند که از اولویت ویژه ای برخورداربوده ، منابع و امکانات نیز پاسخگوی آنها باشد. بنابراین می توان گفت نیازسنجی حداکثراستفاده از منابع موجود درجهت تحقق هدفهای مهم و باارزش را امکان پذیر می سازد.

تکنیکهای نیازسنجی آموزشی

بی شک روشها و تکنیک های فراوانی جهت دستیابی به نیازهای آموزشی کار کنان هست و ممکن می باشد هریک از آنها باتوجه به منابع و امکانات و تعداد کارکنان و طرفداری سازمانی به عنوان از روش‌هایی می باشد که در مدت زمان محدود می‌تواند اطلاعات مناسبی را فراهم نماید و برای سازمان‌هایی که در محدوده جغرافیایی کوچکی فعالیت می‌کنند، روش مناسبی می‌باشد.

 نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی: نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز