دانلود پایانامه ارشد در رابطه با : بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

آیا زن می‌تواند عقد را در صورتی که آلت مرد قبل از عقد بریده بوده فسخ کند؟ در آن تردید هست و منشاء آن تردید تمسّک به مقتضای عقد می باشد که در مورد خلاف مقتضای عقد بر مواردی که به آن تصریح شده بسنده می‌گردد زیرا که موارد تصریح شده متبقن می باشد و با وجود این عیب در مرد نباید او را رد کند امّا از آن جهت که تدلیس صادق می باشد وجبّ به معنای خصی یا عنن می باشد و بلکه بالاتر از آن دو می باشد زیرا خصی بر دخول قادر می باشد و احتمال خوب شدن عنین هست می‌توان حکم به فسخ با این عیب داد و به علاوه صبر زن در این مورد باعث زیان دیدن به اوست.[1]

همانطور که ملاحظه می‌گردد بر فرض ثبوت جبّ پیش از عقد زن حق فسخ دارد و دلیل آن همان قاعده «لاضرر»می باشد.

ب) شهید ثانی در مورد حق فسخ بر آن پندار که یکی از دو طرف مبتلا به مرض جذام می باشد فرموده:

الف) اقدام مثبت ممکن می باشد الفاظ یا نوشته باشد مانند توصیف کردن زن یا مردی به سلامت مزاج و نداشتن عیب برای شخص دیگری که قصد ازدواج با او را دارد که به اعتقاد بر آن ازدواج نماید هرگاه آن زن یا مرد دارای عیب باشند. فرق نمی‌کند که عیب مذکور از عیوبی باشد که سبب ایجاد حق فسخ می‌گردد مانند جنون، عنن و یا غیر از آن عیوب باشد مانند صرع و بعضی بیماریهای غیر قابل علاج مثل سرطان و غیره همچنین توصیف کردن زن یا مردی را برای شخصی که قصد ازدواج دارد به صفات کمالی که با اعتماد وجود آن صفات با او ازدواج کند هرگاه آن صفات را دارا نباشد.[2]

ب) اقدام منفی یا ترک اقدام در موردی می‌تواند موجب تدلیس گردد که به جهتی از جهات شخص مکلف به انجام آن بوده همچنان که عدم ذکر عیوب مرد یا زن در مقامی‌که اظهار گردید موجب تدلیس می‌گردد مانند آنکه شخصی از دیگری که مورد اعتماد اوست در ازدواج با زن یا مردی مشورت کند و آنکس با علم بر عیوب ازدواجش را صلاح بداند بدون آنکه از آن عیوب ذکری کند.[3]

نکات جالبی در استفتائات کمیسیون شورای عالی قضائی در خصوص مسئله 6 آن هست مبنی بر این که اگر مرد قبل از ازدواج خود را بر خلاف واقع کارمند، دکتر یا مهندسی معرفی کند و بعد خلاف آن کشف گردد و یا این که خود را سالم معرفی کند در حالی که مبتلا به بیماری‌های صرع یا امراض صعب العلاج بوده باشد و یا این که خود را مجرد معرفی نماید و بعد معلوم گردد که معیل بوده آیا این امور موجب صدق تدلیس و ثبوت حق فسخ برای زوجه می‌باشد یا خیر. درمورد پرسش فوق کمیسیون در تاریخ 30/2/1363 پاسخ داده می باشد که با در نظر داشتن مسئله شماره 13 صفحه 295 جلد 2 تحریرالوسیله حضرت امام خمینی(رض) با عنایت به ذیل همین مسئله دارند: با عنایت به مفهوم مخالف مسئله14، صفحه 296، در دو مورد اول تدلیس صدق می‌کند و حق فسخ موجود می باشد. زیرا که در مثال اول هر یک از صفات مذکور که دلیل سوم: یکی دیگر از علت های خیار فسخ نکاح برای زن هنگام مبتلا بودن زوج به بیماری ایدز قاعده لاحرج می‌باشد در قرآن آیه 78 سوره حج آمده می باشد:

خداوند در دین هیچ گونه سختی برای شما قرار نداده می باشد.[4]

[1] – نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 30، ص 328.

[2] ـ وفادار، علی، حقوق خانواده، حقوق مدنی، ج 5، ص 155.

[3] ـ همان منبع، ص 155.

[4] – ما جعل علیکم فی الدین من حرج.

 مطالعه تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد رشته حقوق: مطالعه تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران