دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

تکه ای از متن پایان نامه :

. اتخاذ تدابیر و اخذ تصمیمات لازم برای صحت، سهولت، و سرعت بخشیدن به تحقیق و مطالعه در همه زمینه‌ها، به‌مقصود اعتلای فرهنگ ملی و انجام تحقیقات مربوط؛

  1. انجام مشاوره، نظارت، هدایت، و ارائه خدمات فنی و برنامه‌ریزی و سازماندهی به کتابخانه‌های کشور؛
  2. ارائه روش‌های مطلوب به‌مقصود متناسب کردن خدمات و فعالیت‌های کتابخانه‌های عمومی و تخصصی جهت تسهیل مبادله اطلاعات.

ارکان کتابخانه ملی

سازمان اسناد و کتابخانه ملی به عنوان یک نهاد فرهنگی خدماتی دارای ارکان وتشکیلات ذیل می باشد:

۱- هیات امنا

۲- رئیس کتابخانه ملی

هیات امنا کتابخانه ملی

۱-ریاست جمهوری اسلامی ایران

۲- وزیر علوم،تحقیقات و فناوری

۳- وزیر آموزش و پرورش

۴- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۵- دو نفر از صاحبنظران در امر کتاب و کتابداری

۶- رئیس کتابخانه ملی ایران

تشکیلات  سازمان اسناد وکتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۱- ریاست (ریاست و مشاوران)

۲- دفتر ریاست و روابط عمومی

بندی شدند و سپس به تفکیک دانش عمومی و تخصصی که دانش تخصصی در سه طیف (فنی، مالی، اداری) و دانش عمومی در 6 طیف (اصول بیمه، زبان انگلیسی، رایانه، ارتباطات، مکاتبات اداری، آمار) طبقه بندی کرده می باشد نتایج حاصل بیانگر این مطلب می باشد که ما بین دیدگاه نمونه های تحقیق بر حسب متغیرهای تعدیل کننده تفاوت معناداری هست.

– پاشا تیار کهریزی (۱۳۸۴) در تحقیقی با عنوان« نیازسنجی آموزشی مدیران و کارکنان بیمه های اموال و مسئولیت در صنعت بیمه حوزه استان تهران» انجام داده می باشد .در این پژوهش از روش پیمایشی از نو ع میدانی بهره جسته می باشد . جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان بیمه های امال و

 نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی: نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز