دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

اضافه براین، سند رسمی امتیاز دیگری نیز از این حیث همواره دارد و آن قابلیت استناد تاریخ مندرج در سند، نه تنها علیه تنظیم کنندگان و قائم مقام قانونی آنان، بلکه علیه اشخاص ثالث می باشد و سند عادی چنین امتیازی را ندارد. در حقیقت به موجب ماده 1305(ق.م(«در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر می باشد حتی بر علیه اشخاص ثالث اما در اسناد عادی تاریخ فقط درمورد‌ی اشخاصی که شرکت در تنظیم آن‌ها داشته و ورثه‌ی آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر می باشد». مقصود از اعتبار سند رسمی نسبت به اشخاص ثالث فرض صحت تاریخ تنظیم می‌باشد که در سند قید شده می باشد.[1]

پس، هر گاه دو شخص مدعی خرید مال واحدی از یک نفر باشند و هر یک ادعا نماید که بیع او مقدم بوده می باشد و بیع بعدی غیر نافذ می باشد و یکی از آن‌ها به موجب سند رسمی مال را خریده باشد در این صورت می‌تواند به تاریخ مندرج در سند رسمی استناد نماید تا تاریخ

 

 

 

مبحث  دوم: اسناد الکترونیکی

تجارت الکترونیکی بعنوان یکی از مظاهر واقعی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و یا یکی از اثرات اقتصاد محور مطرح می باشد.[2]

تجارت الکترونیکی عبارت می باشد از انجام فرایند خرید، فروش، انتقال و مبادله کالاها، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه‌های رایانه‌ای مانند اینترنت.[3]

استعمال کلمه تجارت در تجارت الکترونیک، به این معنا نیست که کلیه فعالیت‌های مربوط به تجارت الکترونیکی جزء معاملات موضوع ماده 2 قانون تجارت ایران می باشد. تجارت  در این عبارت به معنای کسب و کار و انجام فعالیت اقتصادی و معامله می باشد. اعم از اینکه آن اعمال مدنی یا تجارتی محسوب شوند. از آنجا که مقررات راجع به تجارت الکترونیک عمدتا” متأثر از حقوق کشورهای کامن‌لو می باشد، در این کشو‌رها تقسیم معاملات به تجارتی و مدنی مطرح نمی‌باشد.

قانون تجارت الکترونیکی ایران در 17/10/1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 24/10/1382  به تأیید شورای نگهبان رسید.[4]

این قانون متأثر از قانون نمونه تجارت الکترونیکی و همچنین قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال تنظیم شده می باشد. این قانون مشتمل بر 81 ماده و 7 تبصره می باشد.

[1]– محمد عظیمی، ادله اثبات دعوی(تهران: نشر‌هاد 1369)، ص142.

[2] – افریم توربان و همکاران، تجارت الکترونیکی مفاهیم و کاربردها مترجم: عباس معمارنژاد(تهران: نشر نور علم، 1389)، ص 1.

[3] – همان، ص 23.

[4]– روزنامه رسمی، شماره 79249، مورخ 29/10/1382.

 مطالعه تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

 

پایان نامه ارشد رشته حقوق مالکیت فکری: مطالعه تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی