دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی در کارکنان کمیته امداد امام خمینی استان فارس

تکه ای از متن پایان نامه :

بیرحمانه و مجرمانه می باشد در این صورت ممکن می باشد کوشش کنیم تا هر اقدامی که می توانیم انجام دهیم تا افراد را در یادگیری تکریم و علاقه به خود یاری کنیم ( ارونسون ، 1387 ، ص 254 ) .

یک مرد دارای عزت نفس بالا ، ایمن تر می باشد و کمتر می توان به آسانی او را مورد تهدید قرار داد  . عوامل زیادی هستند که می توانند غزت نفس شخص را تحت تاثیر قرار دهد و در نتیجه می توانند تاثیر مهمی بر گزینشی بودن فرد در تعاملات بین فردی بگذارند . یکی از این عوامل ، جاذبه بدنی می باشد . به طوری که مردم کوپر اسمیت4 عامل اساسی در رشد عزت نفس را توصیف کرده می باشد :

1-میزان تکریم وپذیرش افراد مهم درزندگی فرد برای وی قائل می شوند.

2-تاریخچه موفقیت های فردی وموقعیتی که وی درجامعه دارد.

3-روش تفسیر وتغییرتجارب فردی دررابطه باارزشها وآرزوهای فرد

4-سبک به روشی که فرد به این ارزشیابی پاسخ می دهد (محمودلو، 1384) .

نظریه مازلو: مازلو در ساسله مراتب نیازها ودر سطح سوم تکریم به خود یا عزت نفس را قرار می دهد که مشتمل بر تمایل  به شایستگی ، چیرگی، پیشرفت، توانمندی، کفایت،اطمینان ،استقلال و آزادی می باشد. زمانی که این  نیازها  ارضاء  گردد  فرد احساس ارزشمندی ،توانایی ، قابلیت، مثمرثمر بودن و اطمینان  می کند  و چنانچه  این نیاز ها برآورده نشود  فرد احساس حقارت، درماندگی، ضعف ودلسردی و نا امیدی می کند (کوره پز ، 1391).

این مطلب را هم بخوانید :  نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به منظور ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز - دانلود پایانامه کارشناسی ارشد

نظریه راجرز : راجرزعزت نفس را ارزیابی  مداوم  شخص از ارزشمندی  خویشتن خود و یا  نوعی قضاوت نسبت به ارزشمندی وجودی خود تعریف کرده می باشد.او معتقد می باشد این صفت در انسا ن حا لت عمومی دارد و محدود و زودگذر نیست ،برطبق نظر راجرز عزت نفس در اثرنیاز به توجه مثبت دیگران به وجودمی آید .نیاز به توجه مثبت دیگران شامل بازخوردها ،برخورد گرم و محبت آمیز ،صمیمیت وپذیرش ومهربانی واز طرف محیط به خصوص اولیاء کودک می باشد (کوره پز ، 1391) .

  تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی در کارکنان کمیته امداد امام خمینی استان فارس

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کاشناسی ارشد رشته روانشناسی : تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی