دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

تکه ای از متن پایان نامه :

 مسئولیت در صنعت بیمه حوزه استان تهران» بوده که از پژوهش مذکور در نهایت نتایج زیر به دست آمده می باشد:

۱ـ مشخص کردن دانش و مهارت های موردنیاز مدیران و کارکنان مشاغل قلمرو تحقیق و تفکیک آن.

۲ـ اندازه گیری میزان دانش و مهارت های مدیران و کارکنان از نظر خود آن ها

۳ـ تعیین نیازهای آموزشی مدیران و کارکنان در رشته های شغلی قلمرو تحقیق

۴ـ تعیین اولویت نیازهای آموزشی در رشته های شغلی قلمرو تحقیق

– مانی (۱۳۸۴) درپژوهشی با عنوان «نیازسنجی آموزشی مدیران میانی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به مقصود ارائه الگوی آموزشی مؤثر و کارآمد» انجام داده می باشد.هدف وی از این پژوهش سنجش نیاز آموزشی میرن میانی شرکت ذوب آهن اصفهان بوده.روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد و گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه صورت گرفته می باشد و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شاغل در این صنعت بوده ونتایج این پژوهش  عبارتند از:

۱ـ مهارت اداره کار گروهی و ایجاد زمینه اشتراک مساعی در کارکنان

۲ـ مهارت برنامه ریزی در امور فنی ـ تخصصی

۳- مهارت آموزش کارکنان و ایجاد زمینه توسعه افراد تحت سرپرستی

۴ـ مهارت برقراری مؤثر انسانی با زیردستان

۵ـ مهارت در تفویض اختیارات و واگذاری مسئولیت ها به زیردستان و …

پژوهش های خارجی:

– جمعی از محققا با سرگروهی لورین و کارل تی کیو لیک و مولی بی پیپر(۲۰۰۳) در پژوهشی با عنوان «بهره گیری از نیازسنجی جهت طراحی دوره های مختلف»  به این نتایج رسیدند :

روش های ارتقای نیروی کار می توان روش های متفاوتی با در نظر داشتن نیازهای افراد در نظر گرفت(جاکوب[1]،۲۰۰۳،ص۵۷)

کولتن(۲۰۰۳)به مطالعه یک مدل جامع نیازسنجی در دانشگاه ایالتی سات وست تکزاس در آمریکا پرداخته می باشد وی در تدوین مدل نیازسنجی آموزشی از روش مصاحبه و پرسشنامه بهره گیری نموده می باشد یافته های پژوهش وی نشان می دهد که هدفهای عمده نیازسنجی مورد تایید تحقیقات گذشته قرار گرفته می باشد و همچنین پاسخ دهندگان به این مدل نیازسنجی ،مولفه های مدل را مورد تایید قرار داده اند و اشاره داشته که این مولفه ها به طور جامع و کامل مولفه های آموزشی عمده آنان را شناسائی کرده و[1] Jacob

 نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی: نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز