دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

دقیق همان امضاء در روی صفحه مانیتور رایانه پدیدار می‌گردد. یعنی امضای عادی فرد در بیرون از رایانه انجام می‌گردد، ولی به همان شکل در صفحه مانیتور رایانه نمودار می‌گردد. [1]

این برنامه دو اقدام اساسی را برای این نوع امضاء انجام می‌دهد. اول اقدام مجسم کردن امضاء، دوم اقدام تأیید امضاء.

این شیوه همانند اسکن امضاء و الصاق آن به داده‌پیام می باشد که علی‌رغم سهولت این شیوه دارای مخاطراتی می باشد که احتمال سوءاستفاده از آن هست.[2]

در یک تقسیم‌بندی کلی نیز بر اساس ارزش اثباتی و سطح ایمنی فراهم شده، امضای الکترونیکی را به دو دسته ساده و مطمئن تقسیم می‌کنند. مقصود از ارزش اثباتی، تأثیر قانونی امضای انجام شده در سند در ایجاد اطمینان برای قاضی مبنی بر درستی ادعای شخصی می باشد که به آن استناد می‌کند.

این تقسیم‌بندی در قوانین مختلف مانند قانون نمونه آنسیترال(2001)و قانون تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران اظهار شده می باشد.

 

5- امضای الکترونیکی ساده [3]

«در بند ی ماده 2 قانون تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران» امضای الکترونیکی بدین گونه تعریف شده می باشد:«امضای الکترونیکی عبارت می باشد از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده‌پیام می باشد که برای شناسایی امضاکننده داده‌پیام مورد بهره گیری قرار می‌گیرد». همچنین«بند الف ماده 2 قانون نمونه آنسیترال(2001)» نیز در تعریف این امضاء آورده می باشد:«امضای الکترونیکی به معنای داده‌الکترونیکی می باشد که  به یک داده‌پیام منضم، یا به نحو منطقی متصل شده می باشد و برای شناسایی امضاکننده و  تأیید وی در خصوص اطلاعات موجود در داده‌پیام به کار می‌رود». در این ماده دو شرط برای امضای الکترونیکی ساده در نظر گرفته شده می باشد:

1-شیوه‌ای که هویت شخص و رضایتش را نسبت به داده‌پیام مشخص کند.

قانون ثبت احوال از روی دفاتر کل وقایع صادر و دارای مشخصات مندرج در قانون باشد، طبق ماده 999 قانون مدنی سند رسمی می باشد و مبین هویت فرد می‌باشد و اولین سند شناسایی شخص حقیقی می باشد. به شرحی که اظهار گردید احراز هویت امضاکننده در دفاتر اسناد رسمی با حضور فیزیکی شخص در نزد سردفتر به عنوان مأمور و شاهد رسمی انجام می‌گردد و مانند اسناد رسمی دارای مزایای خاصی می باشد.

ج- به وسیله امضاکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.

[1]-عبدالحسین شیروی، پیشین، ص 429.

[2]-مرتضی محمدی، پیشین، ص 163.

[3]– Electronic Signature.

 مطالعه تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

 

پایان نامه ارشد رشته حقوق مالکیت فکری: مطالعه تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی