استرسور:ارزیابی اولیه :وجود آسیب یا فقدان تهدیدهای بعدی ،ارزیابی ثانویه :برآورد منابع مقابله اختیارات
رویداهای پرفشار مراحل آن و دوره بعدی انتظار
سبک های معمول مقابله
دیگر عوامل شخصیتی بر راهبردهای مقابله
شکل ۲-۱:فرایند مقابله (کوهن لازاروس۱۹۷۹،لازاروس و فلوکمن،۱۹۸۴،تیلور،۱۹۸۳،به نقل از تیلور و شلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *