دانلود پایان نامه

ساختارها، ساختار (۶,۰) CNT Al(III)& بیشترین الکترونخواهی را از خود نشان داده است.

۳-۴-۳ بررسی مقادیر پتانسیل شیمیایی
هرچه قدر مقدار پتانسیل شیمیایی (?) کمتر یا منفیتر باشد، میزان جذب در ساختار بیشتر و مناسبتر می‎باشد. با بررسی انجام شده در مقایسه ساختارها، ساختار Co(II)&BNNT-Ga منفیترین پتانسیل شیمیایی را دارا میباشد

مطلب مرتبط :   پایان نامه درموردایدئولوژی، ارتباط جمعی، وسایل ارتباط جمعی
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید