دانلود پایان نامه رشته مدیریت با موضوع: شورهای اسلامی

موارد زیر تقسیم می شود:
– عدم مقبولیت : دزدی، روسپیگری، جاسوسی، …
– مقبولیتکم : گدایی، فالگیریی، ….
– مقبولیت متوسط : سیگار فروشی، ماشین شوئی، …
– مقبولیت زیاد : ناطوری، معلم سرخانه، …
این طبه بندی ابتکاری که بیشتر تکیه بر قضاوت مردم دارد می تواند مبنای مطالعات این مشاغل بوده عملاً در حذف مواردی از آنها که دارای درجه مقبولیت کمتری هستند – یا فاقد مقبولیتند – موثر باشد. همچنین در برنامه ریزیها و اجرائیات دولتی و قضائی با توجه به درجه مقبولیت آن می توان اقدامات تنبیهی یا تشویقی خاصی را بر آن مترتب نمود.
اشکال : این طبقه بندی دارای نارسائیهای متعددی است:
الف) مقبولیت یک امر نسبی بوده در زمانها و مکانهای مختلف متفاوت می باشد و بیشتر بستگی به فکر و فرهنگ و مذهب و دیگر باورهای مردم داشته نمی تواند شاخصی صحیح برای یک امر جدی، اقتصادی، سیاسی باشد.
ب) با مواردی مثل رباخواری، لواط و غیره … در جوامع مختلف برخوردهای متفاوتی می شود، مثلاً در کشورهای سرمایه داری غرب لواط و مخصوصاً ربا محکومیت کشورهای اسلامی را ندارد، بر عکس مواردی مثل روضه خومانی و دعانویسی … در یکجا مقبولیت تام داشته امتیاز بحساب می آید در جائی دیگر به مسخره و استهزاء کشیده می شود.
ج) درجه بندی یک امر کیفی به کمیات (کم، متوسط، زیاد) ان هم برای راه و کارهای مهم برنامه ریزی مشکل عمده و مانع بزرگی است.
6- طبقه بندی بر اساس درجه قرابت با مشاغل رسمی: در این نوع طبقه بندی شاخص اصلی مشاغل رسمی خواهد بود در این صورت مشاغل غیر رسمی هر چه از این شاخص خود فاصله بگیرد در طبقه دیگری قرار خواهد گرفت.
در این مورد می توان فواصل از رسمی به غیررسمی را مثلاً در ابعاد نزدیک، میانه، دور و خیلی دور درجه بندی کرد. مانند مغازه‌های کوچک (غیر رسمی) که از لحاظ نوع مشغله و یا درامد و غیره نزدیک مغازه های عادی (رسمی) قرار گرفته با آن قرابت فراوانی دارد. یا مسافر کشی شخصی (غیر رسمی) که نزدیک تاکسی (رسمی) قرار می گیرد و نیز دست فروشی فاصله متوسطی با مغازه‌های رسمی، دعانویسی و سرکتاب (غیر رسمی) فاصله دور با طبابت (رسمی) فالگیری (غیر رسمی) فاصله دور با تدریس خصوصی (غیررسمی) و گدایی و دزدی (غیر رسمی) از هر جهت، فاصله خیلی دور با کشاورز و کارگر صنایع (رسمی) دراد. این طبقه بندی ضمن ارزشی که به عنوان پایه و شاخص به بخش رسمی می دهد در برنامه ریزی ها می تواند ملاک طرح ها قرار گیرد. یعنی هر چه فاصله نزدیک تر باشد این مشاغل سالمتر و بیشتر قابل دفاع و حمایت است بر عکس هر چه دورتر و دورتر باشد خطر آنی و آتی آن بیشتر و عمیق تر خواهد بود و در رفع و حذف آن باید برنامه ریزی کرد.
اشکال : طبقه بندی فوق بدلیل نداشتن معیار دقیقی برای تعیین فواصل و یا اختلاف نظر در تطبیق مصادیق با میزان تعیین شده و نیز مشکل نمایش کیفیات از طریق کمیات نمی تواند طبقه بندی دقیق و مناسبی باشد. از طرف دیگر همانند مورد قبل تعابیر متفاوت و ارزش گذاری جوراجوری که از این مشاغل و مصادیق آن در جوامع مختلف می شود نمی تواند طبقه بندی قابل دفاعی باشد.
7- طبقه بندی بر اساس وضعیت پراکندگی و مکان یابی آنها : این طبقه بندی بر مبنای چگونگی پخش و پراکندگی این مشاغل در سطح شهر بوده محقق نحوه توزیع و تراکم انها را در مکانهای مختلف شهر، محلات، خیابانها، مرکز و حاشیه شهر مطالعه و بررسی کرده آنها را دریف می نماید چنانکه مشاغی مانند دعانویسی، فالگییر، فروش عطر و مهر و تسبیح … اکثراً حول و حوش مراکز مذهبی و عبادی بنیان می گیرند یا بادبادکی و بلالی در پارکها و مراکز تفریحی و بساط کتابفروشی و عرصه کیف و مداد و خودکار حدود مدارس و آموزشگاه‌ها و دانشگاه، عکاسی سیار و درشکه چی … نزدیک آثار باستانی یا گدایان در محل تجمع و عبور انسانها سر گذرها چهارراه ها، داخل بازار ترمینال و مساجد یا سیگار فروشی در سر چهار راه ها ، پل ها و پارک ها … و مکان هایی که سرعت اتومبیلها کم شده و توجه انسان بیشتر است مشاهده می شود.
این طبقه بندی محاسن متعددی دارد از جمله بعد ارزشمند جغرافیایی آن و ارتباطی که بین انسان و محیط دارد و خلق پدیده‌های ناشی ازاین تقابل و ارتباط را می رساند. به همین دلیل ما کوشش کردیم در جای جای این تحقیق آن را به عنوان یک اصل مدنظر داشته عامل موثر مکان را در آفرینش و تضعیف و تقویت این مشاغل بررسی نمائیم. اصولاً مکان ها و موقعیت‌ها با ویژگی‌های خود ملاک عمده ای برای پیدایش و گسترش پدیده‌های انسانی هستند.
اشکال : با تمام اهمیتی که پراکندگی مکانی، این عارضه حساس و سازنده و ارتباطی که بافت و ساخت شه رو شکل خیابانها و پیاده روها و میادین و فضاهای مربوطه، با یان مشاغل گسترده دارد، برای مورد طبقه بندی و ردیف کردن این مشاغل نمی تواند مبنای صحیح و دقیقی باشد. در ادامه سعی شده است یک جدول طبقه بندی مشاغل غیر رسمی ارائه گردد:
جدول شماره 2-1: طبقه بندی مشاغل غیر رسمی
انواع طبقه بندی
تقسیمات
مثال‌ها
1
بر اساس
مشاغل رسمی
کشاورزی
صنعت
خدمات
عرضه میوه با وانت بار، گاری دستی، گنجشک فروشی، کبوتربازی
کلیدسازی، فروش کارد و چنگال توسط کولی، تعمیر کار سیار
واکسی، فالگیر، معلم سرخانه، سیگار فروش
2
بر اساس
ماهیت کار
تولید
توزیع
خدمت
بستنی فروشان سیار، تهیه نان خشکه توسط زن روستایی، کلیدسازی
دست فروش، آدامس و بادبادک
تعمیرکاران سیار، تدریس خصوصی، دعان
ویسی
3
بر اساس
موضوع کار
خوردنی
پوشیدنی
تعمیرات
جابجائی
فرهنگی
چای آماده، بستنی سیار، گاری میوه فروشی
بساطی لباس‌های کهنه، شلوار لیف حراج پیاده روئی زیر پیراهن
تعمیر کار سیار، عمله ساختمانی، پینه دوز سر خیابان
مسافرکش شخصی، باربر کنار خیابان
تدریس خصوصی، فالگیر، دعانویسی
4
بر اساس
اندازه سرمایه
بدون سرمایه
سرمایه کم
سرمایه متوسط
سرمایه زیاد
عدم مقبولیت
گدا، دزد، شاگرد بقالی
شیر داغ فروشی، لبوئی، بلالی
بساطی لباس فروش، تعمیرکار سیار
مسافرکشی شخصی، رباخواری
گدایی، دزدی، روسپیگری
5
بر اساس
درجه مقبولیت
مقبولیت کم
مقبولیت متوسط
مقبولیت زیاد
ماشین پاک کنی، تعویض 2 ریالی با 5 ریالی
عمله گی، سیگار فروشی
تدریس خصوصی، روضه خوانی
6
براساس
نزدیکی با مشاغل رسمی
نزدیک
میانه
دور
خیلی دور
تعمیرکار سیار، مغازه‌های کوچک
سیگار فروشی، تدریس خصوصی
روسپیگری، رباخواری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *