دانلود پایان نامه مدیریت : ارزش در سازمان

دیگری حفظ دانش به صورت محرمانه. از آنجایی که همۀ دانشهای فنی قادر به کسب پتنت نیستند به ویژه آن هنگام که تازگی و جدید بودن آنها موردتردید و سوال برانگیز باشد، به مبادلاتی که صرفاً در آن تجهیزات و ابزارها منتقل نمیشوند، انتقال دانشهای فنی رخ داده است که اساس این انتقالها به اطلاعاتی که از طریق ادبیات فنی (بعد اطلاعافزار)، کمکهای فنی و آموزشهای مرتبط (بعد انسانافزار) استوار است. (دره شیری و شاکری، 1392). وی دانش فنی را به عنوان پیکره دانش از جنس فنی که نه تنها برنامهها، نقشهها، نظامنامهها و مشخصات حدود مجاز را در بر میگیرد بلکه مهارتهای افراد خبرهای که این دانش را بکار میگیرند را نیز شامل میشود، تعریف میکند (دره شیری و شاکری، 1392). با توجه به آنچه بررسی شد، به نظر میرسد دانشفنی را بتوان “دانستن چگونه تولید کردن” و فناوری را “توانستن آنچه باید تولید شود” دانست. برای تبین هر چه دقیقتر دانش فنی در ادامه به بررسی تفاوت دانشفنی با پتنت و کمکفنی و همچنین تعاریف و ابعاد آن میپردازیم.
تفاوت دانش فنی و حق اختراع

دانش فنی (پتنت نشده) با حق اختراع از حیث حقوقی تفاوت دارد (شهنیایی, 1390). دانش فنی به دو دلیل به صورت حقوقی ثبت نمیشوند 1) اساسا غیر قابل ثبت هستند، یعنی فاقد تعریف “تازگی” از منظر حقوقی بوده 2) و یا عمداً به ثبت نمی‌رسند. به طور کلی بر خلاف حق اختراع که صاحب ابداع با به دست آوردن این گواهی اطلاعات را افشا میکند، دارنده دانش فنی ترجیح می دهد با تلاش های شخصی از آن محافظت نموده و از آن بهرهبرداری صنعتی و تجاری نماید (شهنیایی, 1390).
دانش فنی همچون حق اختراع برای دارنده آن ایجاد مالکیت می‌کند ولی بر خلاف حق اختراع از حق قانونی برای جلوگیری از به کار بردن اطلاعات ثبت نشده توسط اشخص ثالث برخوردار نیست. به این معنا که اگر دو موسسه به گونه‌ای مستقل و جدا از هم یک دانش فنی را به دست آورده باشند، هیچگونه راه‌های قانونی که از مجرای آن یکی بتواند دیگری را از به کار بردن آن دانش فنی محروم کند، وجود ندارد. به عبارت دیگر نخستین توسعه دهنده دانش فنی نمی‌تواند حقوقی را که تحت نظام حق اختراع نسبت به حذف سایرین به دست می‌آورد، تحصیل نماید (مهدوی, 1380).
دانش فنی پتنت نشده می تواند فرایندها یا روش هایی باشد که هزینه های ساخت یک محصول را کاهش داده یا اینکه به محصولات اجازه تولید در سطح کیفی بالایی را برای یک هزینه تولید مشخص بدهد. این نوع از نامشهودها نباید چون تجربیات نویسندگان آن هستند نادیده گرفته شود. چرا که بسیاری از نامشهودهای تولید باارزش شرکت ها بیشتر از جنس دانش فنی هستند تا پتنت ها. دانش فنی پتنت نشده می تواند در برخی صنایع بسیار با ارزش باشد. برای مثال در صنایع نیمه رسانا، یک طرح چیپ ممکن است رازی برای مدت کوتاهی باشد. پس از دوره معرفی که نوآور یک انحصار دارد، رقبا با مهندسی مجدد چیپ و بازار محصولاتی که از نظر عملکردی شبیه هستند را تولید می کنند. توانایی کمپانی ها برای رقابت در این بازار در طولانی مدت به توانایی شان برای تولید میزان زیادی از چیپ های با کیفیت و در هزینه پایین وابسته است. دانش فنی پتنت نشده نوعاً نامشهودی است که اجازه این رخداد را میدهد (Sudarsanam, 2003). شرکتهایی که دانش فنی ساخت اختصاصی با ارزش را توسعه دادهاند ممکن است به دلیل ترس از شناسایی آن توسط رقبا تصمیم به عدم ثبت آن در قالب پتنت نمایند. این دانش فنی میتواند از تغییرات بر روی یک ماشین استاندارد برای افزایش اثربخشی تا یک نوآوری فرایند تولید باشد (Bratianu, 2011).
تفاوت دانش فنی و کمک فنی
دانش فنی و کمک فنی گاهی به غلط به جای یکدیگر به کار می‌روند. “کمک فنی” یک برنامه مجزا و مکمل دانش فنی است. کمک فنی یکی از مواردی است که در انتقال دانش فنی مطرح میگردد. به عنوان مثال: دانش سوار کردن قطعات یک دستگاه نان خشک کن (تستر) که می‌تواند از یک موسسه حرفه‌ای فعال در زمینه مونتاژ لوازم خانگی به دست آید، کمک فنی تلقی می‌شود، در حالی که روش ساخت پایه لاستیکی مقاوم در برابر حرارت که می‌تواند به صورت اطلاعات محرمانه‌ای باشد که استفاده از آن، هزینه‌های کل تولید دستگاه را کاهش می‌دهد، دانش فنی، تلقی می‌شود (مهدوی, 1380). همچنین بر خلاف کمک فنی بخش عمده‌ای از دانش فنی به صورت محرمانه نگهداری می‌شود و این موضوع برای مالک آن نوعی مزیت فنی و حرفه‌ای نسبت به استفاده کنندگان اطلاعات غیرمحرمانه به ودجود می‌آورد، در حالی که بخشی از دانش فنی در شمار اطلاعات محرمانه محسوب می‌شود، برخی از ارکان و عوامل دانش فنی، ممکن است در شمار اطلاعات منتشر شده بوده، یا اطلاعاتی باشد که برای اهل فن شناخته شده است. همچنین قسمتی از دانش فنی را می‌توان از سایر منابع صنعتی به دست آورد. ارزش دریافت اطلاعات از یک دارند دانش فنی در آن است که وی ترکیب ترجیحی و عالی اطلاعات فنی برگزیده را عرضه می‌کند و هنگامی که این اطلاعات به شیوه توصیه شده مورد استفاده قرار گیرد، برای استفاده کننده آن حالت رقابتی مطلوبی را به وجود می‌آورد (مهدوی, 1380).
تعریف دانش فنی
در رابطه با دانش فنی تعاریف متعددی وجود دارد، برخی از این تعاریف عبارتند از:
دانش فنی، به مجموعه‌ای از اطلاعات صنعتی مفید و ارزشمند و تازه اطلاق می‌گردد که به همراه آن آگاهی‌ها و مهارت‌های فنی و غیرفنی که در طراحی، ساخت و عملیات واحد صنعتی به منظور تولید و ساخت محصول و یا مواد، مورد نیاز است، وجود دارد. دانش فنی، نتیجه انباشتی از تجارب مثبت و همچنین مشکلات و اشتباهات در طول سالیان دراز است (مهدوی, 1380).
دانش فنی، عبارت است از مجموعه مهارت‌های صنعتی که از طریق آن مشخصات فنی محصول، روش‌های تولید و چگونگی ایجاد و بهره برداری از واحد صنعتی تعیین می‌شود. دانش فنی از راه‌های گوناگون مثل جمع‌بندی تجارب، مشابه سازی، طراحی یا خرید قابل تهیه است (مهدوی, 1380).
یونیدو دانش فنی را به معنای مجموعه‌ای از اطلاعات صنعتی مفید، محرمانه، ابداعی و با ارزش است که به همراه منضمات فنی و سایر اطلاعات و مهارت‌ها از نظر قانونی در انحصار امتیازدهنده است و وی حق انتقال آن را دارد و در حال حاضر نیز به وسیله وی به کار گرفته شده است. این اطلاعات برای امتیاز گیرنده جهت طراحی، ساخت و راه‌اندازی یک واحد تولیدی بر اساس مواد اولیه پیش بینی شده و ظرفیت مشخص و مشخصات محصول، کافی است (ملکیفر، 1378)
دانش فنی
به مجموعه‌ای از اطلاعات سودمند، محرمانه، تازه و با ارزش و اطلاعات و مهارت‌های فنی مربوطه که در طراحی، ساخت و عملیات واحد صنعتی به منظور تولید و ساخت محصول یا مواد مورد نیاز باشد، اطلاق می‌گردد. (مهدوی, 1380)
از نظر خلیل دانش فنی عبارت است از دانش یا مهارت فنی فراگرفته شده یا کسب شده دربارۀ نحوۀ انجام درست کارها که میتواند نتیجه تجربه، انتقال دانش یا تمرین عملی باشد (اعرابی و ایزدی، 1391).
بر اساس دستوالعمل شمارۀ 89/556 – 88/4087 اتحادیه اروپا دانش فنی عبارت است از: تمامی اطلاعات فنی محرمانه، معتبر و قابل شناسایی در یک شکل مناسب که معمولا در تولید محصولات یا اجرای فرآیندها استفاده میشود (مهدوی, 1380).
از نظر فرانسیس بیدالت دانش فنی عبارت است از پیکرهای است دانشی از جنس فنی که نه تنها برنامهها، نقشهها، نظامنامهها و مشخصات حدود مجاز را در بر میگیرد بلکه مهارتهای افراد خبرهای که این دانش را بکار میگیرند را نیز شامل میشود (دره شیری و شاکری، 1392).

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ابعاد دانش فنی
براساس تعاریفارائه شده در بند قبل، دانش فنی را میتوان اینگونه تعریف کرد. “پیکرهای دانشی از جنس فنی متشکل از مهارتها، تجربیات و مستندات ارزشمند برای تولید محصول”. بر این اساس، دانش فنی به عنوان یک پیکرۀ دانشی نظاممند، میتواند چهار بعد داشته باشد. نخست به صورت فردی ـ صریح (مانند مهارتهای فردی مرتبط با تولید کالا با قابلیت مستندسازی)، فردی ـ ضمنی (مانند مهارتهای فردی مرتبط با با تولید کالا که شخصی است)، سازمانی ـ صریح (راهنماها و دستورالعملهای عملیاتی استاندارد)، یا سازمانی ـ ضمنی (مانند فعالیتهای روزمره و فرهنگ) ( ‏شکل (2-3) ). هر یک از این ابعاد میتواند به عنوان یکی از منابع مزیت رقابتی و خلق ارزش باشند (Hitt et al., 2000). برای درک بهتر ماهیت ابعاد پیشگفته، در ادامه هر یک از مفاهیم ضمنی، صریح، فردی و سازمانی بودن دانش بررسی میگردند.
دانش فنی
صریح ـ فردی
دانش فنی
سازمانی ـ صریح
دانش فنی
فردی ـ ضمنی
دانش فنی
سازمانی ـ ضمنی
سازمانی
فردی
صریح
ضمنی

ابعاد دانش فنی
دانش صریح و ضمنی
دانش صریح، نوعی از دانش است که اصطلاحاً در قسمت جلویی ذهن و به صورت خودآگاه وجود دارد (Milton, 2007) و میتواند به صورت فرمولبندی شده در قالب گفتار و نوشتار موجودیت یابد. این نوع دانش میتواند در خارج از ذهن افراد ذخیره شود (Wilde, 2011). تجلی دانش صریح را میتوان در قالب مستندات فنی، دستوالعملها و موراد مشابه مشاهدا کرد. بنابر این این نوع دانش قابل پردازش، قابل انتقال و قابل ذخیرهسازی است (Wilde, 2011).
با در نظر گرفتن دانش صریح در یکسوی یک بردار، دانش ضمنی در آن سوی دیگر آن قرار دارد. این نوع دانش در قسمت عقبی ذهن افراد و به صورت ناخودآگاه وجود دارد (Milton, 2007). این نوع دانش، دانشی است که از طریق یادگیری و تجربه به دست میآید و اغلب از آن به عنوان یادگیری در عمل اطلاق میشود (Hitt et al., 2000). ضمنی بودن دلالت بر این دارد که افراد از آنچه میتوانند به زبان آورند، بیشتر میدانند (Hitt et al., 2000) و این بدان معناست که تبدیل این نوع دانش به گفتار و نوشتار کار دشواری است (Wilde, 2011).
در اجرای فعالیتهای سازمانی بکارگیری هر دوی این دانشها ضروری هستند. برای مثال کارپرداز یک ماشین صنعتی از طریق دریافت و درونیسازی اطلاعات انتقال داده شده به وی ( از طریق آموزش و مطالعۀ اسناد راهنما و مدارک فنی) و اجرای فعالیت در محیط واقعی در طول زمان، قادر به اجرای آن فعالیت است. آن چیزی که این فرد قادر به بازگو کردن آن در قالبکلمه ها ونوشته ها در خصوص کارکردن با ماشین مورد نظر است در حیطه دانش صریح وی قرار میگیرد و آن چیزی که قادر به بازنمایی آن از طریق کلمات نیست همان دانش ضمنی یا به تعبیری مهارت است. برای شناسایی و تمایز بین این دو دانش ‏شکل (2-4) ارایه شده است (شعبانی و چگینی، 1390).
فلوچارت شناسایی انواع دانش
دانش فردی و سازمانی
دانش فردی، دانشی است که توسط هر یک از کارکنان سازمان نگهداری میشود. این نوع دانش عمدتاً به صورت ضمنی و در ذهن آنها موجود است. دانش سازمانی، از طریق ارتباط و تعامل میان کارکنان به وجود میآید (Wilde, 2011).
ارزشگذاری دانش فنی
سنجش ارزش دانش در سازمانها کار دشواری است (Marr, 2004). بنابراین انگیزۀ آنسوی توسعه مدلها وروش های ارزشگذاری نامشهودهای سازمان چیست؟ به عقیده روس یکی از رایجترین پاسخها این است: ” آنچه را که میتوان ارزشگذاری کرد، قابل مدیریت است و آنچه را که اندیشۀ مدیریت کردنش را داریم باید ارزش آن را سنجید” (Bratianu, 2011). به عبارت دیگر از آنجایی که دانش اهمیت زیادی برای سازمان دارد ارزشیابی و مدیریت آن ضروری است. به نقل از استوارت، لیف ادوینسون، مدیر سابق سرمایه فکری اسکاندیا، معتقد است: ” یک سازمان رشد میکند زیرا ارزشهای پنهان دارد. برای ادامه این رشد باید آنها را به سطح آورده، به آنها توجه کرده و آنها را در سرتاسر سازمان انتقال داد …” (Marr, 2004). برای به سطح آوردن این ارزشها، تعیین ارزش دانش فنی به عنوان یکی از داراییهای با ارزش در سازمانهای صنعتی ضروری است و عبارت است از سنجش ارزش دانش فنی از طریق معیارهایی با مقیاس مقداری به منظور بازنمایی میزان سودمندی و مطلوبیت این دانش در سازمان.
مزایای ارزشگذاری دانش فنی
ایجاد آگاهی از ارزش و اهمیت دارایی ناملموس (دانش فنی) برای مدیران، سهامداران و کارکنان (Alonso, 2011).
ایجاد انگیزه برای نگهداری، بازآفرینی و تقویت نامشهودهای شرکت (دانش فنی) در جهت افزایش سود فعلی و آتی شرکت (Alonso, 2011)
کمک به اتخاذ تصمیمهای مناسب در زمینۀ برون سپاری فعالیتها (Alonso, 2011) و واگذاری دانش فنی
ارایه مجموعهای از واقعیتها و اطلاعات مرتبط با ناملموسها در جهت کاهش عدم اطمینان (Bratianu, 2011)
ایجاد ظرفیت مناسب برای مدیریت شرکت به منظور تصمیمگیری بهینه در زمینۀ فعالیتهایی مانند سرمایهگذاری در ظرفیتهای جدید یا فرموله کردن راهبردهای جدید (Cohen, 2009).
رویکردهای ارزشگذاری
از نظر اندریسن در ارزشگذاری نامشهودها دو رویکرد عمده وجود دارد. سنجش ارزش و ارزشگذاری مالی. سنجش ارزش شامل دو فعالیت اصلی است. 1) شناسایی و مکانیابی نامشهودهای ارزشآفرین به صورت نظاممند و ساختاریافته؛ 2) شناسایی و تعیین معیار. از آنجایی که این معیارها عموما نسبی هستند تعیین ارزش نامشهودها اساسا غیرپولی هستند (Alonso, 2011). هدف این رویکرد شناساییمولفه های دانشی برای بهینهسازی مدیریت و بکارگیری آنها برای ایجاد بهبود مستمر عملکرد در سازمان است (دیدگاه درونی) (Marr, 2004).
ارزشگذاری مالی به دنبال استقرار روشهایی برای ارزشگذاری پولی نامشهودها (Alonso, 2011) و بررسی ارزش واقعی و ارزش بازاری آنها است (دیدگاه بیرونی) (Marr, 2004). دیدگاه بیرونی اساسا برای اهداف حسابداری مفید است و به سازمان اجازه تعیین ارزش پولی داراییهای نامشهودش را برایارائه تصویری منسجمتر به سهامدارانش میدهد (Marr, 2004).
با توجه به دشواری ارزشگذاری یا سنجش آنچه ناملموس است، گرایش برای استفاده از سیستمها وروش های رایج برای ارزشگذاری موجودیتهای فیزیکی وجود دارد. بر اساس بررسیهای انجام شده مشاهده شده است که اکثر سیستمها وروش های ایجاد شده برای سنجش موجودیتهای فیزیکی مبتنی بر تفکرات و ویژگیهای خطی است. در حالی که اکثر نامشهودها ماهیتی غیرخطی دارند. بر این اساس براتیانو عقیده دارد که دانش سازمانی (به عنوان یکی از
زوایای دانش فنی) همانند موجودیتها فیزیکی نتیجۀ مجموع افراد برجسته سازمان نیست. بلکه نتیجۀ یکپارچگیشان و اثرات همافزاییشان است (Bratianu, 2011). از این رو ، دانش فنی چارچوب و مکانیزم ارزشگذاری خود را طلب میکند. به طور کلی دو رویکرد اساسی برای ارزشیابی و قیمت‌گذاری دانش فنی وجود دارد که شامل رویکرد اول، استفاده از روش‌های علمی و ریاضی برای تخمین ارزش می‌باشد و رویکرد دوم، استفاده از روش‌های تجربی برای تخمین ارزش است.

رویکرد تجربی: در این روش با استفاده از ذهنیت متخصصان و تجربه آنها، تخمینی درخصوص ارزش محصول صورت می‌گیرد و بر این اساس قیمتی برای ارائه به بازار تعیین می‌گردد.
رویکرد علمی ریاضی: همانگونه که اشاره شد، رویکرد علمی ریاضی شامل دو دسته اصلی رویکردهای رویکرد بر مبنای درآمد، بر مبنای بازار و بر مبنای هزینه و رویکرد گزینه واقعی است (شفیعا و همکاران، 1388). که در ادامه هر یک از این رویکردها را به صورت جداگانه شرح داده