پایان نامه رشته مهندسی مواد : خزش مس و آلیاژهای آن

مهندسی مواد
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته   مهندسی مواد  با عنوان :  خزش مس و آلیاژهای آن 
در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی

سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد فلزی

عنوان :
خزش مس و آلیاژهای آن

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده
در گزارش حاضر رفتار خزش مس خالص و آلیاژهای آن در محدوده وسیعی از دما
 و تنش مورد مطالعه قرار گرفته است. در محدوده دمای مورد بررسی،
مكانیسم غالب خزش در حالت خالص شامل خزش نابجایی ها بوده و وجود مكانیسم نفوذی رد شده
است. در حالت آلیاژ و یا كامپوزیت مكانیسم غالب پیچیده تر شده و با توجه به نوع ماده مورد آزمون
مكانیسم غالب، خزش نابجایی ها و یا از نوع تنش آستانه ای گزارش شده است. اثر اندازه دانه، عناصر
آلیاژی نظیر Al ،Nb ،Mg ،Zr ،Cr، عملیات مكانیكی، عملیات حرارتی، روش های مختلف ساخت
آلیاژها و تغییرات ریزساختاری مورد مطالعه قرار گرفته است. ویژگی های خاص و همینطور محدودیت
های این آلیاژها در حالت های مختلف تبیین شده است. فرایند های آسیب خزشی نیز بطور ترجیحی
از نزدیكی سطح نمونه ها آغاز می شوند.

مقدمه
مس یكی از مهمترین مواد مهندسی است كه هم بصورت خالص و هم در شرایط آلیاژی كاربردهای
فراوانی دارد. در حالت خالص، این فلز تركیب فوق العاده ای از خواص مختلف را دارا است كه آن را به
صورت ماده ای اساسی و پركاربرد در صنایع الكتریكی مطرح كرده است. از جمله این خواص
می توان به هدایت الكتریكی زیاد، مقاومت به خوردگی، سادگی ساخت، تنش تسلیم متوسط، خواص
آنیل قابل كنترل و ویژگی های لحیم كاری و اتصال اشاره نمود. آلیاژهای مس از جمله برنج و برنز نیز
خواص مفیدی دارند كه موجب استفاده وسیع این آلیاژها در كاربردهای مهندسی شده است.
به دلیل داشتن تركیبی عالی از خواص هدایت حرارتی بالا، استحكام مكانیكی نسبتاً خوب و چقرمگی
در دامنه وسیعی از دماها، مس و آلیاژهای آن در كاربردهای پیچیده ای كه شرایط سرویس آنها نیاز
به انتقال حرارت بالا و تحمل بار دارد، می توانند بهترین انتخاب باشند.
از سوی دیگر، شناسایی دقیق رفتار مكانیكی و عمر این مواد در دمای بالا برای چنین كاربردهایی
كاملاً حیاتی می باشد. در گزارش حاضر رفتار خزشی مس خالص، اثر اندازه دانه، فرایند های آسیب
خزشی، عناصر آلیاژی نظیر Al ،Nb ،Mg ،Zr ،Cr، عملیات مكانیكی، عملیات حرارتی، روش های
مختلف ساخت آلیاژها و تغییرات ریزساختاری مورد بررسی قرار گرفته و ویژگی ها و همینطور
محدودیت های این آلیاژها در حالت های مختلف تشریح شده است.

هدف تحقیق
هدف در گزارش پیش رو، جمع آوری اطلاعات بدست آمده در تحقیق های پیشین و بررسـی
اثر و نقش پارامترهای موثر بر رفتار خزش مس و آلیاژهای آن می باشد.
پیشینه تحقیق
درباره رفتار خزشی مس و آلیاژهای آن، تحقیق هایی انجام شده است. در گزارش حاضر رفتار
خزشی مس خالص، اثر اندازه دانه، فرایند های آسیب خزشی، عناصـر آلیـاژی نظیـر Zr ،Cr،
Al ،Nb ،Mg، عملیات مكانیكی، عملیات حرارتی، روش های مختلف ساخت آلیاژها و تغییرات
ریزساختاری مورد بررسی قرار می گیرد.
روش كار و تحقیق
گزارش حاضر از مطالعه رفتار خزشی مس خالص و همچنین آلیاژهایی از مـس كـه در منـابع
نوشتاری شامل مقالات و كتب موجود است، تدوین شده است.

تعداد صفحه :97

قیمت : پنج هزار تومان


—-

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

 

[add_to_cart id=143031]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com