دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بین المللی بندر انزلی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت دولتی
گرایش : منابع انسانی
موضوع :
رابطه بین کیفیت خدمات و وفاداری با توجه به نقش میانجی رضایتمندی ارباب رجوع در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان رشت
استاد راهنما :
دکتر محمد صادق حسن زاده
نگارنده :
سید محمد جوادپور
سال تحصیلی : ۱۳۹۳-۱۳۹۲
تقدیم به :
« تمام کسانی که داشته های خود را مدیون آنان هستم »
پیشکشی به پدر و مادر و همسر و فرزند عزیزم:
که به پاس تعبیر عظیم و انسانی از کلمه ایثار و از خود گذشتگی.
به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان.
به پاس قلب های بزرگشان.
به پاس صبوری ها و مهربانی هایشان.
و به پاس محبتهای بی دریغشان که هرگز فروکش نمی کند.
وتقدیم به روح آسمانی حافظ و مربی کلام دلنشین الهی * مبارکه بلوکی اصلی * که یادش همچنان در دلها موج می زند
تقدیر و قدردانی
شکر و سپاس فراروان به درگاه ایزد یکتا که توفیق تکامل در زندگی جز به لطف او ممکن نیست.
با تشکر و قدردانی از استاد ارجمند جناب دکتر آقای دکتر محمد صادق حسن زاده که راهنمایی این پایانامه را تقبل فرموده و با ایجاد انگیزه، و توصیه های مشتاقانه شان فرصت پژوهش و تحقیق در این مقوله را برایم فراهم آوردند، از خداوند تبارک و تعالی توفیق روز افزون ایشان را در مجامع علمی خواهانم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق ۵
۱-۴- اهداف تحقیق ۶
۱-۵- سؤالات تحقیق ۶
۱-۶- فرضیه های تحقیق ۶
۱-۷- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق ۷
۱-۸- قلمرو تحقیق ۹
 ۱۰
بخش اول : کیفیت خدمات ۱۱

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.