عوامل موثر بر رضایت زناشویی

باید قبل از وارد شدن به زندگی زناشویی مخصوصا در دوران نامزدی در موضوعات مهم زندگی توافق نظر وجود داشته باشه. ثابت شده که توافقای زیاد قبل از ازدواج روابط بعد از ازدواج رو هم محکمتر کرده و معنی و معنی بهتر به زندگی زناشوئی میده(سواری، ۱۳۹۱).

ازدواج

۲-۲-۴-۵ عقاید مذهبی

عقاید مذهبی در خوشبختی کانون خانوادگی اهمیت داره. تحقیقات نشون میده که اعتقادات و نگرشای زن و مرد اکثرا پس از ازدواج ادامه پیدا میکنه و اگه زن و شوهر از یه مذهب ولی دارای اعتقادات و دید فلسفی متفاوت نسبت به اصول و موازین مذهبی خود باشن، بازم منتهی به اختلافات بسیار زیاد شده و دیگه مسائل زندگی رو هم تحت تاثیر قرار میده (باغبان و همکاران، ۱۳۸۶).

۲-۲-۴-۶ اختلافات طبقاتی

تو یه ازدواج مطلوب همیشه باید شباهت طبقاتی تا اون جا که امکان داره وجود داشته باشه. هرچه زن و شوهر از نظر طبقاتی شباهت داشته باشن، امکان رضایت، خوشبختی بیشتره (بنائیان و همکاران، ۱۳۸۵).

۲-۲-۴-۷  توافق و طرز فکر درباره امور جنسی

توافق

 

تحقیقات نشون میده که مسائل جنسی از دید اهمیت در ردیف مسائل درجه اول یه زندگی زناشوئی قرار داره و سازگاری و رضایت در روابط جنسی از مهمترین علل خوشبختی زندگی زناشوییه. اونقدر که این روابط ارضاء کننده و کامل نباشه، منتهی به ناراحتی شدید، اختلافات و حتی از هم پاشیدگی خونواده می شه (پویا منش و همکاران، ۱۳۸۷).
زناشویی

۲-۲-۴-۸  مریضی روانی در خونواده

وراثت یکی از عوامل مهم بیماریای جسمی و روانیه بنابر این شایسته س در موقع انتخاب همسر تحقیقات لازم در این باره انجام شه.یکی از عوامل کلیدی در پایداری زندگی مشترک تعهد دو طرف نسبت به ازدواجه (حفاظتی و همکاران، ۱۳۸۵).

۲-۲-۵ تفاوتای افراد در رضایت زناشویی

رحیمی و خرم آبادی( ۱۳۸۵) گفت که بین زوج ا از نظر رضایت زناشویی فرق هست و عواملی که منتهی به فرق بین زن و شوهرا در اندازه رضایت زناشویی می شن، عبارتند از:

  1. سطح تحصیلات بالا

زوجایی که تحصیلات بالاتری دارن،  در رابطه با هم در مقایسه با زوجای با تحصیلات پایین تر، متفاوت عمل میکنن.

  1. موقعیت و وضعیت اقتصادی- اجتماعی
  2. اقتصادی

موقعیتای اقتصادی و اجتماعی  هم از دیگر عواملیه که در اندازه رضایت زناشویی افراد تاثیر میذاره.

  1. تفاوتای زن و شوهر در چیزهای مورد علاقه، هوش و شخصیت
  2. تفاوتای زن و شوهر در سازگاری در مسائل جنسی

هنوز مکانیزمی واسه کشف رابطه بین این عوامل و ازدواج موفقیت آمیز پیدا نشده. اما شایدً سطح بالای  تحصیلات یا وضعیت اقتصادی اجتماعی مناسب زن و شوهر رو به سمت رضایت بالاتری هدایت می کنه. چون وجود همین عوامل باعث می شه زن و شوهر مهارتای بهتری واسه حل مسأله داشته باشن و کمتر دچار استرس شن.