فتوای جنجالی در باره ی آب نوشیدن روزه داران!

zanjaniآقای بیات زنجانی در فتوایی جدید نوشیدن آب رو واسه روزه دارانی که تاب و تحمل تشنگی ندارن، جایز دونسته! اما نظر مراجع تقلید در این باره چیه؟

به گزارش آلامتو به نقل از مجله مهر: آیت الله بیات زنجانی یه چند وقت پیش در فتوایی تازه، آب نوشیدن رو در شرایطی خاص واسه روزه داران جایز دونستن. در سایت فیلتر شده آیت الله بیات زنجانی اومده: «با استناد به موثقه عمار و روایت مفضل ابن عمر از امام صادق(ع) که در مورد ١۶ وسائل الشیعه از ابواب “من یصح منه الصوم” اومده، کسائی که روزه می گیرن ولی تاب و تحمل تشنگی رو ندارن، فقط به اندازه ای که جلوی تشنگی شون رو بگیره می تونن آب بنوشن و در این حالت روزه شون باطل نبوده و قضا هم نداره.»

در این سایت اشاره شده که: «نظر فقهی معظم له در رسالۀ عملیه به این شکل نبوده و این نظر فقهی جدید ایشانه.»

البته آیت الله زنجانی در جواب به یه استفتا درباره این که « فردی که در اینجور شرایطی قرار گرفته، می تونه احتیاطاً و از روی استحباب روزۀ خود رو قضا کنه؟» جواب دادن: «احتیاط همیشه چیزی خوبه و در فرض سؤال هم احتیاط مستحب اون هستش که فرد روزه خود رو در وقت مقتضی، قضا کنه.»

نظر مراجع درباره آب خوردن روزه دار

فتوای جدید آیت الله بیات زنجانی در حالی حاشیه ساز شده که مراجع تقلید، آب نوشیدن روزه دار رو موجب باطل شده روزه می دونن.

آیت الله خامنه ای: آدم نمی تونه بخاطر ضعف و تشنگى، روزه رو بخوره ولی اگه ضعف و تشنگى اون به اندازه ایه که معمولاً نمی شه اونو تحمل کرد، در این صورت هر وقت به حرج افتادن مى تونن افطار کنن ولى تا در حرج واقع نشده ان، نباید روزه رو باطل کنن.

آیت الله مکارم شیرازی: اگه روزه دار به اندازه اى تشنه شه که طاقت تحمّل اونو نداره و یا ترس بیمارى و تلف داشته باشه، مى تونه به اندازه ضرورت آب بخوره، ولى روزه اون باطل مى شه و اگه ماه رمضان باشه باید بقیّه روز رو امساک کنه.

آیت الله سیستانی: ضعف به تنهایى مجوز روزه خوارى نیس هرچند شدید باشه ، مگه این که موجب سختی (سختی زیاد) باشه که در این صورت خوردن یا آشامیدن به مقدار ضرورت جایزه و باید بعد از اون قضا کنه.

noindex