فرصت­های در اختیار:

رهبران با در نظر گرفتن موقعیت شغلی برابری که  دارن، در محیط  و فضای مشاغل خود  بخش بزرگی از اعمال فشار رو در بین کارتجربه  می­ کنن. استرس اتخاذ  تصمیم از مراحل پیچیده تکامل رو محدود می­ کنن و عوامل محیطی بدست اومده به فشار غیر لازم و باعث می­شه که تصمیم ­گیری اخلاقی برعکس وبه صورت منفی بکنه. نه فقط فشار یه عامل هدایت­کننده در شکل های جور واجور مدل­های فساد حساب می­شه،  بلکه رابطه بین فشار و هدایت غیر اخلاقی به شکل  تعدادی از تحقیقات عملی نشون داده شده.  جاسان اف (۱۹۹۳) در تجزیه تجلیل کیفی خود از یه سوءمدیریت و سوءهدایت علمی صحبت می­ کنه که تولید فشار در میان بقیه متغیرهای محیطی در نتیجه سوءمدیریت اخلاقی سازماندهی شده و بوجودآمدهه. وقتی که مردم در سازمان­ها تحت فشار قرار دارن،  شعار ” برنده شدن به  هر قیمتی ” سر داده که دقیقا این هنگامیه که تصمیم ­گیری اخلاقی در اون ضعیف اتفاق میفته. هم اینکه رسیدن شیل برآسکای و پل تیر(۲۰۰۴) در تحقیقات خود در سال به این نتیجه رسیدن که وقتی­که فشار رقابت افزایش می­یابد همزمان تصمیم ­گیری غیراخلاقی علم­ آموزان هم افزایش می­یابد (تدین، ۱۳۸۵).

استرس

۲-۲-۱۰-۱۱-۳٫ شدت باورمندی اخلاقی:

شدت باورمندی اخلاقی بر ثبات و اندازه پایداری افراد در اتخاذ تصمیم اخلاقی اشاره داره. یافته های تحقیقات این متغیر رو چیزی داخلی نشون داده که افراد سازمان اون رو به همراه خود به درون سازمان می­بیارن (اکپارا و واین، ۲۰۰۸)  از این رو این شاخص جزء شاخص­های ساختاری احصاء گردیده.

اختلاف درون شخصی می ­تونه متغیر محیطی دیگری باشه که مخصوصا در تصمیم ­گیری اخلاقی رهبر (مدیر) اثر می­گذارد. هم اینکه محققین در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدن که ” اختلاف درون شخصی ”  یکی از مهم­ترین ایجادکنندگان استرس در محیط شغلیه. این شاخص که از اون تحت سرفصل شدت باورمندی اخلاقی یاد می­کنیم، تحت­تاثیر اختلاف در نقش و ابهام در نقش می­باشه ( زارعی متین، ۱۳۹۲؛)

تجربه اختلاف درون شناختی در محل کار به طور منفی در تصمیم ­گیری اخلاقی موثر و با اون  رابطه داره. اونا در تحقیقات  و بررسی­های خود،  نویسندگان  و دانشجویان مقطع دکترا رو بواسطه تجربیات گذشته اونا و چگونگی رابطه تجربه در تصمیم ­گیری اعتقادی رو مورد بررسی قرار دادن. اونا در این مطالعه و بررسی به این نتیجه رسیدن که تجربه  در ” اختلاف درون شخصی ” فقط ابعاد احساس عمومی رو شا مل بوده که اونا بررسی کرده، بدلیل اینکه قدرت و رابطه منظم (و واقعا به عنوان عامل منفی) در تصمیم ­گیری اخلاقی  رو داشته باشن. بر این پایه از آنجائی­که اختلاف درون شخصی دقیقا به پیچیدگی فضای سازمانی کمک می­ کنه،  نشون داده که اثر منفی در تصمیم ­گیری اخلاقی رو هم بدنبال داره (کاویانی، ۱۳۸۳).

دانشجو

 

 

 

۲-۲-۱۰-۱۱-۴٫ سیستم­های اداری:

، مقررات وقوانین سازمانی فشار و پیچیدگی­های اضافی رو ایجاد می­ کنه که برروی رابطه بین تصمیم ­گیری اخلاقی و رفتار اخلاقی  موثر می­باشه. محققین نمایش دادن که فشار موجود در سیستم غیر رسمی به طور واضحی بر پروسه تصمیم ­گیری اخلاقی تاثیر داره. هم اینکه مدیران به اندازه زیادی تحت فشار رسیدن به کارایی و کارکرد بالا می­باشن که با تصمیم ­گیری اخلاقی در اختلاف می­باشه. مثلا در سیستم اداری مربوط به کشور روسیه کنترل و پایش زیادی نسبت به عدالت و تساوی در پرداخت­ها در درون سازمان و میان سازمان­های متفاوت هست، حال اینکه در سیستم آمریکایی این موضوع هم جهت با سیستم حداکثرسازی سود تلقّی شده و چیزی اخلاقی دید می­شه (اسونسون و وود، ۲۰۰۷).

ومر و بقیه (۱۹۸۷) رفتار اخلاقی رو به عنوان یکی از شکل های جور واجور رفتار در بخش­ رفتار سازمانی هستش. که برابر با بقیه تئوری­های مذکوردر بخش­ اخلاق، این رفتار رو تحت تاثیر تصمیم ­گیری اخلاقی معرفی کرده ­ان.  بر این پایه در اول مدل تصمیم­کیری اخلاقی رو تحت تاثیر ۶ دسته عوامل از جمله ویژگی­های فردی، محیط فردی، محیط حرفه­ای، محیط کار، محیط سیاسی و دولتی، و هم اینکه محیط اجتماعی معرفی می­کنن. بر این پایه هر کدوم از این ۶ عامل بر پروسه تصمیم ­گیری اخلاقی موثر بوده و منتهی به رفتار اخلاقی یا غیر اخلاقی میشه. تصویر این مدل در صفحه بعد آمده (قراملکی، ۱۳۸۷؛).