دانلود پایان نامه

واقع با حضور خود به فضیلتى دست یافته است. بنابر آن چه خود ابن تیمیه اعتراف کرد، کسى مى بایست براى انجام مباهله آورده شود که از مقام و موقعیّتى برخوردار باشد که او را از دیگران جداساخته و بر آنان مقدم کند. على(ع) داراى چنین مزیتى بود، به گونه اى که خداوند به رسول خود امر نمود که از او به عنوان نفس خود یاد کند.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد دربارهمجمع البیان، علمای شیعه، حق تصرف

پاسخی بگذارید