1. ………………………………………….، در جستجوی راه از کلام امام، دفتر دوم (جنگ و جهاد).

…………………………………………..، تحریر الوسیله، قم: مؤسسه دار العلم‏، چاپ اول،‏ج ۲٫
امیر، علی، روح الاسلام، بیروت: دار العلم، ۱۹۷۷٫
انصاریان، حسین، فرهنگ مهرورزی از دیدگاه قرآن و اهل‌بیت:قم: دارالعرفان، ۱۳۸۵٫
انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن،تهران: مهارت، چاپ اول، ۱۳۸۱، ج ۱٫
ایزد پور، محمدرضا، مسئولیت انسان در اسلام،[بی‌جا]: نشر آموزش کشاورزی، ۱۳۸۶٫
بلخاری، حسن، سرگذشت هنرمندان اسلامی، تهران: انتشارات سوره مهر، چاپ دوم،۱۳۸۸٫
پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اشخاص)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، ۱۳۵۲، ج ۱٫
پستمن، نیل، تکنو پولی، ترجمه صادق طباطبایی، تهران: اطلاعات، چاپ دوم،۱۳۷۶٫
توفیقی، حسین، آشنایی با ادیان بزرگ، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) و مؤسسه فرهنگی طه و مرکز جهانی علوم اسلامی، چاپ هشتم،۱۳۸۵٫
………………….، نگاهی به ادیان زنده جهان، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۷٫
تهرانی، ابوالحسن، نشر طوبی یا دایره المعارف قرآن مجید، تهران: کتاب‌فروشی اسلامیه، چاپ دوم، ۱۳۹۸، ج ۱٫
تیسن، هنری،الهیات مسیحی، ترجمه ط. میکائیلیان، تهران: انتشارات حیات ابدی، [بی‌تا].
جرجانی، شریف، تعریفات (فرهنگ اصطلاحات معارف اسلامی)، ترجمه حسن سید عرب و سیما نوربخش، تهران: فرزان روز، چاپ اول،۱۳۷۷٫
جلالی مقدم، مسعود، در آمدی بر جامعه‌شناسی دین و آراء جامعه‌شناسان بزرگ درباره دین، تهران: نشر مرکز،۱۳۷۹٫
جوادی آملی، عبدالله، شریعت در آیینه معرفت، قم: اسراء،‌۱۳۷۷٫

  1. …………………………، دین‌شناسی، قم: مرکز نشر اسراء ۱۳۸۱٫

……………………………، نسبت دین و دنیا «بررسی و نقد نظریه سکولاریسم»، قم: اسراء، ۱۳۸۱٫
جوان، موسی، مجموعه قوانین زردشت یا وندیدا و اوستا، تهران: مهر آیین،۱۳۴۲٫
حقیقت پور، حسین؛ ناصری مقدم، حسین، «جایگاه کرامت انسان در فرآیند استنباط احکام»، مطالعات اسلامی فقه و اصول،،شماره ۹۴،پاییز ۱۳۹۲٫
حکیمی جاغوری، نادر علی، بررسی مذاهب و ادیان،مشهد: ناشر مؤلف، چاپ اول،۱۳۷۲٫
خرمشاهی، بهاءالدین،‌ قرآن و قرآن‌پژوهی،تهران: ناهید،‌۱۳۷۷٫
خسروشاهی، قدرت الله، فلسفه حقوق، قم: مؤسسه آموزشی امام خمینی; ۱۳۸۴٫
داراب پور، مهراب، آیات تمدن،تهران: مؤسسه انتشاراتی فروغ دانش، مرکز نشر دانشگاه اسلامی کار، چاپ اول،۱۳۷۹٫
دورانت، ویل، تاریخ تمدن جهان، تهران: انتشارات علمی فرهنگی، چاپ پنجم، ۱۳۷۶، ج ۷(آغاز عصر خود).
دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره (جدید)،۱۳۷۷، ج ۳ و ۵ و ۸٫
ربانی گلپایگانی، علی، معرفت دینی از منظر معرفت‌شناسی،[بی‌جا]، اندیشه معاصر،۱۳۷۸٫
رستمیان،محمدعلی و موحدیان عطار، علی، درسنامه ادیان شرقی،[بی‌جا]، ناشر کتاب طه، انجمن علمی ادیان و مذاهب، چاپ اول، ۱۳۸۶٫
رشیدالدین، محمد بن علی ابن شهرآشوب، مناقب آل ابیطالب، قم: علامه، [ بی‌تا]، ج ۴٫
زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، تهران: نشر فیض، چاپ سوم،۱۳۷۹، ج ۲٫
سبحانی،عزت‌الله، حدود و موانع آزادی بیان،تهران: نشر آفرینه، ۱۳۷۸٫
سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، [بی‌تا]، ج ۲٫
سعادتی، علی‌اصغر، «سینما و دین در قلمرو تاریخ»، مجله حضور شماره ۱۹ و شماره ۲۰، بهار ۱۳۷۶٫
سعیدی، محمدحسن ، «آزادی مخالفان سیاسی در حکومت علی» فصل‌نامه حکومت اسلامی، حوزه علمیه قم، شماره ۳، سال پنجم.

این مطلب را هم بخوانید :
دسترسي به منابع مقالات : بررسی اثربخشی غنی سازی روابط بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین شهر اصفهان