مقاله (پایان نامه) : نظریه براون در مورد سرسختی

۱- حس کنجکاوی قابل توجه

توانایی شناختی واسه پرس و جو .

پرورش کنجکاوی و ارزش دادن به اون .

 

افزایش علم و معلومات .

پرس و جوی عمیق .

رشد خلاقیت
خلاقیت

۲- تمایل به داشتن تجارب معنی دار .

درک تجربه

ارزش دادن به تجربه .

توانایی باز شناسی الگوی گشتالت .

تونایی نظم دادن به اهداف .

راحت بودن و آرامش داشتن .

جرقه ذهنی پرس و جو .

۳- باور به مؤثر بودن اون چیزی که مورد تصور ذهنی قرار گرفته .

باور به مؤثر بودن رفتارا .

تجارب گذشته بتونه موجب پرورش این باور شه که شخص تونایی اثر گذاری داره .

تفاوت گذاری .

سرسختی و اصرار .

باور زیاد به خود .

تحقق امور مورد انتظار

علم و معلومات لازم واسه انتخاب کردن .

قدرت اداره کردن

علم کنترل شخصی .

۴- انتظار این که تغییر چیزی طبیعیه و هر محرک مهم می تونه موجب رشد و پیشرفت شه (براون، ۲۰۰۳؛ به نقل از شری، ۲۰۱۲).

تجارب قبلی از تغییر مؤثر و موثر .

موافق تغییر (اندازه تغییر کم تا شدید) .

توانای شناختی واسه پذیرش تغییر مهارتای اجتماعی واسه رسیدن به پشتیبانی و کمک .

محرک جویی .

تحمل بالا واسه تغییر .

جستجو گر تغییر .

خود شکوفایی .

۵- بیان وجود ، نیرومندی و پر انرژی بودن .

داشتن رفتار بیان وجود قبلی که با درک موقعیت همراه بوده باشه .

توانمندی فیزیکی

 

کنترل شخصی

خود شکوفایی .

سرسختی روانی .

۶- توانایی ایستادگی و مقاومت .

توانمندی .

تجارب گذشته مثبت همراه با سرسختی روانی .

توانمندی ذهنی (آمادگی) .

توانایی مقابله با استرس .

استرس

رسیدن به هدف

این ویژگیای جور واجور می تونن در سازگاری با وقایع استرس آور زندگی به درد بخور باشن. منطق انتخاب این ویژگیا ارزیابیای شناختی خوش بینانه ایه که می تونه بر خلاف استرس آور بودن اونا باعث درک معنی داری و طبیعی ویژگیا از طرف فرد شن . با این وجود اراده کردن قاطعانه می تونه منتهی به اتحاد اونا در تجارب آینده شه . اینطوری افراد پر طاقت و سمج وقایع استرس آور رو به وقایع قابل تحمل تر تبدیل می کنن( براون، ۲۰۰۵؛ به نقل از مادی[۱]، ۲۰۱۴).

اراده کردن

[۱] Maddi