منابع مقاله درمورد رویکرد تلفیقی

هدایت شود، به نظر می رسد ظرفیت لازم برای منجر شدن به ژرفترین تشریک مساعی، نه تنها درزمینه های حرفهای، بلکه برای بروز انسانیت تمام عیار را دارا باشد(Neal, 1997) . اگرچه تا چند دهه قبل، باور غالب بر این بود که این نیروی عظیم برای جهان مدیریت و بازرگانی مناسب نیست(Conger, 1994) ؛ و هم چنین این موضوع منحصراً در ادبیات عامه پسند مورد بحث و گفتگو قرار میگرفت؛(Mitroff & Denton,1999)امّا اکنون به عنوان موضوع پژوهشهای دانشگاهی و علمی بطور جدی مطرح است .(O’Connel, 1999) این نیروی قدرتمند چنان بر اصول مدیریت و بازرگانی پرتو افکنده و نظریه های آن را تحت تأثیر قرار داده که از نظر برخی صاحب نظران به عنوان یک تحول و پیشرفت اساسی در حوزه مدیریت و بازرگانی شمرده می شود .(Wanger & (Conley,1999 به رغم انتقادات و تردیدها در زمینه های نظری و تجربی، روند رو به رشد تحقیق و پژوهش دربارهی این موضوع در میان دانشگاهیان، پژوهشگران، مشاوران و نظریه پردازان علم مدیریت و سازمان غیرقابل انکار است؛ تا جایی که سازمانهای مدیریتی حرفه ای، هم چون آکادمی مدیریت و آکادمی بین المللی رشته های بازرگانی در سال2001 این حوزه مطالعاتی را به رسمیت شناختهاند.(Rojas, 2002)

جودی نیل (Neal, 2000) که از پیشگامان مهم معنویت در سازمان است می گوید:« چالشهای اخیرِ پژوهشی که در راستای تغییر در دگرگونی های فردی، سازمانی و اجتماعی پدید آمده، در قلمرو مدیریت و سازمان رشد فزاینده ای خواهد داشت. به نظر می رسد سمت و سوی این تغییر و توسعه به جانب چشماندازی معنوی به تئوریها، پژوهشهای و فرآیندهای مدیریت و سازمان باشد.(Neal & Bennet, 2000) از این رو، مرور گذرا به برخی از علاقه مندی ها و گرایشهای رو به رشد معنویت در قلمرو مدیریت و سازمان مفید خواهد بود.این گرایش ها را می توان در سه حوزهی الف (دانشگاهی و مراکز علمی و پژوهشی،ب (کتاب ها، مجلّات وکنفرانس ها و ج( اقدامات عملی سازمانها، مورد بررسی و مطالعه قرار داد.
همان طور که در جدول شماره 2-1آمده است؛ اولاً این گرایش و علاقه مندی هم در حوزه و قلمرو نظری و هم در حوز ه و قلمرو عملی قابل ملاحظه است، ثانیاً این گرای ش و علاقه مندی نوپا بوده و به دهه های اخیر مربوط می شود. ثالثاً توسط مراکز علمی و دانشگاهی معتبر و هم چنین سازمانها و شرکتهای بزرگ و به نام صورت پذیرفته است.
جدول 2-1 گرایش و علاقه مندی روز افزون پژوهشهای معنویت در سازمان
قلمروها
پیشگامان
موضوعات گرایش و علاقه مندی
سال

دانشگاه ها و مراکز آکادمی
چپمن (Chapman)
رشته هایی تحت عنوان رهبری ازدرون/ معنویت درکار
سانتاکلارا (Santa Clara)
رشته ای تحت عنوان معنویت برای رهبران بازرگانی
1998
انستیوفناوری ماساچوست MIT
رشته ای تحت عنوان خدا وکامپیوترها: اندیشه ها، دستگاه ها و ماورالطبیعه
1998
آکادمی مدیریت AM
به رسمیت شناختن مطالعه و پژوهش درزمینه معنویت در سازمان
2001
آکادمی بین المللیرشته های بازرگانی
به رسمیت شناختن مطالعه و پژوهش درزمینه معنویت در بازرگانی
2001
دیترویت ویرسی
برگزاری دوره تحت عنوان معنویت در کار و تفکر
1999
نشریه ها و
مجلّه ها
پرسنال (Personal)
موضوعاتی درباره معنویت درکار
1999
تری نینگ (Training)
موضوعاتی درباره معنویت درکار
1999
وال استریت (Wall Street)
موضوعاتی درباره معنویت درکار
1999
روح درکار (Spirit at work)
موضوعاتی مستقیماً درباره معنویت درکار
1999

روح کسب وکار (Spirit Business)
موضوعاتی مستقیماً درباره معنویت در مسایل بازرگانی
1999
فورچون (Fortune)
مباحثی درباره معنویت درمحیط کار
1999
یوگا (Yoga)
ارتباط معنویت وشغل : آیا روح شما موجب بقای شغل شما میشود؟
1997
نشریه کسب وکار هاروارد
(Harvard Business Review)
آیا تجارت عصرجدید پیامی برای مدیران دارد؟ :راه هایی برای به کارگیری روح و روان کارکنان درکار
1993
اخبارایالات متحده و گزارش جهانی
(U.S. News and World report)
معنویت آخرین شعار روز مشترک افراد میباشد .
1999
هفته نامه کسب و کار(Business Week)
معنویت آهسته آهسته در سازمان رخنه می کند.
1995
کتاب
نشست آکادمی معنویت
72 عنوان کتاب را درباره معنویت درکسب وکار فهرست کرده است.
1999
مجله پابلیشری ویکی
55 عنوان کتاب جدید درباره تجارت ومعنویت معرفی کرده است.
1997
بیشترین رشد کتاب مربوط به معنویت ودین به طورکل بوده است .
1990
سمینارها و
همایش ها
شرکت فورد موتور واتی اندتی
برنامه آموزشی سه روزه تحت عنوان خویشتن شناسی و شنود مؤثر
1998
گردهمایی اقتصادی جهانی در دادوس سوئیس
تحت عنوان “تکیه گاه های معنوی برای هزاره جدید”
1999
شرکت فورد 15) نشست(

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تحت عنوان “ارزش های درحال افزایش سهامداران”
1998
سمینارکنوانسیون ملّی
تحت عنوان عیسی درشلوارجین آبی
1999
اقدامات عملی
شرکت فورد موتور و اتی اند تی
برنامه آموزشی سه روزه تحت عنوان خویشت نشناسی و شنود مؤثر
1998
بانک چیس منهاتن
برنامه هایی برای جستجوی خویشتن خویش
1999
شرکت دوپنت
برنامه هایی برای مشارکت جدید باجیست با رویکرد انسا نشناختی
1999
تامزآومین
ورود معنویت درکار و در نتیجه آن بصیرت و هیجان در محیط کار
1999
گرین لیف
ایجادجنبش رهبری خدمتگزار و رابطه آن با معنویت
1999
شرکت هرمان میلر
مدیریت مبتنی برفلسفه انسانی ودینی و پیامد آن نوآورترین شرکت
1999
فاروق مدیر ارشد اجرایی
تأثیر قرآن درتصمی مگیری های بازرگانی خویش
1999
برخی مدیران ارشد اجرایی
تأثیر آیین سیک بر مدیریت شرکت خویش
1999
منبع:(رستگار،عابدی جعفری،1386)
2-1-2-2تاریخچه و تعریف معنویت
از آن جا که واژه معنویت در زمینه های گوناگونی به کار می رود، توصیف آن چندان آسان نیست. آندرهیل (1937 ) در کتاب زندگی معنوی، به این نکته اشاره میکند: در حالی که از یک سو ناگزیریم از ابهام و انتزاع بسیار جلوگیری کنیم، از سوی دیگر باید »مانعِ تعاریف سخت و شتابزده شویم، چرا که هیچ واژه ای در زبان انسانیِ ما در مورد واقعیتهای معنوی مناسب و صحیح نیستند(Underhill,1937) «.
در نظر باومن ( 1998) تعاریف معنویت بیش از آنکه این مفهوم را شفاف سازد آن را بیشتر پیچیده می کند. باومن در ادامه می گوید که اگر ما در ارائه تعریفی عقلانی با شکست مواجه شویم، وارد دنیای پسامدرن خواهیم شد که در این صورت برای پژوهشهای علمی آمادگی نخواهیم داشت.(Bavman, 1998)
از این رو، امکان اشتباه گرفتن مفهوم معنویت با دیگر مفاهیم وجود دارد و هم چنین کاربردی کردن آن نیز دشوار است. افزون بر این، در نظر برخی ، فقدان معنویت، نبود احساس آن و دشواری در سنجش آن بدین معنا قلمداد شده است که معنا و مفهومی ندارد و فراتر از آن به گمان برخی، اگر چیزی را نتوان سنجید، آن چیز اصلاً وجود ندارد. با این همه، برخی از نویسندگان کوشیده اند برای معنویت تعاریفی ارائه دهند که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود:
•معنویت به مثابه نیرویی انرژی زا ، انگیزاننده، الهام بخش ، و روح بخش زندگی است.
(McKingnt,1984 & Cavanagh,1999)
•معنویت جستجویی مداوم برای یافتن معنا، هدف و فرجامی معین است.
(Gavanagh,1999 & Myers,1990)
•معنویت ناظر به هدفی متعالی و الاهی ، هدفی فراسوی فردیت خویش استMcKnight,1984 &) (Ursulaking,1997.
•معنویت شیوه ای است که در آن، شخص بافت تاریخی خویش را در می یابد و در آن زندگی می کند. جست و جویی برای انسان شدن و آگاهی در زندگی می باشد.(Ursulaking,1997 & Myers,1990)
• معنویت را در نظرگاه کلی و عام، جست وجوی چیزی که در پیوند با انسان شدن است، تعریف کرده اند
(King&kerty, 2005: 31) ؛
•معنویت تلاش در جهت ایجاد حساسیت نسبت به خویشتن، دیگران، نیروی برتر )خدا(، کند و کاو در جهت آن چه برای انسان شدن مورد نیاز است، و جست و جو برای رسیدن به انسانیت کامل است. (Hinnells, 1995)
به نظر می رسد، تعریف اخیر، هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی جامع تر از دیگر تعریف ها باشد. از یک سو، به ابعاد چهارگانه ارتباطات انسان اشاره دارد که وجود آن در هر آن حداقل در یک بعد اجتناب ناپذیر است، از سوی دیگر، تلاش و ایجاد حساسیت برای انسانیت کامل را پیشنهاد می کند.
2-1-2-3ابعاد معنویت
بوراک(1999) سه رکن اصلی برای محیط کار معنوی ، شامل : درونی ، بیرونی و تلفیقی مشخص میسازد که آنها را به چهاربخش متفاوت، اما بسیار مرتبط ، تقسیم میکند.
رهبری و سازمان: علاقه به کارکنان، احترام به دیگران، سازگاری اعمال و هشیاری آشکار؛
کارکنان: مهارت استادانه و پیشرفت دانش، تطبیق پذیری و عملکردهای مستمر؛
کیفیت بیرونی: سازگاری، آگاهی محیطی و احساس مسئولیت نسبت به جامعه؛
اعتماد متقابل و مسئولیتهای مشترک برای منافع مشترک.
موارد 1 و3نشانه های بیرونی یک محیط کار معنوی از دیدگاه یک کارمند هستند. گزینه دوم ، بعضی از محرکهای درونی را برای یک کارمند معنوی تبیین میکند و گزینه چهارم به عامل تلفیقی یعنی روابط متقابل بین همهگروه های درگیر در کار، اشاره دارد.
نک و میلیمان (1994) به ارتباطات بین جنبههای درونی و بیرونی در محیط، با بیان اینکه الگوهای تفکر سازنده منجر به افزایش ادراک و معنویت بیشتر در کار میشوند، اشاره میکنند.آن ها تاکید دارند: کارکنانی که تلاش میکنند تا مکنونات درونی خود را به سطح بالاتری از آگاهی ارتقا داده و فضای فکری خود را از منفی به مثبت تغییر دهند، قادر خواهند بود که معنویت را در کارشان افزایش دهند. با معرفی اصطلاح تفکر رهبری خود (تی اس ال) نک و میلیمان بیان میکنند که با کاربرد مثبت (تی اس ال) تفکر رهبری خود کارکنان خواهند آموخت که درک بهتری از واقعیت بیرونیشان در محل کار داشته باشند.
بعد درونی
میتوان از نقل قولهای زیر به اهمیت جنبه درونی پی برد. کش و همکاران(2000): معنویت برای اینکه از ارزشهای کلی آگاهی یابد، به درون نگاه میکند. گافورث(2001 به ن
قل از شیخی نژاد و احمدی،1387): هر شخصی نیاز به چیزی بزرگتر در زندگی دارد که فراتر از کسب پول و کار کردن است. بوراک (1999): هنگامی که کار ما با اشتیاق ما همخوانی دارد و برای ما معنادار است یا ما احساس میکنیم از راه ایدههایمان یا از راه خدمت کردن به دیگران ، قادر هستیم تفاوت ایجاد کنیم، نیازهای معنوی برآورده می شوند. براساس این اظهارات و نقل قولهای دیگر در ادبیات موجود ، تنوع وسیعی از کیفیتهای درونی ، که فضای معنوی را در محیط کار پرورش میدهند شناسایی میشوند. برخی از این کیفیتها شامل اخلاق، صداقت، ایمان، احترام و اعتماد هستند(شیخی نژاد و احمدی،1387).
بعد تلفیقی
در جنبه تلفیقی معنویت برای کار معتبر دو ویژگی وجود دارد:
1)آگاهی افراد را از وجود معنویت در کار خود، افزایش میدهد.
2)این آگاهی افزایش یافته ، روشی را که معتقدان به این معنویت کارکرده ، با دیگران در محیط رابطه برقرار میکنند، تغییر میدهد. بعضی از اینپدیده ها در ادبیات تخصصی ، که اهمیت رویکرد تلفیقی در یک محیط کار معنوی را نشان میدهند، شامل: ادراک، صداقت، جهتگیری تیمی و پذیرش هستند(شیخی نژاد و احمدی،1387).
بعد بیرونی
آشموز و دوچان(2000) بیان می کنند، سازمانهایی که برای مدت طولانی دارای سیستمهای عقلایی بودهاند، در حال ایجاد فضایی برای بعد معنوی هستند؛ بعدی که با قوانین و نظم وترتیب کمتر سروکار دارد و بیشتر با معنا ، هدف و حس تعهد ارتباط مییابد. بوراک(1999) به مدیریت مبتنی بر افراد اشاره میکند که شامل پدیدههایی، مانند: شناختن ارزش افراد، تمایل به ایجاد جو کاری بسیار منسجم و ایجاد مبنایی از اعتماد، عدالت، احترام، عشق و اعتقاد میشود. جنبه بیرونی بیشتر به وسیله جملاتی مانند: اینکه کار ، یک سفر معنوی برای بسیاری از ما است، اگرچه ما در مورد آن بهروش های مختلف سخن میگوییم، تاکید میشود. هر سازمانی یک معنویت دارد، اعم از اینکه آن را درک کند، یا درک نکند. بعضی از ویژگیهای ذکر شده در مورد ادبیات مربوط به محیط کار است که بر اثرات بیرونی در یک محیط معنوی تاکید میکنند، شامل: خلاقیت، تنوع، احساس آرامش و هماهنگی هستند(بوراک،1999).
2-1-2-4رابطه دین ومعنویت
هر چند بین دو واژه دین و معنویت رابطه نزدیک و عمیقی وجود دارد، اما بین آنها تفاوت هایی نیز هست از لحاظ تاریخی معنویت ریشه در دین دارد .(Hinnells, 1995)امّا ، کاربردهای رایج آن ممکن است با یک سنت دینی خاص همراه نباشد. ریشه این تمایز حداقل به اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، و تمایزی که ویلیام جیمز در کتاب گوناگونی تجربه های دینی بین دین شخصی و دین نهادی قایل شد، باز می گردد. در تمایز بین معنویت و دین برخی مدعی برتری معنویت بر دین اند و برخی دیگر برعکس. پارگامنت می گوید؛» دین، با امور سازمانی، شعایر و ایدئولوژی مرتبط است و معنویت با امور شخصی، تأثیرگذار، ناشی از تجربه و تفکّر برانگیز درارتباط است.« وی دین را امری، محدودکننده وبازدارنده نیروهای انسانی، و معنویت را امری پسندیده می داند که با بزرگترین توانمندیهای بشری درارتباط است. البته در ادامه سخن خویش و در جای دیگر بیان می کند که این دیدگاه از نظر تاریخی قابل توجیه نیست(Paragament, 1999)
آندرهیل، در کتاب زندگی معنوی، معنویت را قلب هر دین می داند و زندگی معنوی در نظر وی؛ زندگی کامل و اصیلی است که انسانیت برای آن ساخته شده است .(Ursal o king, 1997)
درباره رابطه دین و معنویت دو دیدگاه عمده وجود دارد:
در دیدگاه اوّل سه حالت متصور است: برخی معنویت و دین را یکی دانسته و جدایی آن را غیرممکن می دانند، برخی دیگر معنویت را اعم از دین و قلمرو آنرا بیشتر از دین می انگارند و برخی دیگر، دین را اعم از معنویت و حوزه و قلمرو آن را گستردهتر می دانند.
دیدگاه دوم، بین معنویت و دین هیچ رابطه ای نمی بیند و قایل به و جدایی بین این دو مقوله است. بدین ترتیب، در دیدگاه اول، فردی معنوی است که دیندار بوده و معنویت او مبتنی بر دین باشد، اما در دیدگاه دوم فرد میتواند معنوی باشد بدون آن که دیندار باشد.
میترف و دنتون، در پژوهشهای جامع و تجربی خود در سال 1999 به این نتیجه رسیده اند که افراد بین دین و معنویت فرق می گذارند. از دیدگاه برخی از آنان، دین تعبیر و موضوع مناسبی برای محیط کار نیست، از سوی دیگر، معنویت موضوعی بسیار مناسب برای بحث و گفتگو تلقی می شود. این بدین معنا نیست که آنان هیچ ترسی، ملاحظه یا تردیدی نسبت به سوءاستفاده های احتمالی از معنویت نداشتند، بلکه، با این همه، ضرورت آن را همچنان احساس میکردند. آنان معنویت را احساس بنیادین برقراری ارتباط با خویشتن کامل خویش، دیگران و جهان هستی می پنداشتند .(Mitroff & Denton, 1999)
تقریباً 30 درصد از پژوهش شدگان در پژوهشهای فوق در مورد دین و معنویت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *