خونی به زیر قوس آخرومی ترقوهای میشود. وی همچنین بیان کرد که تغییرات استخوانی و تشکیل مهمیزهای روی سطح زیرین، بخش قدامی آخرمی منجر به تکرار التهاب RC میشود. وی سندروم التهابی را به سه بخش تقسیم کرد) کامکر ۱۹۹۳) .
مرحله ۱: که معمولا در جوانان کمتر از ۲۵ سال اتفاق میافتد که اِدم و التهاب در تاندون عضله
فوقخاری را نشان میدهد که با

این مطلب را هم بخوانید :
منابع و ماخذ پایان نامهمی‌شود،، بیر، اسپکتروفتومتری،، موج‌های

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *