منابع پایان نامه درمورد of

(AERA) Annual meeting, Washington DC. April 20.
Linacre J.M. (1987) UCAT: a BASIC computer-adaptive testing program. MESA Memorandum number 40, MESA Psychometric Laboratory, University of Chicago. (ERIC ED 280 895)

Linacre J.M. (1988) Computer-adaptive testing: Simple and effective algorithms. Paper presented at AERA Annual Meeting. New Orleans. (ERIC ED 294 918).
Linacre J.M. (1990) Computer-adaptive testing in the classroom. In J. Keeves (Ed.) The International Encyclopedia of Education: Supplementary Volume Two. Oxford: Pergamon Press.
Linacre J.M. (1990) Uncomplicated Computer-Adaptive Testing, Computer Program EDN0030, abstracted in Zenith Data Systems, Masters of Innovation II.
Linacre J.M. (1995) CAT: A Bayesian approach. Rasch Measurement Transactions 9:1, 412-3.
Linacre J.M. (1996) Practical Computer-adaptive Testing. Presented at CARLA Conference. February. Minneapolis.
Linacre J.M. (1998) CAT: Maximum possible ability. Rasch Measurement Transactions 12:3, 657- 8.
Linacre J.M. (1999). A measurement approach to computer-adaptive testing of reading comprehension. Chapter 10 in M. Chalhoub-Devine (Ed.) Issues in computer-adaptive testing of reading proficiency. Cambridge: University of Cambridge Local Examinations Syndicate.
Linacre, J.M., and Wright, B.D. (1988) BIGSTEPS Rasch Measurement Computer Program. Chicago: MESA Press.
Linacre J.M. (2000). Computer-Adaptive Testing: A Methodology Whose Time Has Come. Development of Computerized Middle School Achievement Test [in Korean]. Seoul, South Korea: Komesa Press.
Lord, F. (1980). Applications of item response theory to practical testing problems. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
Luecht, R.M., & Nungester, R.J. (1998). Some practical examples of computer-adaptive sequential testing. Journal of Educational Measurement, 35, 229-249.
McBride, J. R., & Weiss, D. J. (1976). Some properties of a Bayesian adaptive ability testing strategy (Research Rep No. 76-1). Minneapolis, MN: Psychometric Methods Program, Department of Psychology.
McBride, J.R. & Martin, J.T. (1983). Reliability and validity of adaptive ability tests in a military setting. In D.J. Weiss (Ed.), New horizons in testing (pp. 223-226). New York: Academic Press.
Millman, J., & Arter, J. A. (1984). Issues in item banking. Journal of Educational Measurement, 21, 315-330.
Owen, R. J. (1969). A Bayesian approach to tailored testing (RB-69-92). Princeton, NJ: Educational Testing Service
Owen, R. J. (1975). A Bayesian sequential procedure for quantal response in the context of adaptive mental testing. Journal of the American Statistical Association, 70, 351-356.
Nering, M. L., Davey, T., & Thompson, T. (1998). A hybrid method for controlling item exposure in computerized adaptive testing. Paper presented at the annual meeting of the Psychometric Society, Champaign-Urbana.
Parshall, C., Davey, T., & Nering, M. (1998). Test development exposure control for adaptive tests. Paper presented at the Annual Meeting of the National Council on Measurement in Education, San Diego CA.
Parshall, C. G., Hogarty, K. Y., &Kromrey, J. D. (1999, June). Item exposure in adaptive tests: An empirical investigation ofcontrol strategies.Paper presented at the annual meeting ofthe Psychometric Society, Lawrence, KS.
Parshall, C. G., Spray, J. A., Kalohn, J. C., & Davey, T. (2002). Practical Considerations in Computer-Based Testing. New York: Springer.
Patience, W. M. & Reckase, M. D. (1980, April). Effects of program parameters and item pool characteristics on the bias of a three-parameter tailored testing procedure. Paper presented at the meeting of the National Council on Measurement in Education, Boston, MA.
Reckase, M.D. (1974) an interactive computer program for tailored testing based on the oneparameter logistic model. Behavior Research Methods and Instrumentation 6(2): 208-212.
Reckase, M. D. (1976). The effect of item pool characteristics on the operation of a tailed testing procedure. Paper presented at the spring meeting of the Psychometric Society, Murray Hill, NJ.
Reckase, M.D. (1989). Adaptive testing: The evolution of a good idea. Educational Measurement: Issues and Practice, 8(3), 11-15.
Reckase, M. D. (2001, September). Item pool design for computerized adaptive tests. Invited small group session at the 6th Conference of the European Association of Psychological Assessment, Aachen, Germany.
Reckase, M. D. (2003). Item pool design for computerized adaptive tests. Paper presented at the National Council on Measurement in Education, Chicago, IL.
Reckase, M. D. & He, W. (2004). The ideal item pool for the NCLEX-RN examination–Report to NCSBN: Michigan State University, East Lansing, MI.
Reckase, M. D. & He, W (2005). Ideal item pool design for the NCLEX-RN exam. Michigan State University, East Lansing, MI.
Reckase, M. D. (2007). The design of p-optimal item bank for computerized adaptive tests. In D. J. Weiss (Ed.). Proceedings of the 2007 GMAC Conference on Computerized Adaptive Testing.
Reckase, M. D. & He, W. (2008, May). The impact of item disclosure (compromise) on the probability of passing of the NCLEX-RN exam–report to the National Council of State Boards of Nursing (NCSBN): Michigan State University.
Reckase, M. D. (2009). Optimal Item Pool Design for the 2009 NCLEX Exam. A Report Submitted to National Council of State Boards of Nursing March 2009.
Reckase, M. D., & He, W. (2009a). ). Optimal item pool design for the 2009 NCLEX Exam–report to the National Council of State Boards of Nursing (NCSBN): Michigan State University.
Reckase, M. D., & He, W. (2009b). The influence of item pool quality on the functioning of computerized adaptive tests. Paper presented at the annual meeting of Psychometric Society, Cambridge, U.K.
Reckase, M. D. (2010). Designing Item Pools to Optimize the Functioning of Computerized Adaptive Test. Psychological Test and Assessment Modeling Volume 52, 2010 (2), 127-141.
Robin, F., van der Linden, W. J., Eignor, D. R., Steffen, M., & Stocking, M. L. (2005). A comparison of two procedures for constrained adaptive test construction (ETS Research Rep No. RR-04-39). Princeton, NJ: Educational Testing Service.
Segall, D. O & Davey, T. C. (1995). Some new methods for content balancing adaptive tests. Presented at the annual meeting ofthe Psychometric Society, Minneapolis.
Stocking, M. L. (1993). Controlling item exposure rates in a realistic adaptive testing program. Research Report 93-2, Princeton, NJ: Educational Testing Service.
Stocking, M. L., & Swanson, L. (1993). A method for severely constrained item selection in adaptive testing. Applied Psychological Measurement, 17, 277-292.
Stocking, M. L., Swanson, L., & Pearlman, M. (1993). Application of an automated item selection method to real data. Applied Psychological Measurement, 17, 167–176.
Stocking, M. L. (1994). Three practical issues for modern adaptive testing item pools (No. ETS- RR-94-5): Educational Testing Service, Princeton, NJ.
Stocking, M. L., & Lewis, C. (1995). A new method for controlling item exposure in computer adaptive testing (Research Report 95-25). Princeton, NJ: Educational Testing Service.
Stocking, M. L., & Swanson, L. (1998). Optimal design of item pools for computerized adaptive tests. Applied Psychological Measurement, 22, 271-279.
Stocking, M. L., & Lewis, C. (1998). Controlling item exposure conditional on ability in computerized adaptive testing. Journal of Educational and Behavioral Statistics, 23, 57-75.
Stocking, M. L., & Lewis, C. (2000). Methods of controlling the exposure of items in CAT. In W.J. v. d. Linden & C. A. W. Glas (Eds.), Computerized adaptive testing: Theory and practice (pp.163-182). Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
Swanson, L., & Stocking, M. L. (1993). A model and heuristic for solving very large item selection problems. Applied Psychological Measurement, 17, 151-166.
Sympson, J. B., & Hetter, R. D. (1985, October). Controlling item-exposure rates in computerized adaptive testing. Proceedings of the 27th annual meeting of the Military Testing Association (pp. 973-977). San Diego, CA: Navy Personnel Research and Development Center
Technical Report. National Council of State Boards of Nursing (NCSBN) NCLEX-RN and NCLEX-PN Examinations Using Computerized Adaptive Testing. (September 2004). Pearson VUE.
Thomasson, G. L. (1995).Newitem exposure control algorithms for computerized adaptive testing. Paper presented at the annual meeting ofthe Psychometric Society, Minneapolis.
Thomasson, G.L. (1998). CAT item exposure control: New evalutation tools, alternate method and integration into a total CAT program. Paper presented at the annual meeting of the National Council of Measurement in Education, San Diego.
Urry, V. W. (1977). Tailored testing: A successful application of latent trait theory. Journal of Educational Measurement, 14, 181-196.
Van der Linden, W. J., & Boekkooi-Timminga, E. (1989). A maximin model for test design with practical constraints. Psychometrika, 54, 237-247.
Van der Linden, W. J. (1996). Computerized educational testing. In Tj. Plomp (Ed.), International encyclopedia of educational technology (2nd Ed.) (pp. 573-579). Oxford: Elsevier Science.
Van der Linden, W. J. (1998). Optimal assembly of psychological and educational tests. Applied Psychological Measurement, 22, 195-211.
Van der Linden,W.J.&Adema,J.J.(1998). Simultaneousassemblyofmultipletestforms.Journal of Educational Measurement, 35, 185–198 [Addendum in Vol. 36, 90–91].
Van der Linden, W. J., & Reese, L. M. (1998). A model for optimal constrained adaptive testing. Applied Psychological Measurement, 22, 259-270.

Van der Linden, W. J., Scrams, D. J., & Schnipke, D. L. (1999). Using response-time constraints to control for speededness in computerized adaptive testing. Applied Psychological Measurement, 23, 195-210.
Van der Linden, W.J., & Glas, C.A.W. (2000). Computerized adaptive testing: Theory and practise. Boston, MA: Kluwer Academic Publishers.
Van der Linden, W. J. (2000a). Constrained adaptive testing with shadow tests. In W. J. van der Linden, & C. A. W. Glas (Eds.), Computerized adaptive testing: Theory and practice (pp. 27–52). Boston: Kluwer Academic Publishers.
Van der Linden, W.J. (2000 b). Constrained adaptive testing with shadow tests. In W.J. van der Linden, and C.A.W. Glas (Eds.) Computerized adaptive testing: Theory and practice (pp. 1-25). Boston, MA: Kluwer Academic Publishers.
Van der Linden, W. J. (2000 c). Optimal assembly of tests with item sets. Applied Psychological Measurement, 24, 225–240.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

Van der Linden, W. J. (2001a). Adaptive testing with equated number-correct scoring. Applied Psychological Measurement, 24, 343–355.
Van der Linden, W. J. (2001b). On complexity in computer-based testing. In G. N. Mills, M. Potenza, J. J. Fremer & W. Ward (Eds.), Computer-based testing: Building the foundation for future assessments (pp. 89–102). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Van der Linden, W. J. (2003). Some alternatives to Sympson-Hetter item-exposure control in computerized adaptive testing. Journal of Educational and Behavioral Statistics, 28, 249-265.
Van der Linden, W. J. (2005a). A comparison of item-selection methods for adaptive tests with content constraints. Journal of Educational Measurement, 42, 283-302.
van der Linden, W. J. (2005b). Linear models for optimal test design. New York: Springer-Verlag.
Van der Linden, W. J., Adelaide, Ariel., & Veldkamp, B. P. (2006). Assembling a computerized adaptive testing item pool as a set of linear tests. Journal of Educational and Behavioral Statistics, 31(1), 81-100.
Van der Linden, W. J., & Glas, C. A. W. (Eds.) (2010). Elements of adaptive testing. New York: Springer.
Veldkamp, B. P. (1999). Multiple objective test assembly problems. Journal of Educational Measurement, 36, 253-266.
Veldkamp, B. P., & van der Linden, W. J. (1999). Designing item pools for computerized adaptive testing. (Research report 99-0). Enschede, the Netherlands: Twente University, Faculty of Educational Science and Technology.
Veldkamp, B. P., & van der Linden, W. J. (2000). Designing item pools for computerized adaptive testing. In van