نقش بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی توسط مدیران دبیرستان های شهر شاهین شهر در ارتقاء سطح مشارکت اجتماعی دانش آموزان در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸- قسمت ۳۷

فایل های دانشگاهی

۸/۴۳

 

 

 

۱۶

 

 

در راه اندازی کلوپ ها و انجمن های ورزشی و تشکیل تیم های ورزشی

 

 

۱/۷۱

 

 

۹/۲۸

 

 

بر اساس یافته های جدول(۴-۱۴) میانگین نمره پاسخ ها بین ۲۸/۰ تا ۴۳/۰ در نوسان است. بیشترین میران مربوط به مشارکت در ” مسابقات ورزشی “، گویه ۶ و کمترین آن مربوط به مشارکت در “راه اندازی کلوپ ها و انجمن های ورزشی و تشکیل تیم های ورزشی “، گویه ۱۶ می باشد.
۴-۲- یافته های استنباطی مربوط به سؤال های پژوهش
۴-۲-۱- یافته های مربوط به سؤال اول پژوهش: مدیران مدارس به چه میزانی از مهارت های تنوع فرهنگی (در ابعاد تنوع دینی- مذهبی، تنوع قومی- نژادی و تنوع زبانی) برخوردارند؟
به منظور دستهبندی مدیران به لحاظ میزان بکارگیری مهارتهای مدیریت تنوعفرهنگی (در ابعاد مختلف تنوع مذهبی، تنوع قومی- نژادی و تنوع زبانی)، همانگونه که در فصل سوم توضیح داده شد با توجه به نمره میانگین مدیران، مقادیر استاندارد شده[۱۶۹] محاسبه گردید. اگر این مقدار کمتر از ۵/۰- باشد، مدیر از مهارت ها به میزان کم، و اگر در فاصله ۵/۰- و ۵/۰ باشد، مدیر از مهارت ها به میزان متوسط و اگر این مقدار بیش از ۵/۰ باشد، مدیر از مهارتها به میزان بالایی برخوردار است. بر همین اساس میزان برخورداری مدیران از مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی در ابعاد مختلف طبق جدول (۴-۱۷) حاصل گردید.
جدول (۴-۱۵) رتبه بندی مدیران بر حسب برخورداری از مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی در ابعاد مختلف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن

رتبه مدیران بر حسب برخورداری از مهارت تنوع زبانی مقادیر استاندارد شده مهارت تنوع زبانی مدیران رتبه مدیران بر حسب برخورداری از مهارت تنوع مذهبی مقادیر استاندارد شده مهارت تنوع مذهبی مدیران رتبه مدیران بر حسب برخورداری از مهارت تنوع قومی-نژادی مقادیر استاندارد شده مهارت تنوع قومی-نژادی مدیران رتبه مدیران بر حسب برخورداری از مهارت تنوع فرهنگی مقادیر استاندارد شده مهارت تنوع فرهنگی مدیران کد مدیران
بالا ۵/۱ بالا ۸/۱ بالا ۸/۱ بالا ۸/۱ ۱
بالا ۷/۱ بالا ۸/۱ بالا ۷/۱ بالا ۹/۱ ۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *