دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

تکه ای از متن پایان نامه :

۱۴- حفاظت و نگهداری مواد 2.26 3.60
۱۵- ارتباط شناسی 2.39 4.07
۱۶- نظامهای ذخیره و بازیابی اطلاعات 2.39 3.68
۱۷- آیین نگارش علمی 2.36 3.17

 

۱۸-فهرست نویسی نسخ خطی و چاپ سنگی 2.40 3.28
۱۹- فلسفه کتابداری 2.46 3.49
۲۰-مدیریت دانش 2.18 3.17
۲۱-منابع مرجع الکترونیک 2.29 3.55
۲۲- مرجع شناسی علوم انسانی 2.17 3.21
۲۳-سواد اطلاعاتی 2.04 3.16
۲۴-آشنایی با صنعت چاپ و نشر 2.29 3.45

 

با تو جه به داده های جدول ۴-۱که میانگین نیازهای آموزشی کارکنان شاغل در کتابخانه ملی را در وضعیت مطلوب نمایش داده می باشد به نتایج ذیل می رسیم.

الف: ۱۰ نیازاساسی کارکنان شاغل در معاونت کتابخانه ملی به ترتیب اولویت به توضیح ذیل می باشد: :۱- آشنائی با روش پژوهش با میانگین(۴/۲۲)۲.۲- مصاحبه مرجع با میانگین ۴/۲۲.۳- سرعنوان موضوعی با میانگین(۴/۱۶) ۴- ارتباط شناسی با میانگین ۴/۰۷.۵- نمایه سازی با میانگین ۳/۸۴.۶- نظامهای ذخیره و بازیابی اطلاعات با میانگین (۳/۶۸).۷- زبان عربی با میانگین (۳/۶۰).۸-حفاظت

 

 

جدول۱۱:نیازهای آموزشی کارشناسان شاغل در اداره کل کتابهای خطی و نادر در وضعیت موجود و مطلوب

 نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی: نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

این مطلب را هم بخوانید :
نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به منظور ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز - پایانامه کارشناسی ارشد