دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   هتل بانوان در شهر مقدس قم

تکه ای از متن پایان نامه :

شهر کهک

کویرو عبور از ارتفاع پایین خشک و گرم هستند و به لحاظ خشک بودن عوامل دیرگی برای کاهش رطوبت و همچنین تشدید نوسان دمای منطقه در شبانه روز می باشند.

(بادهای نامناسب) و بادهایی که در ماههای مهر تا دی می وزند عمدتا در نیم دایره غربی قرار دارند و تا حدودی از دمای جبهه غربی متاثر می باشند.

4-13- انتخاب جهت مناسب ساختمانها

نتایج بدست آمده در مطالب های قبلی اظهار شده که با در نظر داشتن آن روش می گردد که بهترین جهت برای احداث ساختمانها که در فصول گرم، کمترین میزان تابش را داشته باشد و در ایام سرد، بیشترین میزان تابش را دریافت کند حدود 15 درجه به سمت جنوب شرق می باشد.

لازم به تذکر می باشد که از 35 درجه جنوب شرقی تا 20 درجه جنوب غربی همچنان به عنوان جهات مجاز می تواند تلقی گردد.

 4-14- نتایج و پیشنهادات کلی

الف- جداول (ماهوئی) گویای مصالح ساختمانی، ابعاد دیوارها و سقف های مناسب آب و هوای قم می باشد که در فاصله زمانی بیش از 8 ساعت حرارت را از خود عبور می دهند. (نظیر خشت و گل، آجر وبتن) به کاربودن در و پنجره های چوبی و یا در موازی پنجره دوجداره نیز توصیه می گردد. لازم به ذکر می باشد که بعد از بخش اقلیم صفحه ای در ارتباط با سر پناه برای اقلیمهای گرم و خشک راهنمای طراحش فضاهای عمومی و خصوصی در اقلیم گرم و خشک با در نظر داشتن آب و هوای شهر که در این ردیف قرار می گیرد توضیح داده خواهد گردید.

ب) سر کوچه ها بگونه ای انتخاب و طراحی شوند که حتی المکان در مسیر تنور مطلوب و از سربادهای نامناسب شرق در امان باشند.

ج) کاشت گیاهان مناسب در کلیه کوچه ها و خیابانها و میادین و مرکز دیگر نیز از نظر ایجاد سایه مطلوب خواهد بود.

د) ساختمانهای مسکونی بهتر می باشد با روش حیاط مرکزی که اتاقهای گرداگرد آن قرار گرفته اند طراحی شوند، احداث فضای سبز و حوض و آب نما جهت افزایش رطوبت و سایه در کاهش شدت گرما و مطبوع کردن محیط زیست مفید خواهد بود.

سایه اند کمکی می باشد در جهت جلوگیری از اثرات یاد شده و همچنین ورود بادهای داغ و غبار آلود درختها، بوته ها و آب و موجود در چنین فضاهایی باعث خنکی هوا از طریق تبخیر شده به نشست گردو خاک و ایجاد سایه کمک می نمایدو  باعث آسایش بصری وروانی می شوند بهترین فضای

  سطح بام و دیوارها:

نوع سطح و انتخاب مصالح سطوح در خصوصیات حرارتی ساختمان موثر می باشد و می تواند به کاهش بار حرارتی ساختمان کمک نماید. رنگهای روشن و سطوح براق، قسمت اعظمی از آفتاب تابیده شده را منعکس می نمایند. پس عملا مقدار بسیار کمتری حرارت به ساختمان راه می یابد.

 هتل بانوان در شهر مقدس قم

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: هتل بانوان در شهر مقدس قم