ویژگی‌ اشخصای که عزت‌نفس پایین دارند

0 Comments

ویژگی‌های شخصی که عزت‌نفس پایین دارد:

1-قریحه‌های خود را دست‌کم می‌گیرند و مدام این جملات را در ذهن خود تکرار می‌کنند:  نمی‌توانم این یا آن کار را انجام بدهم.  نمی‌دانم چرا هیچ‌وقت نمی‌توانم فلان کار را یاد بگیرم؟ و …

2-احساس می‌کند دیگران ارزشی برای او قائل نیستند: در محبت و پشتیبانی خانواده و دوستانش تردید دارد و احساس می‌کند دیگران ارزشی برای او قائل نیستند و یا احساس می‌کند که آن‌ها اصلاً به او علاقه ندارند و از او حمایت نمی‌کنند.

3-احساس ناتوانی می‌کند: عدم اطمینان یا حتی احساس درماندگی بر بیشتر نگرش‌ها و اعمالش سایه می‌افکند و با مسائل و مشکلات، یا ناسازگاری‌های روزگار قدرتمندانه مقابله نمی‌کند.

4-به‌آسانی تحت تأثیر احساسات، خشم و تلقینات قرار می‌گیرد: او اغلب تحت نفوذ شخصیت‌ها قرار دارد  و رفتارش غالباً متأثر از کسانی است که اوقات خود  را با آن‌ها می‌گذراند.

5-دامنه محدودی از عواطف و احساسات را نشان می‌دهد: معمولاً فرد ِ فاقد ِ عزت‌نفس، از اینکه احساسات واقعی خود را نشان دهد شرم دارد، زیرا فکر می‌کند این احساسات ممکن است برای دیگران مسخره به نظر آید و به‌طور مکرر رفتارهایی چون  بی‌قیدی و خشونت را از خود بروز می‌دهد.

6-از موقعیت‌های نگرانی زا می‌گریزد: در برابر فشارهای روانی به‌ویژه ترس، خشم یا شرایطی که موجب آشفتگی‌اش می‌شود، کم‌تحمل است. ترجیح می‌دهد از شرایط استرس‌زا بگریزد و به‌جای آنکه محکم با آن روبه‌رو شود، به قولی فرار را برقرار ترجیح می‌دهد.

7-بهانه‌جویی می‌کند و ناامید می‌شود: نازک‌نارنجی است. نمی‌تواند انتقاد کند یا درخواست‌های غیرمنتظره را بپذیرد و برای انجام ندادن آن‌ها، عذر و بهانه می‌آورد. اصلاً بهانه‌جویی و دلیل‌تراشی، حرفه‌ی اوست (بیابان‌گرد، 1377).