دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

نگهداری اسناد[1] می باشد. برخی سازمان‌ها از نرم‌افزارهای خاصی برای مدیریت اسناد الکترونیکی خود بهره گیری می‌کنند. باید یاد‌آور گردید که سیستم نگهداری اسناد فقط بخشی از یک نرم‌افزار نیست. بلکه چارچوب و ساختاری می باشد که به دفعات دریافت، نگهداری و دسترسی به اسناد را امکان‌پذیر می‌کند.

 

گفتار اول:داده‌پیام[2]

 الف: داده‌الکترونیکی

داده در لغت به معنای اطلاعات، مفروضات، دانسته‌ها و سوابق ترجمه شده می باشد.[3]

در قانون تجارت الکترونیک ایران علی‌رغم کاربرد این کلمه در عباراتی زیرا طرفداری از داده و پایگاه داده تعریفی از آن به اقدام نیامده می باشد. داده را می‌توان دارای اقسامی دانست؛ داده رایانه‌ای، داده مخابراتی، داده موجود روی کارتهای اعتباری، داده موجود روی تراشه‌های مغناطیسی و…. اما به طور کلی داده عبارت می باشد از: اطلاعاتی که در قالبی خاص ایجاد ذخیره و نگهداری‌ می‌شوند.[4]

آن چیز که که به ایجاد ماهیت حقوقی منجر می گردد اراده بشر می باشد. اراده سازنده اقدام حقوقی می باشد زیرا اعمال حقوقی اعتباری هستند و بدون دخالت اراده طرفین، هیچ ماهیت حقوقی به وجود نخواهد آمد.[5]

پس، اولین شرط لازم برای ایجاد آثار حقوقی وجود اراده طرفین می باشد که پس از اینکه به مرحله اعلام برسد و مورد توافق قرار گیرد منجر به ایجاد یک ماهیت حقوقی خواهد بود به همین دلیل می باشد که ماده 191 قانون مدنی مقرر می‌دارد:«عقد محقق می‌گردد به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند».

الکترونیکی یا غیر الکترونیکی ایجاد ذخیره و نگهداری‌ می‌شوند اما داده‌پیام هر گونه نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهومی می باشد که با وسایل الکترونیکی و نوری ایجاد شده باشد.

واژه اطلاعات که در تعریف داده‌پیام آمده می باشد یک واژه کلیدی می باشد. برای این کلمه در فرهنگ فارسی دهخدا معانی معلومات، دانستنیها، اخبار[6] در نظر گرفته شده می باشد.

در فرهنگ‌های انگلیسی به فارسی برای معادل لاتین آن  information  معانی عمومی، آگاهی، خبر، مفروضات و سوابق بکار برده شده می باشد.[7]

[1]– record keeping systems

[2] -Data message

[3] – سلیمان حییم، فرهنگ کوچک انگلیسی – فارسی (تهران: فرهنگ معاصر، 1377)، چاپ پانزدهم، ص 125.

[4] – جواد جاوید نیا، جرایم تجارت الکترونیکی،(تهران: نشر خرسندی، 1387)، ص 59.

[5] – مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات(تهران: نشر دانشگاه شهید بهشتی ، 1368)، ص 132.

[6] – علی اکبر دهخدا، لغت نامه(تهران: موسسه وستارا، 1383).

[7] – حییم سلیمان، پیشین، ص 284.

 مطالعه تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

 

پایان نامه ارشد رشته حقوق مالکیت فکری: مطالعه تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی