پایانامه ارشد با موضوع : نیازسنجی و تعین نیازهای فرهنگی ، ورزشی و تفریحی محلات منطقه 1 تهران

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   نیازسنجی و تعین نیازهای فرهنگی ، ورزشی و تفریحی محلات منطقه 1 تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

فعالیت هایی می باشد که در زمینه شرکت در تهیه برنامه صوتی و تصویری و نوشتارهای همگانی مانند راید،تلویزیون،سینما و تئاتر انجام می گردد.همچنین بهره برداری از خدمات عرضه شده با ابزار و وسایل یاد شده جزء فعالی تهای رسانه ای محسوب می گردد(اسماعیلی،7:1381)

  1. 2-2-شهروند کیست؟
    در اینجا لازم می باشد تعریفی از واژه شهروند ارائه گردد. آیا تنها ساکن بودن به مدت مشخص در یک شهر موجب می گردد که فرد شهروند نامیده گردد؟شهروندی مقوله ای می باشد که با مفهوم فرهنگ هر جامعه گره خورده و از آنجا که فرهنگ هر مرز و بوم ناشی از سه قلمرو اساسی فعالیتهای اجتماعی، فضای سیاسی و وضعیت اقتصادی آن جامعه می باشد فرهنگ هر جامعه ای کاملا منحصر به فرد و هر فرهنگی نیز شهروند ویژه خود را می طلبد. در تعریف شهروند می توان گفت که شهروند گرایش به مشارکت اندک می باشد، ریشه آن به سیستم دیدگاه‌های آن جامعه و فرد در ارتباط با فرهنگ، باورها و تصوراتی که نسبت به محیط پیرامون خود دارد بر می‌گردد. طرفداران این نظریه یک متغیر اساسی به نام بی قدرتی یا احساس بی قدرتی[1] را مطرح می‌کنند به این معنی که هر قدر باورها، گرایش‌ها و فرهنگ اجتماعی، احساس بی‌قدرتی را در فرد تقویت کند گرایش آن‌ها به مشارکت کاهش می‌یابد. افرادی که کاملاً احساس بی‌قدرتی می‌کنند اعتماد به نفس خود را در عرصه اجتماعی از دست داده و احساس می‌کنند حضور یا عدم حضورشان تاثیری در فرآیندهای اجتماعی ندارد لذا در عرصه اجتماعی کمتر فعالیت مشارکتی دارند.

1  Powerlessness

 نیازسنجی و تعین نیازهای فرهنگی ، ورزشی و تفریحی محلات منطقه 1 تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد: نیازسنجی و تعین نیازهای فرهنگی و ورزشی و تفریحی محلات منطقه 1 تهران