دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

ضرورت انجام این کار، فرایند و شرایط آن را مورد جستجو قرار دهد. همچنین با در نظر داشتن اقتباس قانون تجارت الکترونیکی ایران از قانون نمونه آنسیترال و پذیرش الحاق ایران به کنوانسیون  2005 ژنو از طرف دولت و وجود مقررات مربوط به ارتقاء و اطمینان در امضاهای الکترونیکی راجع به دفاتر صدور گواهی الکترونیکی در مقررات آنسیترال هم مورد بحث و تطبیق قرار خواهد گرفت.

با در نظر داشتن بعضی ویژگی‌های مشترک بین امضاهای الکترونیکی و علائم تجاری مانند ویژگی فرق‌بخشی به نظر می‌رسد که امضای الکترونیکی در قالب علائم تجاری قابل طرفداری بوده و آثار حاکم بر ثبت علائم تجاری بر امضای الکترونیکی نیز مترتب می‌باشد. از این رو مطالعه ویژگی‌های مشترک فوق به همراه اظهار بعضی نقاط اختلاف در مورد هر دو، و قراردادهای الکترونیکی را که می‌توان امضای الکترونیکی مندرج در آن را به عنوان علامت تجاری ثبت نمود نیز از موضوعاتی می باشد که در این زمینه می‌توانند مورد بحث و مطالعه قرار گیرند.

 

ب: ضرورت انجام پژوهش

با در نظر داشتن رشد فزاینده بهره گیری از وسایل الکترونیکی در دنیای امروز چالش‌های پیش روی قدرت اثباتی اسناد الکترونیکی باعث بی‌ثباتی و عدم اعتماد در بازار تجارت خواهد بود که این مشکل تنها از طریق ایجاد پایگاه‌های مطمئن به ویژه مراکز صدور گواهی الکترونیکی جبران خواهد گردید.

 

ج: هدف‌ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق

  • هدف اصلی پژوهش پیش‌رو، تبیین مفهوم اسناد الکترونیکی، داده‌پیام الکترونیکی و ارتباط بین اسناد رسمی در نظام حقوق تجارت با رویکردی همه جانبه و تطبیقی نسبت به مباحث دفاتر صدور گواهی امضاء به مقصود بهره گیری از نتایج احتمالی آن با مطالعه هماهنگی یا عدم هماهنگی نظام حقوقی ایران در این زمینه با مقررات سایر کشورها می‌باشد و مطالعه ارتباط راجع به روش اجرای آن مسائلی را مطرح ننموده می باشد که برای درک این مسائل بایستی به سیستم کشورهای دیگر در این زمینه مراجعه نماییم.
  • با در نظر داشتن ناامنی‌هایی که در بهره گیری از سامانه اسناد الکترونیکی هست و وجود مکرهایی که احتمال سرقت و جعل داده‌ها و امضاهای الکترونیکی را زیاد می‌کنند، بهره گیری از دفاتر صدور گواهی الکترونیکی به طور رسمی، ایجاد و ارتقای اطمینان و اعتماد در تجارت الکترونیکی را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد.
  • در هر دو مورد از امضاهای الکترونیکی و علائم تجاری حقوقی بر آن مترتب می باشد و دیگر افراد از انجام بعضی افعال نسبت به امضاء یا علامت ثبت‌ شده ممنوع می‌‌باشند.

 مطالعه تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

 

پایان نامه ارشد رشته حقوق مالکیت فکری: مطالعه تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی