دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

تکه ای از متن پایان نامه :

همچنین این واژه طبق کلمات اختصاصی رایانه‌ای عبارت می باشد از: داده نمایش داده شده به شخص که قابل فهم باشد، داده پردازش شده و مرتب شده برای تأمین قواعد با معنی.[1]

اما داده‌پیام که ترکیبی از داده و پیام می‌باشد در« بند ج ماده 4 عهد نامه سازمان ملل متحد» اینگونه اظهار شده می باشد که داده‌پیام عبارت می باشد ازاطلاعات ایجاد،ارسال، دریافت و یا ذخیره شده از طریق وسایل الکترونیکی، مغناطیسی، نوری یا وسایل مشابه مانند مبادله الکترونیکی داده‌ها، پست الکترونیکی، تلگرام، تلکس یا تلکپی.[2]

در ارتباط داده‌پیام و داده رایانه‌ای نیز می‌توان گفت ارتباط این دو ارتباط عموم و خصوص من وجه می باشد. به این معنا که هر چند در بعضی مصادیق مشترکند، اما بعضی داده‌های رایانه‌ای، داده‌پیام محسوب نمی‌شوند و متقابلا” بعضی داده‌پیام‌ها، داده رایانه‌ای محسوب نمی‌گردند. به عنوان مثال داده رایانه‌ای حاوی اطلاعات معامله تجاری که در قالب تبادل الکترونیکی داده توسط رایانه ایجاد، ارسال، دریافت. ذخیره می‌گردد، زیرا حاوی اطلاعات قابل فهم و ارزشمند برای بشر می باشد، با تعریف داده‌پیام منطبق می باشد. این نوع داده رایانه‌ای را اصطلاحا داده محتوا[3] نامیده‌اند.[4]

که به شکلی حاوی برنامه‌ای مناسب برای پردازش و واداشتن یک سیستم رایانه‌ای به انجام یک وظیفه، مفید می‌باشد»[5].

پس نکته مهم در داده رایانه‌ای قابلیت پردازش توسط رایانه می باشد.

مجلس شورای اسلامی نیز داده رایانه‌ای را اینگونه تعریف کرده می باشد که داده رایانه‌ای عبارت می باشد از«هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم به شکلی مطلوب برای پردازش در یک سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی می باشد که باعث می‌گردد سیستم‌های ذکر گردیده کارکرد خود را به مرحله اجرا بگذارد».[6]

 

گفتار دوم: امضای الکترونیکی

الف: مفهوم امضاء الکترونیکی

امضاء در لغت به معنی جایز داشتن، صحه گذاشتن، تصدیق کردن و نیز علامتی که پای نامه یا سند گذارند و همچنین نوشتن نام خود در زیر نامه یا سند به عنوان اقرار و تصدیق آمده می باشد.[7]

[1] – گروه نرم افزاری بهمن.

[2]– مصطفی بختیاروند، معرفی کنوانسیون سازمان مال متحد راجع به بهره گیری از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی، پاییز 1385 Available at: www.ipeclawyer.blogfa.com.aspx. Last Visited: 1391/6/10.   .

[3]-Content Data

[4] – جواد جاوید نیا، پیشین، ص 62.

[5]– Council of Europe,committee of ministers;convention on cybercrcrime , convention on co- operatin in the penal, field Recailing Committee of Ministers Recomuendations. Convendion on crber crim 23 xi 2001.at: http: //Convention.Coe.int /treaty/en/ treaties/ htmi/185.ntm.

[6] – مجلس شورای اسلامی ایران، لایحه جرایم رایانه‌ای (دور هفتم، تاریخ 21/4/1384 )، بند الف ماده 1.

[7] – علی اکبر دهخدا، لغت نامه، پیشین، شماره 2877، ص 1377.

 

 مطالعه تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

 

پایان نامه ارشد رشته حقوق مالکیت فکری: مطالعه تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی