پایانامه ارشد : نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به منظور ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

تکه ای از متن پایان نامه :

برای  ایفای نقشی خاص در جهت تحقق هدفی معین می آموزند . جریان آموزش شامل محتوی ، جهت وتاکیدهای خاص می باشد.طی این جریان، معلومات در ذهن فرد جایگزین و باآگاهی های قبلی وی تلفیق می شوند و در نتیجه در رفتار و نحوه دید فرد تغییراتی به وجودمی آید. آموزش صحیح سبب افزایش بازده در شغل فرد و نیز ایجاد آمادگی برای قبول مسئولیتهای آتی وی می گردد.(زاهدی ،۱۳۸۳. ص ۳۰۸)

برای حصول کامل آموزش نیاز به بر نامه ریزی داریم در واقع برنامه ریزی ، فرآیندآگاهانه و سیستماتیک تصمیم گیری در مورداهداف و فعالیت های آینده یک گروه، فرد، یک واحد کاری ویا یک سازمان می باشد.

با در نظر داشتن موارد فوق برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت اقدامی موثر می باشد و پر واضح می باشد که تدارک دوره های آموزش ضمن خدمت نیز همچون سایر فعالیتهای سازمانی مستلزم برنامه ریزی صحح و اصولی می باشد.

اولین گام برنامه ریزی آموزش کارکنان  تعیین نیازهای آموزشی کارکنان می باشد و در واقع نخستین عامل ایجاد و تضمین اثربخش کارکرد آموزش و بهسازی می باشد که اگر به درستی انجام گردد، مبنای عینی تری برای برنامه ریزی به عنوان نقشه اثربخشی فراهم خواهد گردید و احتمال تطابق آن با نیازهای سازمان ، حوزه های شغلی و کارکنان و در نهایت اثربخشی آن افزایش خواهد یافت . آموزش گران می باشد و فقط باید موقعی ارائه گردد که اولاً پاسخی به یک نیاز شناخته شده باشد و ثانیاً بهترین راه حل برای مشکلاتی باشد که از آن طریق قابل حل‌اند‌. فعالیت های آموزشی که بدون در نظر داشتن این شرایط طراحی و اجرا شوند در واقع نوعی اتلاف منابع ارزشمند خواهد بود آموزش و بازآموزی کارکنان بایستی طبق برنامه تدوین شده خاصی اجرا گردد. و مرتبط با رشته تحصیلی وشغلی باشد تا از اتلاف منابع مالی و انسانی و کاهش انگیزه جلوگیری کند(عباس زادگان ،ترک زاده۱۳۷۹، ص ۱۳).

از آنجائیکه کتابخانه ملی ازسازمانهایی می باشد که سابقه نسبتا طولانی داردو تاریخچه آن به سال ۱۲۴۰ شمسی بر می گرد و با در نظر داشتن اینکه تا ابه امروز تغییرات مهمی در ساخت و ساختار آن صورت گرفته  مدیران این سازمان با درک اهمیت آموزش ضمن خدمت  به انحا مختلف  اقداماتی را جهت نگهداری و افزایش کارایی و بهسازی منابع انسانی انجام داده می باشد .

با در نظر داشتن اینکه امروزه مدیران و کارکنا ن نمی توانند تنها به آموزش گذشته اتکا کنند  زیرا که دگرگونی و تغییر ورشد دانش به سرعت رو به افزایش می باشد واین امر کفایت حرفه ای افرادی را که منطبق با تغییرات و تحولات نیستند را زیر سئوال می برد.واز آنجاییکه آموزش امری هزینه بردار تدوین شده خاصی اجرا گردد. و مرتبط با رشته تحصیلی وشغلی باشد تا از اتلاف منابع مالی و انسانی و کاهش انگیزه جلوگیری کند.آموزش کارکنان مانند نگهداری اموال و تجهیزات می باشد و ابزار و

 نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی: نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز