دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی در کارکنان کمیته امداد امام خمینی استان فارس

تکه ای از متن پایان نامه :

بررسی ارتباط سازگاری  شغلی با مولفه های عزت نفس  در بین کارکنان کمیته امداد امام خمینی .

بررسی ارتباط سازگاری شغلی با مولفه های عدالت سازمانی در بین کارکنان

بررسی ارتباط سازگاری شغلی با مولفه های عزت نفس و عدالت سازمانی .

5-1 فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی :  عزت نفس سازمانی تأثیر واسطه ای معناداری در ارتباط عدالت سازمانی با سازگاری شغلی کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) دارد.

فرضیه های فرعی :

  • بین مولفه های عدالت سازمانی و سازگاری شغلی در بین کارکنان ارتباط معنی داری هست .

2 – بین مولفه های عزت نفس سازمانی و سازگاری شغلی بین کارکنان ارتباط معنی داری هست .

ارتباط دارد به کار می رود. به خصوص در عدالت سازمانی مطرح می گردد که بایستی با چه شیوه هایی با کارکنان رفتار نمود تا احساس کنند که به صورت عادلانه با آنان برخورد شده می باشد (نعامی و شکرکن، 1385، ص83 ) .

4-6-1 تعریف عملیاتی عدالت سازمانی

میزان نمره ای می باشد که آزمودنی ها از پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن(1993) کسب می کنند.

 

5-6-1 تعریف مفهومی عزت نفس سازمانی

عزت نفس به عنوان یک نیاز شامل احساساتی می باشد که بشر به داشتن آن در یک سیستم متقابل اجتماعی محتاج می باشد؛ بدین معنا که نیاز داریم تا مشترکات احساسی خود را با دیگران رد و بدل کنیم و در درون

  تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی در کارکنان کمیته امداد امام خمینی استان فارس

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کاشناسی ارشد رشته روانشناسی : تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی