دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   هتل بانوان در شهر مقدس قم

تکه ای از متن پایان نامه :

مهم‌ترین نیاز برای یک فرهنگ توسعه و تکمیل یک دنیای منظم می باشد که برپایه اثرات متقابل و تضادهای پر معنا قرار گرفته‌اند. ارتباط کلامی به مقصود حذف موارد غیرقابل بیان و درک توسط کلام می‌پردازد و به جنبه‌هایی که قادر به بیان و درک توسط کلام می باشد مورد بهره گیری قرار می‌گیرد. معماری به جنبه‌هایی از زندگی که قادر به بیان توسط کلمات نیستند معنا می‌بخشد. معماری‌های خاص می‌توانند به بخش‌های مختلف اجتماع مانند کلیسا و حکومت هویت بخشند.

 

  معماری

معماری مقوله‌ای می باشد که از ابتدای هبوط حضرت آدم به زمین شروع شده می باشد وتا عروج آخرین بنده خداوند به عرش اعظم ادامه خواهد یافت البته سنخیت آن با بشر آرزوی آغاز گردید که خدواند به عنوان اواین معمار هستی دست به آفرینش کالبد گلین بشر نمود و سپس او را در بهشت عظیم جای داد.

نوع معماری هر زمان ارتباطی تنگاتنگ با روح بشر آن زمانه دارد در زمان حضرت آدم که تخیلات زندگی در سنین نورادی بود یک سقف ساده، کل معماری آن زمان بوده که خود در زمانش بهترین سر پناه بوده می باشد.

بعدها که روح و فکر بستر با طبیعت بیشتر آشنا گردید و با این ما رأی جدید موقتی بیشتر درگیر گردید روح پاک او از عالم معنا کم کم فاصله گرفت و در عالم خاکی ماوا گرفت و کم کم در آن غرق گردید که به قول شاعر دو بیتی گوی باباطاهر عریان همدان

فلک زار و نذارم کردی آخر                        جدا  از  گلعذارم  کردی  آخر

میان   تخته   نرد   محبت                          شش وپنجی بکارم کردی آخر

طبق مثل معروف که رنگ رخساره باید سر درون کند کارهای بشر همه از ارتباط لاینفک او با عالم و آخرت و موطن اولیه حضرت آدم در بعد آفرینش دارد لذا همیشه در جستجوی ایجاد یک مکان هر چند در مقایسه آن ناچیز و فرد ولی طبق آنان و آرزوهایی هست که برگرفته از تخیلات او از بهشت و نعمات آن می باشد لذا همیشه سعی کرده آنرا به نحوی جامعه اقدام بپوشاند بلکه بتواند این روح ناآرام و سیال خویش را تسکین دهد و از درد و آلامی که ناشی از جدایی او از روح اعظم می باشد رهایی بخشد به همین علت می باشد که آن را در داخل بناهای بزرگ و مجلل قرار می‌دهد مثل مروارید داخل صدف تا از گزند روزگار در امان باشد هر چند اینکار در ظاهر ممکن می باشد جواب مناسبی باشد ولی تاکنون نتوانسته‌ آنرا آرام کند ولی همین نیز خود در خور ستایش می باشد زیرا هر آفریدهای صفات آفریننده را داراست هر چند کم و ناقص ولی با این صفات می‌توان خالق اثر را شناخت.

معماری که از لغت عمر و عمران مشتق شده می باشد اصیل‌ترین هنر بشر می باشد زیرا اولین چیزی که بشر به آن احتیاج دارد محلی جهت لکن و در امان ماندن از گزند طبیعت و روزگار می باشد لذا اولین چیزی که بشر بعد از رفع گرسنگی و تشنگی به آن روی می‌آورد ساخت سرپناهی جهت استراحت و گذران اوقات بیکاری می باشد و درمراحل پیشرفته محلی جهت زندگی و گذران عمر خویش معماری قرن گذشته‌ها چونان کشتی حضرت نوح (ع) که از هر موجودی یک جفت مذکر و مؤنث را همراه داشت در دل خود انواع سبک‌های معماری را جایی داده می باشد چه بناهای باعظمت که خواه مذهبی باشند یا حکومتی یا بناهای مسکونی در حد ابتدایی معماری به عنوان مفهومی که به مصالح قوام و دوام خویش را از ماده وشکل و فرم و زیبایی‌اش را از روح و ذوق و شهود آدمی می‌گیرد مطرح می باشد.

بانوان بسیار مهم می باشد. مکان جای داده می‌شوند ـ به زبان و بیان خاص وی ـ جامه فضایی می‌پوشاند.

 هتل بانوان در شهر مقدس قم

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: هتل بانوان در شهر مقدس قم