دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته باشد و یا رعایت9– گذشت زمان از اعتبار آن نمی‌کاهد.

10- رکن اصلی هر سند امضاء آن می باشد و اصولا” هیچ نوشته‌ای بدون امضاء سندیت ندارد.[1]

امضای سند در تعریف ماده 1285(ق.م.)نیامده می باشد اما نه تنها از اصول کلی حقوقی و عرف مسلم این رکن سند به خوبی قابل استنباط می باشد، استقراء از شرایط اسناد در قوانین گوناگون نیز ضرورت امضاء را به عنوان رکن اصلی سند تأیید می‌کند.[2]

امضای منتسب‌الیه نیز رکن اصلی سند عادی می باشد. امضاء زیر سند و معمولا” در خود سند درج می‌گردد. امضای سنتی به مفهوم اعم هرگونه علامت انحصاری شخصی می باشد که زیر نوشته ترسیم یا گذاشته شده و دلالت بر هویت امضاکننده و تأیید متن نوشته توسط او می‌کند. اما قانونگذار در مواردی نوشته‌ی بدون امضا را نیز سند دانسته می باشد (مانند دفاتر تجاری بازرگانان؛ ماده 14 قانون تجارت و ماده 1297 قانون مدنی).[3]

 

د:  اسناد رسمی

بنابر ماده 1287 قانون مدنی همچنانکه قبلا” اظهار گردید اسناد رسمی عبارت می باشد از«اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق قوانین تنظیم شده باشند». ثبت اسناد عبارت می باشد از تنظیم و ثبت(نوشته، قرارداد و صورت معاملات)در دفاتر رسمی با تشریفات مخصوص قانونی.[4]

وفق این ماده سه شرط برای رسمیت داشتن سند رسمی مورد نظر قرار گرفته که آن‌ها را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

این مطلب را هم بخوانید :  بررسی تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی - پایانامه

 

همچنین در تعریف دیگری از مأمور رسمی آورده‌اند که:«مأمور رسمی کسی می باشد که از طرف مقامات صالح برای تنظیم سند تعیین شده می باشد و مدت مأموریت او هم خاتمه نیافته می باشد».[5]

 همین که سند در نزد مأمورین رسمی تنظیم گردد، شرط اول را خواهد داشت اما به نظر ما این شق سوم به مواردی بر می‌گردد که محل خاصی برای تنظیم سند و یا محل دیگر تنظیم یابد. اما در مورد سندی که محل خاصی برای تنظیم آن پیش‌بینی شده، حتما” بایستی در همان محل خاص تنظیم گردد. دلیل ما این

[1] – محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی(تهران: نشر امیرکبیر، 1375 )، چاپ دوم، ج 4، صص 471 و 472؛ ناصر کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، (تهران: نشر میزان، 1380)، صص275و 276.

[2] – عباس زراعت، محشای قانون آیین دادرسی مدنی، پیشین، ص 481.

[3] -عبدالله شمس ، ادله‌ی اثبات دعوا، پیشین، ص 90.

[4] – قدرت الله مؤمنی، پیشینه دادگستری و ثبت اسناد و املاک(خرم آباد: نشر شاپورخواست، 1387)، ص 154.

[5] – سید حسن امامی، حقوق مدنی (تهران: کاویان، نشر ابوریحان، 1346 )، ج 6، ص 76.

 مطالعه تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

 

پایان نامه ارشد رشته حقوق مالکیت فکری: مطالعه تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی