دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

قبل از ورود به بحث لازم می باشد مفاهیم، خصوصیات و ویژگی‌های اسناد تبیین گردد. عناصر اصلی اسناد الکترونیکی همانند اسناد مکتوب شامل متن و امضاء می‌باشند که در اسناد الکترونیکی به جای کلمه متن از داده‌پیام بهره گیری می‌گردد. یکی از چالش‌های مهم در اسناد الکترونیکی، بحث اعتبار این اسناد می‌باشد که بایستی به تفصیل مورد مطالعه قرار گیرد. از این رو این فصل طی دو مبحث تنظیم گردیده می باشد. در مبحث نخست که خود مشتمل بر دو گفتار و چندین بند می‌باشد که مفاهیم سند، سند رسمی، سند عادی و اعتبار آن‌ها و سایر مفاهیم مورد نیاز تبیین می‌گردد. در مبحث دوم نیز که مشتمل بر دو گفتار می‌باشد که مباحث اسناد الکترونیکی شامل داده‌پیام و امضای الکترونیکی، ویژگی‌های امضای الکترونیکی و اعتبار اسناد‌ الکترونیکی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

 

مبحث اول: مفهوم شناسی و شرایط اسناد مکتوب

در مورد اسناد الکترونیکی و امضای الکترونیکی که جزء لاینفک اسناد الکترونیکی می‌باشد تعاریف متعددی هست. که بایستی آغاز مفهوم سند و اعتبار آن‌ها را در اسناد مکتوب تبیین گردد. از مهم‌ترین مباحث مقدماتی، تنقیح این مطلب می باشد که چه فرقی بین اسناد عادی و اسناد رسمی هست و دارای چه ویژگی‌ها و امتیازاتی می‌باشند. پس، در گفتار اول این مبحث مفاهیم سند، از نظر لغوی و فقهی و تعریف اسناد عادی و رسمی و تفاوت آن‌ها بحث گردیده می باشد و در گفتار دوم اعتبار اسناد مکتوب(عادی و رسمی)مورد بحث و مطالعه قرار می‌گیرد.

 

ماده 13 کنوانسیون وین مقرر می‌دارد:«وصف نوشته از نظر مقررات این کنوانسیون، تلگرام و تلکس را شامل می‌گردد».[1]ماده 13 این کنوانسیون قبل از اینکه انعقاد قرارداد با بهره گیری از رایانه مطرح باشد، تدوین گردیده می باشد.

سند به طور معمول برای اثبات اعمال حقوقی بکار می‌رود و بندرت در وقایع حقوقی بهره گیری می‌گردد.[2]

پس آن چیز که سندیت سند را محرز می‌نماید و باعث می‌گردد تا عنوان سند به آن صدق کند دو امر می باشد اول قابلیت استناد می باشد که صراحتا” در این تعریف نیز آمده می باشد و دومین امر که از تعریف سند به طور غیر مستقیم استنباط می‌گردد، حاصل فعل و تراوش اندیشه بشر بودن سند می باشد.

[1] – Vienna convention on the law of treaty concerning the international law on treates between states, 22 May 1969, and amended 1980, Article 13.

[2] – ناصرکاتوزیان، قانون مدنی در نظم کنونی (تهران: نشر میزان، 1382 )، چاپ هشتم، حاشیه ماده 1284 قانون مدنی.

 

 مطالعه تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

 

پایان نامه ارشد رشته حقوق مالکیت فکری: مطالعه تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی