دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   نیازسنجی و تعین نیازهای فرهنگی ، ورزشی و تفریحی محلات منطقه 1 تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

در این مطالعه با در نظر داشتن ماهیت موضوع از روش‌های بررسی اسنادی1 و میدانی2 بهره گیری شده می باشد. در مباحث نظری روش بررسی اسنادی و در مباحث تجربی روش بررسی پیمایشی مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد.

1-5-2- روش یا تکنیک

1 Documentary Method

2 Survey

 

واژه AHP مخفف عبارت Analytical Hierarchy process به معنی فرایند تحلیل سلسله مراتبی می باشد. برای شروع آغاز بایستی یک مساله را مطرح نمود.

ب- کلیه شورایاران عضو شورایاری‌های محله‌های نیاوران و حصاربوعلی تحت پوشش منطقه یک شهرداری تهران

1-5-4- روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه

در هر یک از محله‌های نیاوران و حصاربوعلی منطقه یک شهرداری تهران یکی از اعضای شورایاری‌ها که نسبت به محله حیطه فعالیت خود از اطلاعات کافی برخوردار باشد به عنوان نمونه در پروژه نیازسنجی شرکت نموده‌اند (جدول شماره 1).

جدول شماره 1- تعداد نمونه به تفکیک محله

ردیف نام محله تعداد نمونه
1 نیاوران 18
2 حصار بوعلی 23

 

1-5-5- تکنیک‌های جمع آوری اطلاعات

1 Existing Data

2 Secondary Data

 

اطلاعات مورد نیاز در این بررسی از طریق رجوع به داده‌های موجودداده‌های ثانویه2 و تکمیل پرسشنامه جمع‌آوری شده می باشد. برای این مقصود دو نوع پرسشنامه تحت عناوین«پرسشنامه نظرسنجی از ساکنین محله‌های نیاوران و

 نیازسنجی و تعین نیازهای فرهنگی ، ورزشی و تفریحی محلات منطقه 1 تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد: نیازسنجی و تعین نیازهای فرهنگی و ورزشی و تفریحی محلات منطقه 1 تهران