دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   هتل بانوان در شهر مقدس قم

تکه ای از متن پایان نامه :

زن ایرانی نیز همچون دیگر هم جنسانش در سراسر جهان (هرچند با شدت و ضعف) چهارچوب‌های کهن را شکسته و از محدود آشنای دیر پای خود گام به جهان گذارده می باشد که ارزش‌های نوینی را طلب می‌کند را معرق نهاده می باشد.

زن ایرانی که امروز به ساحت اجتماع پا نهاده می باشد از نسل‌ها در حد فرسنگ‌ها به دور می باشد این زندگی جدید و رفع تضادهاست که نمی‌توان و نباید آن را خفه کرد و یا نشنیده گرفت زیرا اثرات اجتماعی آن به زنان محدود نمی‌گردد و گریبان مردان و جامعه را نیز خواهد گرفت. پس باید این تضادها و علت و معلول آن شناخته شوند تابتوان به رفع شان کوشید. در دورای زندگی می‌کنیم که حتی اگر بخواهیم چشم بر روی تمامی ابعاد تأثیر زنان بر رویدادهای اجتماعی ببندیم نمی‌توانیم تأثیر زنان را در اقتصاد نادیده بگیریم. عقب ماندگی زنان یکی از سرفصل‌های عقب ماندگی اجتماعی ماست و ناشکوفایی نیروهای سازنده در زن ایرانی تا اندازه‌ای بازسازی اجتماعی و اقتصادی کشور ما.

 

2-3-  زنان معلمان واقعی جامعه

معلمان واقعی کودکان امروز که در آینده می‌توانند پس انداز کنندگان و سرمایه داران و یا سرمایه‌گذاران واقعی جامعه فردا باشند غیر از مادران امروز چه کسانی هستند؟ آن چیز که زنان انجام می‌دهند اثر بسزایی بر اکثر پروژه‌های توسعه دارد حتی اگر تأثیر آنان به وضوح در طراحی و اجرای برنامه‌ها در نظر گرفته نشده باشد همانگونه که اکثر پروژه‌ها نیاز به داده‌های پایه‌ای کافی و مناسب دارد داشتن دید کافی نقطه شروع به شمار آوردن زنان در پروژه‌های توسعه می باشد.

همه جا سخن از توسعه می باشد اما کلید رسیدن به این امر ناباورانه به فراموشی سپرده می‌گردد و به آموزشی حداقل وقت این قشر را می‌گیرد. آیا به راستی می‌توان منکر این واقعیت گردید که بدون آموزش بی وقفه زنان ـ آگاهی دهی به آنها و ایجاد زمینه برای مشارکت آنها می‌توان به توسعه مسلم در جهت اساسی و مادی رسید؟

زن می‌تواند پدید آورنده غرور و عزت برای بشریت باشد. مگر نه اینکه اولین مومنه به اسلام یک زن آن هم خدیجه می باشد. مگر نه اینکه اولین شهید اسلام یک زن به نام سمیه می باشد.

 

  2-4-   تأثیر معلمی زن

زن به معنای علمی و واقعی کلمه معلم می باشد و از نظر ما معلم کسی می باشد که در کا ر و برنامه تربیت می باشد و بدین سان معلم‌تر از مادر کسی سراغ نداریم. خداوند امانت گرانقدر خود یعنی فرزندان را در اختیار او قرار داده و از او خواسته تا طفل را بعنوان امانت الهی تلقی کرده و موجبات رشد و اعتلای او را فراهم کند.

 

2-5-   نیاز امروز زنان

زن امروز به علم و آگاهی پردامنه و وسیعتری نیازمند می باشد از آن بابت که دام‌های گسترده‌ای در سر راه او قرار دارد و او بدون آگاهی لازم و بدون داشتن مقصدی که به سوی آن روان باشد نمی‌تواند خود را از این دام‌ها نجات بخشد.

 

2-6-  آرمانداری زن

برای زن مهم می باشد که آرمان و روش ارزنده‌ای را برای زندگی خود برگزیند و براساس آن پیش رود. در این آرمان و مقصد اصل بر این می باشد که عفت زن و پاکدامنی او تعقل و تعلم او و خویشتنداری او صیانت شده زیر سوال نرود.

 

 

5ـ تحقیقات آماری در ایران مانند کشورهای دیگر جهان نشان داده می باشد که عقب ماندگی زنان کمتر از مردان می باشد.

 هتل بانوان در شهر مقدس قم

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: هتل بانوان در شهر مقدس قم