پایانامه کارشناسی ارشد با عنوان : بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

2 ـ‌4 ـ 1 ـ 1 ـ زمان اعتبار عیوب موجود در مرد:

ماده 1125 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث گردد موجب فسخ برای زن خواهد بود» از این ماده می‌توان چنین نتیجه گرفت که جنون از عیوبی محسوب می‌گردد که زمان حدوث آن مورد توجه و اعتبار نیست چه قبل از عقد وجود داشته باشد و چه بعد از عقد ولو پس از2 ـ 4 ـ 1 ـ 3 ـ قول دوم- دیدگاه حنفیه:

حنفی‌‌ها فقط به زن آن هم در عیوب جنسی خاص حق فسخ می‌دهند از قول آنها چنین بر می‌آید که: اگر زن با آگاهی از عیوب مرد به ازدواج با او تن داده باشد حق فسخ نخواهد داشت اما اگر آگاهی نداشت و بعد از عقد و قبل از نزدیکی دانست حق فسخ برای او باقی می باشد حال اگر این عیوب بعد از اقدام زناشویی ولو برای یک بار حادث گردد دیگر زن حق فسخ ندارد.[1]

2 ـ 4 ـ 1 ـ 4 ـ قوم سوم- دیدگاه شافعیه و حنابله:

شافعیه و حنابله برآنند که زمان حادث شدن عیب معتبر نیست بلکه وجود عیب معتبر می باشد پس چه عیب قبل از عقد حادث گردد و چه بعد از آن خواه قبل از دخول باشد و خواه بعد از دخول، در ایجاد حق فسخ برای دیگری تفاوتی نیست.[2]

2 ـ 4 ـ 1 ـ 5 ـ قول چهارم- دیدگاه مالکیه:

مالکی‌‌ها در این بحث، بین عیوب مرد و زن تفاوت قائل هستند که به آشاره می‌گردد.

1- عیوب زن اگر عیوب قبل از عقد یا در زمان جاری شدن صیغه عقد در زن وجود داشته باشد برای مرد حق فسخ می باشد اما اگر این عیوب بعد از عقد حادث شوند دیگر مرد حق فسخ نکاح نخواهد داشت.

2- عیوب مرد اگر عیوب ویژه مرد قبل از عقد وجود داشته باشد و زن نسبت به آن بی اطلاعی باشد یا این عیوب بعد ا زعقد و قبل از وطی حادث گردد در هر دو حالت زن حق فسخ خواهد داشت، اما چنانچه این عیوب بعد از وطی حادث شوند دیگر حق فسخی وجود ندارد.

[1] – سرخسی، محمد، البمسوط، ج 3، ص 92 و 93.

[2] – نوری، حسن، المستدرک الوسائل، ج 16، ص 268 / ابن قدامه، عبدا…، المغنی، ج 7، ص 584.

 مطالعه تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد رشته حقوق: مطالعه تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران