دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

امضای سنتی به معنی اعم هر گونه علامت انحصاری شخصی می باشد که زیر نوشته ترسیم یا گذاشته شده و دلالت بر هویت امضاکننده و تأیید متن نوشته توسط او می‌کند.

در حقوق امضاء به معنی تنفیذ و اجازه کردن بکار رفته می باشد.[1]

امضای دیجیتالی در معنی وسیع کلمه علامتی می باشد که قصد اصلی امضاکننده را برای الزام به انجام عملی یا خودداری از آن نشان می‌دهد. در آغاز شاید تصور گردد که امضای دیجیتالی همان امضای الکترونیکی می باشد اما بایستی دانست امضای الکترونیکی دارای معنای عام‌تری می باشد و شامل امضای دستی اسکن شده یا اسم شخص که در قسمت انتهای نامه الکترونیکی قید پس در فضای الکترونیکی که نوشته‌ها صورت مادی ندارند و نمی‌توانند لمس شوند و تبادل آگاهی‌ها در محیط مجازی صورت می‌گیرد، هر علامتی (برای نمونه شماره‌ی رمز) که شناسایی امضاکننده داده‌پیام را امکان‌پذیر نماید امضای الکترونیکی شمرده می‌گردد.[2]

دومین نکته این می باشد که، قانونگذار تفاوت بین انضمام امضاء و اتصال آن به نحو منطقی به یک داده‌پیام را روشن نکرده می باشد. علت این امر می‌تواند تبعیت صرف و ترجمه لفظ به لفظ از منابع خارجی باشد. در متون خارجی مانند راهنمای تصویب ضمیمه شده به قانون نمونه آنسیترال نیز این تعابیر تعریف شده‌اند و با در نظر داشتن اینکه مفاهیم این عبارات هنوز آشنای ذهن حقوقدانان نیست. ظاهرا” منضم شدن اشاره به نحو منطقی، اشاره به مواردی دارد که شکل اسکن شده امضای دستی ضمیمه سند و ارسال می‌گردد و اتصال به نحو منطقی، اشاره به سامانه امضاء با کلید اختصاصی و محرمانه می باشد که پس از رمزنگاری تنها با کلید عمومی همین تاجر یا با کلید محرمانه مشترک قابل رمزگشایی می باشد که در ظاهر چیزی دیده نمی‌گردد اما منطقا ” مرتبط می باشد.

نکته دیگر آن که این تعریف صرفا” به یک جنبه از آثار امضاء در قرارداد، وسیله ابراز اراده و رضایت طرفین توجه کرده می باشد، درحالی که اثر اصلی و مهم آن، اعلام رضایت و التزام به مفاد سند می باشد که در این ماده مورد غفلت قرار گرفته می باشد.

در«ماده 2 قانون نمونه آسیترال(2001)» امضای الکترونیکی چنین تعریف شده می باشد:«امضای الکترونیکی عبارت از داده‌الکترونیکی، منضم شده و یا به صورت منطقی متصل شده به یک داده‌پیام می باشد و برای تشخیص هویت امضاکننده داده‌پیام و تأیید وی نسبت به اطلاعات موجود در داده‌پیام، مورد بهره گیری قرار می‌گیرد»[3].

[1] – محمد جعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق (تهران: گنج دانش، 1378)، جلد اول، ص 636، شماره 2397.

[2] -عبدالله شمس، ادله اثبات دعوا، پیشین، ص 91.

[3]– UNCITRAL 2001, Article.2 Electronic Signature means data in electronic form in affixed to or logically associated with a data message which may be used to identify the signatory in relation to the data message and indicate the signatory s approval of the information contained in the data message.

 مطالعه تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

 

پایان نامه ارشد رشته حقوق مالکیت فکری: مطالعه تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی