دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   نیازسنجی و تعین نیازهای فرهنگی ، ورزشی و تفریحی محلات منطقه 1 تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

با اینکه نظریه باندورا در خصوص یادگیری اجتماعی تأکید زیادی بر تقویت نمی‌کند و بیشتر به یادگیری مشاهده‌ای می‌پردازد (از راه تقلید و بدون ضرورت تقویت) اما هنوز در نظریه‌های خود اهمیت زیادی به تقویت به عنوان تسهیل کننده رفتار می‌دهد.

مهمترین نظریه ارائه شده در خصوص یادگیری اجتماعی که به وسیله آلبرت باندورا مطرح شده و بر اساس نظریه وی، رفتارهای اجتماعی محصول یادگیری و تجربه می باشد و مردم رفتارهای مشارکتی را نیز مانند سایر رفتارهای اجتماعی از دیگران می‌آموزند و تجربه می‌کنند.

2-3-3- نظریه‌ مبادله اجتماعی

دسته دوم نظریه‌های یادگیری به مفاهیم پاداش و تنبیه توجه دارند. در نظر آن‌ها آن چیز که که موجب بروز یک رفتار می‌گردد و پایداری آن‌را سبب می‌گردد پاداش حاصل از انجام آن می باشد. مفروض اصلی این دیدگاه آنست که بشر‌ها رفتارهایی را از خود بروز می‌دهند که نتایج پاداش دهنده‌ای برای آن‌ها داشته باشد. در این دیدگاه مشارکت به عنوان یک رفتار زمانی توسعه می‌یابد که بشر‌ها در مقام مشارکت کننده پاداشی بر آن مترتب ببینند.

سهم خود نتایج حاصل از آن قرار می گیرد.در یک تعریف عمومی ، نیاز چیزی می باشد که برای ارضاء و تحقق یک هدف قابل دسترس،ضروری و مفید می باشد(عباس زادگان و ترک زاده،56:1379)

از دیدگاههای متفاوت تعاریف مختلفی از نیاز شده می باشد.از نقطه نظر کاربردی می توان آنها را به چهار دسته تقسیم نمود(فتحی واجارگاه،11:1376)

این مطلب را هم بخوانید :
دانلود پایانامه ارشد : نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به منظور ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

نیاز به عنوان فاصله بین وضع موجود و مطلوب: که می توان گفت متداولترین تعریفی که از نیاز می گردد.در

 نیازسنجی و تعین نیازهای فرهنگی ، ورزشی و تفریحی محلات منطقه 1 تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد: نیازسنجی و تعین نیازهای فرهنگی و ورزشی و تفریحی محلات منطقه 1 تهران