دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

تکه ای از متن پایان نامه :

این دو نیازسنجی آموزشی را در یک زمینه برنامه ریزی استراتژیک مد نظر قرار داده اندو الگوی پیشنهادی آنها یک الگوی عمومی فرایندی می باشد که می توان آن را در سطوح مختلف سازمانی ،شغلی و فردی مورد بهره گیری قرار داد.

مراحل الگو به توضیح ذیل می باشد:

۱- تصمیم گیری درمورد بهره گیری از داده ها برای نیازسنجی

۲- تعیین سطح مورد نظر که می تواند در سه سطح فراسوی کلان[1] ،کلان[2]،و خرد [3]طراحی و اجرا نمود.

۳- شناسایی افراد ذیربط در نیازسنجی.

۴- جلب مشارکت افراد در نیازسنجی.

۵- جلب توافق جمعی درمورد سطح نیازسنجی

۶- گردآوری داده ها مرتبط با نیازهای درون سازمانی و برون سازمانی.

۷- فهرست کردن نیازهای شناسایی شده و تایید و توافق جمعی درمورد آنها.

۸- رتبه بندی نیازها بر حسب اولویت.

۹- جلب توافق همکاران درمورد مسایلی که برای چاره جویی انتخاب شده اند و بایستی برای آنها چاره جویی نمود.

 

۲- الگوی کلاین:این الگو که به نظر کلاین در تمام سطوح ملی و محلی و منطقه ای و مستلزم در نظر داشتن چهار مرحله می باشد

مرحله اول:شناسایی کلیه هدف های ممکن

مرحله دوم:مرتب کردن هدف بر اساس اهمیت آنه.

سازمانی مورد تحقیق قرار می گیرد .هدف الگو تحلیل نیازهای آموزشی سازمان به مقصود حصول اطمینان از اثربخشی آموزش جهت بهبود سازمان به عنوان یک کل می باشد در الگو شکاف میان نتایج حاصل و اهداف آرمانی ،نیاز آموزشی تلقی می گردد.

این مطلب را هم بخوانید :  دانلود پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیون های بین المللی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

 

[1] macro

[2] mega

[3] micro

 نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی: نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز